Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Samen sterker

Samen sterker

Over de toegevoegde waarde van gestructureerde communicatie tussen deurwaarders en schuldhulpverlening

SyncassoLab, het innovatiecentrum van Syncasso, doet continu onderzoek om meer inzicht te krijgen in het gedrag van debiteurklanten en analyseren welke incasso-benadering het beste werkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, universiteiten, hogescholen en ketenpartners.

Het uitgangspunt van SyncassoLab is de missie van Syncasso: incassowaarden verbeteren. Dat gaat verder dan de beste incassoresultaten verbeteren, het vergt ook borging van de “care” component in onze incassowaarden. In dat kader deden we al in 2012 onderzoek naar de samenwerking tussen deurwaarders en de schuldhulpverlening. De uitkomsten van het onderzoek zijn nog net zo relevant als in 2012, toen het onderzoek plaats vond. De samenwerking tussen deurwaarders en de schuldhulpverlening is wisselend van kwaliteit.

Schuldhulpverlening houdt deurwaarders lang niet altijd actief op de hoogte van de voortgang van een dossier. En de onderbouwing van voorstellen om kwijtschelding of een pas op de plaats is niet altijd als voldoende te kwalificeren. Op hun beurt blijven deurwaarders soms incasseren in situaties waarin dat vooral leidt tot bijkomende kosten.

In het whitepaper wordt de vraag onderzocht wat er nodig is om tot een efficiëntere en effectievere samenwerking te komen tussen deurwaarders en schuldhulpverlening. Conclusie was toen dat voorspelbaarheid en transparantie door communicatie de belangrijkste sleutels zijn.

Samenwerking in de Schulddienstverleningsketen

Recente publicaties van het CBS[1] en Rabobank/De argumentenfabriek[2] versterken de conclusies uit het whitepaper. Syncasso pleit daarom voor een gestructureerde informatie-uitwisseling waarbij de databestanden van de Nederlandse Schuldhulp Route, het Schuldenknooppunt van NVVK en Schuldenwijzer van KBvG met elkaar gekoppeld worden om te komen tot een integraal en actueel overzicht van alle (problematische) schulden in Nederland.

Syncasso Schuldenplatform

Vooruitlopend op landelijke beschikbaarheid van informatie, heeft Syncasso een online Schuldenplatform ontwikkeld om de informatie-uitwisseling tussen schuldhulpverlening, bewindvoerders en Syncasso te stroomlijnen. De schuldhulpverlener heeft 24/7 toegang en daarmee een compleet en actueel overzicht. Met het portaal stimuleren we de voortgang van de schuldhulpverlening voor de debiteurklant. In de loop van Q4 is het beschikbaar voor de gebruikers.

We zijn in gesprek met de NVVK om ons schuldhulpverleningsportaal aan te sluiten op het Schuldenknooppunt dat ontwikkeld wordt. Door ons nieuwe portaal aan te sluiten op het Schuldenknooppunt wordt het proces nog verder versneld voor de schuldhulpverlener. Daarnaast wordt uniformiteit geboden doordat er met meerdere partijen wordt samengewerkt om de processen in het schuldenlandschap te vereenvoudigen en te stroomlijnen – in lijn met de aanbevelingen van het whitepaper Samen sterker.

Whitepapers

U kunt het volledige Whitepaper van dit wetenschappelijk onderzoek – en van al onze andere onderzoeken – gratis downloaden via www.syncasso.nl/whitepapers.


[1] Schuldenproblematiek in beeld, augustus 2020
[2] Minder schade door schuld, september 2020