Nieuws

Mee met de gerechtsdeurwaarder

04 juli 2024

Blog: Paul Otter

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Context

Meestal begint zo’n dag met koffie en een korte presentatie over de werkwijze en werkomgeving van de gerechtsdeurwaarder. Ik leg uit dat aan een huisbezoek veel voorafgaat zoals de vele pogingen van de schuldeiser en onszelf om contact te krijgen om de achterstand op te lossen. Ook leg ik uit hoe onze voorspelmodellen werken, hoe we voorspellen of er betaalcapaciteit is en een huisbezoek zinvol is. Om de privacy te borgen wordt er een geheimhoudingsverklaring getekend waarna we op weg gaan.

Onvoorspelbaar

Voordat we aanbellen bespreek ik de zaak door met de mijn gast. Wat is er hiervoor al gedaan, wat voor schuld is het en wat gaan we nu doen? Hoe het huisbezoek verloopt, is elke keer weer een verrassing. Wanneer de voordeur opengaat vraag ik eerst wie ik voor me heb. Als het de juiste persoon is, stel ik mezelf voor en vertel waarvoor ik kom.

Zoeken

Het verloop van het gesprek is afhankelijk van de antwoorden van mijn gesprekspartner. Wat weet deze al en wat wil of kan deze persoon? Afhankelijk daarvan geef ik advies hoe de schuld kan worden opgelost. Vast gespreksonderdeel is, vragen of er meer schulden zijn. Is dat het geval, dan geef ik informatie over schuldhulp.

Terugblik

Meestal krijg ik van mijn meerijders terug dat de huisbezoeken heel gewone gesprekken zijn. Dat is geen toeval, daar werk ik ook naartoe. We trainen regelmatig om in een zo ontspannen mogelijke sfeer, met respect voor de betrokkene, in de richting van een oplossing te motiveren.

Impact

Meerijders geven ook vaak terug dat ze een deurwaardersbezoek indrukwekkend vinden. Dat is dan vaak vanwege een combinatie van de indringendheid van het huisbezoek, de persoonlijke situatie van betrokkene en het geconfronteerd worden met de complexe situatie hoe een schuld kan ontstaan. En tegelijkertijd zijn er ook mensen die aangeven dat ze gelijk gaan betalen: niet iedereen heeft problematische schulden.

Meerijden?

Zou u, als professional die werkt met schulden, interesse hebben om een keer mee te gaan op route met een gerechtsdeurwaarder? We nodigen graag mensen uit het werkveld uit, waaronder pers en politici. Mail me op p.otter@syncasso.nl. Dan neem ik contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Paul Otter is design researcher en gerechtsdeurwaarder. In het SyncassoLab onderzoekt hij hoe schulden beter kunnen worden opgelost. In de praktijk doet hij dat bij de voordeur. Op beleidsniveau door het gesprek aan te gaan met alle belanghebbenden over schulden, zoekend  naar oplossingen. Paul blogt regelmatig over actuele zaken.

Feedback