Maatschappelijk Verantwoord Incasseren

Oog voor de maatschappij

Onze MVI-activiteiten richten zich op het tot stand brengen van de verbinding met debiteurklanten en het verduurzamen van hun betaalgedrag. Zo voorkomen we betalingsachterstanden en problematische schulden. We doen sinds 2011 wetenschappelijk onderzoek naar incassocommunicatie, debiteurengedrag en gedragsbeïnvloeding. In onze Datafactory ontwikkelen we algoritmes en segmenteren we onze incassoprocessen met behulp van Artificial Intelligence (A.I.) om de doorlooptijden te verkorten, klantgericht met debiteurklanten in verbinding te komen, onnodige kosten te voorkomen en het resultaat van onze minnelijke incasso te verhogen.

MVO & Duurzaamheid

De EcoVadis duurzaamheidsbeoordeling is een evaluatie van hoe goed een bedrijf de principes van duurzaamheid/CSR heeft geïntegreerd in zijn bedrijfs- en managementsysteem. De beoordeling is onderdeel van een doorlopend MVO-monitoring- en verbeteringsproces op vier thema’s: Milieu, Arbeids- en Mensenrechten, Ethiek en Duurzame inkoop. Syncasso scoorde in de beoordeling van 2022 een percentiel van 89. Dat houdt in dat maar 11% van de beoordeelde bedrijven een hogere score behaalden. De CARE-activiteiten in ons businessplan 2022, gecombineerd met onze kernwaarde ‘overtreffen’ geven veel vertrouwen dat we die score nog verder kunnen verbeteren.

Social & Responsible Credit Management (SRCM)

De SRCM-certificering is een brede normering, die naast sociaal verantwoord incasseren, duurzaamheid en milieu zich ook richt op de samenwerkingsafspraken met opdrachtgevers en ketenpartners in de schulddienstverleningsketen, zoals bewindvoerders en schuldhulpverleners. Syncasso is sinds 2020 SRCM-gecertificeerd.

In de dagelijkse praktijk

We voeren een actief beleid om ervoor te zorgen dat de diversiteit van onze medewerkers een goede afspiegeling van de maatschappij vormt. Met meer vrouwen in managementposities. Nieuwe auto’s hebben het A-label. In combinatie met onze centrale routeplanning levert dat een aantoonbare C02-reductie en minimaliseren we onze ecologische voetafdruk.

Lees meer over het artikel: Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Om verder invulling te geven aan onze Care belofte, investeren we continu in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen we in onze Datafactory voorspelmodellen om meer vorderingen in de minnelijke fase op te lossen met minder kosten en stress voor de debiteurklanten. We zetten ons actief in voor betere Ketensamenwerking. Ons Schuldhulpverleningsteam en SHV-platform helpen schuldhulpverleners en bewindvoerders met toegankelijke en complete informatie om de hulpverlening snel(ler) op gang te brengen. Een compleet overzicht van onze CSR-activiteiten vindt u in ons Care-verslag.

Care-verslag
Feedback

Vanaf vrijdag 12 juli zijn er valse aanmaningen via sms verzonden. Een voorbeeld van zo’n sms tekst ziet u hieronder. Het ziet er uit alsof het van onze organisatie afkomstig is. Dat is niet het geval.

<voornaam>. U heeft één of meerdere dossiers bij ons waarbij de betaling ontbreekt. Neem contact met ons op om boetes te voorkomen. ID:NL5840077

085-888 …………

Deze sms is niet door onze organisatie verzonden! Het 085- telefoonnummer is ook niet van ons.

U kunt de e-mail met de inhoud van de sms ter verificatie sturen aan communicatie@syncasso.nl. Wij zullen u dan zo snel mogelijk bevestigen dat het om een valse dan wel een echte sms van onze organisatie gaat.