Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Nieuws

Nieuwe debiteurgerichte website Syncasso verbetert toegankelijkheid

Elke maand komen tienduizenden debiteurklanten op onze Syncasso website om informatie over en/of een oplossing voor hun betalingsprobleem te zoeken. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat ongeveer de helft van onze debiteurklanten laagtalig is. Daar hielden we nog onvoldoende rekening mee in onze website, vonden wij zelf. De opdracht was vervolgens hoe we daar, gebruikmakend van de nieuwste beschikbare technieken en wetenschappelijke inzichten, online de beste oplossingen voor konden ontwikkelen.

Lees meer

Nieuws

Filter op

Vroegsignalering: wat is het? (1 van 3)

Blog: Paul Otter. Hét buzzwoord in de schulden- en incassoketen is: vroegsignalering. Een nieuw wapen tegen de schuldenproblematiek? Wat is het nu precies en hoe werkt het (of niet)?

Lees meer

Teambuildingsdag Syncasso

De collega’s van Syncasso zijn in groten getale naar Maarssen gekomen voor een sportieve en competitieve teambuildingsdag. Goed en slim samenwerken was nodig om in de prijzen te vallen. Daarbij was het soms ook gewoon keihard werken en niet opgeven om jouw team in een een-op-een confrontatie te laten winnen van een collega-team dat minstens zo hard hun best deed. Was het ook leuk? Kijk zelf maar!

Lees meer

Syncasso Relatiedag 2019

We kijken met heel veel plezier terug op onze relatiedag 2019. Leuk, leerzaam en lekker beloofde Michaël Brouwer in zijn welkomstwoord. Dat is geholpen door de interessante presentatie van Mathijs Bouman, het prima gezelschap en het mooie weer, prima gelukt. De bijgaande video geeft daarvan een mooie impressie.

Lees meer

Nominatie TaalHeldenprijs voor
Paul Otter

Paul Otter, directeur Social Responsibility van Syncasso, is genomineerd voor de TaalHeldenprijs 2019 van de Stichting Lezen & Schrijven als TaalHeld Bruggenbouwer voor zijn inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid.

Lees meer

Groeisessie Schuldenwijzer met creditmanagement professionals

Op 4 september organiseerde Syncasso een lunchbijeenkomst voor onze belangrijkste relaties om met elkaar intensief te spreken over de rol van de schuldeiser en deurwaarder in de schuldenproblematiek, dit aan de hand van het concrete initiatief Schuldenwijzer. Hoe past het initiatief Schuldenwijzer bij de visie die groot incassanten hebben op hun rol en de rol van de gerechtsdeurwaarder in relatie tot de schuldenproblematiek. Concreet is ook gekeken welke ideeën, adviezen en inzichten er zijn als het gaat om ontwikkeling op de lange termijn?

Lees meer

Steven van Belleghem Keynote voor Syncasso op de Credit Expo 2019

Steven van Belleghem, expert op het gebied van klantgerichtheid in de digitale wereld, heeft meer dan 1.000 keynote presentaties verzorgd in veertig landen voor bij elkaar inmiddels ruim 400.000 mensen. Hij heeft vier management bestsellers geschreven, waarvan er ondertussen meer dan 120.000 exemplaren verkocht zijn. En hij is de keynote spreker voor Syncasso op de Credit Expo 2019.

Lees meer

Mathijs Bouman, econoom en journalist gastspreker

De Ombudsman publiceerde begin dit jaar ‘Behoorlijk invorderen vanuit burgerperspectief’ met een bijpassend ‘behoorlijkheidskader’. Staatssecretaris Van Ark maakt zich sterk voor spoedmaatregelen om haar actieplan Brede Schuldenaanpak van de grond te krijgen. De Raad voor de Rechtspraak publiceerde in februari een visiedocument Schuldenproblematiek en rechtspraak. De KBvG introduceerde recent de eerste versie van Schuldenwijzer.nl.

Lees meer

Wegens teambuildingsdag is Syncasso donderdag 5 september gesloten.

Op donderdag 5 september 2019 hebben we met alle Syncasso collega’s een leuke sportieve teambuildingsdag. Wij zijn dan de hele dag gesloten. Ook ons Contact Center is op 5 september niet telefonisch bereikbaar. Stuur een e-mail of een bericht via www.syncasso.nl. Op vrijdag 6 september zijn we u weer graag van dienst.

Lees meer

Bezoek dat niemand wil: op pad met een deurwaarder

Voorin de auto van deurwaarder Paul Otter (57) ligt een stapel formulieren met enveloppen met daarop de tekst: ‘Inhoud direct lezen’. Het eerste adres betreft een portiekwoning op driehoog. Otter drukt een paar keer op de bel, maar de deur blijft dicht. Hij gluurt door de brievenbus, kijkt naar boven en constateert dat de ramen vuil zijn en de gordijnen gesloten. “Veel mensen isoleren zich. Een envelop als deze maken ze niet eens open. Ze weten al hoe laat het is,” zegt Otter van deurwaarderskantoor Syncasso in Amsterdam.

Lees meer

The Big Run

Op zondag 6 oktober 2019 klinkt het startschot voor de tweede editie van The Big Run georganiseerd voor Hulphond Nederland. Syncasso is een van de sponsors waardoor al onze collega’s de mogelijkheid hebben om gratis deel te nemen. Uniek aan The Big Run is de mogelijkheid om aan de runs van 2 en 5 kilometer deel te nemen met je eigen hond.

Lees meer

Minder meldingen bij schuldhulpverlening

Ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens heeft te maken met ernstige financiële problemen. Een groot deel van deze huishoudens meldt zich niet bij de schuldhulpverlening. De NVVK meldt dat er in 2018 10% minder aanmeldingen voor schuldhulpverlening waren dan in 2017. Terwijl het Nibud ziet dat het aantal mensen met ernstige financiële problemen niet is gedaald.

Lees meer

‘We moeten de balans zien te vinden tussen Cash en Care’

Volgens Dick mag je als het maatschappelijk goed met je gaat, ook wat terugdoen voor het vak en de maatschappij. In die gedachte heeft hij zich voor verschillende dingen ingezet. Mondelinge examens marketing afnemen, tegen de verdrukking in een Jenaplan basisschool opzetten en vervolgens bijna 18 jaar in het bestuur gaan zitten. Inmiddels is hij alweer 5 jaar voorzitter van het VCMB en als zijn dochter roept ‘mijn papa speelt gitaar!’, dan zit Dick ook weer in de schoolband. Alles wat hij in zijn leven aanpakt, heeft met passie en creativiteit te maken.

Lees meer

Eenvoudiger gerechtelijke incassoprocedure

Gerechtsdeurwaarder Paul Otter neemt regelmatig een gast mee op zijn deurwaardersroute. Omdat ketenpartners in de schulddienstverlening nog te vaak een achterhaald beeld hebben van het werk en de manier van doen van de deurwaarder. Elkaar en elkaars werkzaamheden beter leren kennen, helpt om de samenwerking te verbeteren. De meeste uitdagingen in de keten vragen om samenwerking en gebruikmaking van elkaars kennis en ervaring. Vandaag ging een medewerker van het Ministerie van Justitie en Veiligheid mee met Paul.

Lees meer

Samenwerking tussen bewindvoerders en deurwaarders: een kwestie van over en weer vertrouwen

Jolanda Cok is een gedreven bewindvoerder die vecht voor haar klanten, omdat zij dit vaak niet zelf kunnen of al te vaak de strijd hebben verloren. Jolanda is partner in haar eigen kantoor Ornithos en recent een dag mee geweest met gerechtsdeurwaarder Paul Otter.

Lees meer

Nieuwe debiteurgerichte website Syncasso verbetert toegankelijkheid

Elke maand komen tienduizenden debiteurklanten op onze Syncasso website om informatie over en/of een oplossing voor hun betalingsprobleem te zoeken. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat ongeveer de helft van onze debiteurklanten laagtalig is. Daar hielden we nog onvoldoende rekening mee in onze website, vonden wij zelf. De opdracht was vervolgens hoe we daar, gebruikmakend van de nieuwste beschikbare technieken en wetenschappelijke inzichten, online de beste oplossingen voor konden ontwikkelen.

Lees meer

Interactieve relatiebijeenkomst Payment Service Directive 2

In februari dit jaar is het PSD2-vergunningloket van De Nederlandsche Bank geopend. Met een Payment Service Directive 2 vergunning is het mogelijk om rekeninginformatie in te zien of een betaling te initiëren. Mits de eigenaar van de rekening(en) je daar toestemming voor heeft gegeven. De banken moeten hieraan gratis hun medewerking verlenen. Volgens veel creditmanagers is dat een revolutionaire ontwikkeling. Alleen hoe zich dat ontwikkelt, weten we nog niet zo goed. Net zo min als we niet precies weten wat het voor onze werkzaamheden gaat betekenen.

Lees meer

Rechtsgeldig betekenen aan een briefadres

In de afgelopen jaren is er binnen het vakgebied veel gediscussieerd over de vraag of een exploot rechtsgeldig kan worden betekend aan een briefadres. Een briefadres is het in de Basis Registratie Personen geregistreerde adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen. Dat is dus niet hetzelfde als een postadres of een postbus! Het briefadres staat in de Basis Registratie Personen geregistreerd op het moment dat betrokkene geen woonadres heeft of goede gronden heeft om zijn woonadres niet te laten registeren.

Lees meer

Valse e-mail met ‘Tikkie’ niet van Syncasso

Een van onze debiteurklanten stuurde ons een e-mail afkomstig van beheercjib@gmail.com. In de e-mail is een ‘Tikkie’ verwerkt om te betalen.

Syncasso stuurt alleen e-mails met als afzender @syncasso.nl – afzenders @gmail.com of een ander adres zijn nooit van Syncasso afkomstig en daarom VALS!

Lees meer

Psychometrische data en incassocommunicatie

Op 19 juni jl. organiseerde VCMB een ronde tafel bijeenkomst bij ING Commercial Finance over alternatieve credit scoring gebruikmakend van psychometrische data. De data-analisten van Syncasso wilden daar meer over weten.

Lees meer

Nieuwe beslagvrije voet
per 1 juli 2019

Als er beslag op een deel van het inkomen is of wordt gelegd, moet daarbij rekening gehouden worden met uw zgn. beslagvrije voet. Dat is het deel van uw inkomsten waar geen beslag op gelegd mag worden. De normen voor de beslagvrije voet worden per 1 juli 2019 aangepast.

Lees meer

Dekker: Ook beslagvrije voet voor bankrekening

Als iemand zijn schulden niet betaalt, mag een schuldeiser maatregelen nemen om zijn geld terug te krijgen, maar mensen met schulden moeten niet onder het bestaansminimum terechtkomen. Zij moeten geld overhouden om van te leven. Daarom wordt straks bij een beslag op hun bankrekening een deel van het tegoed vrijgehouden. Bij beslag op loon of een uitkering geldt dit al.

Lees meer

Syncasso jaarverslag 2018

Syncasso kijkt terug op een goed jaar, waarin het zich verder heeft ontwikkeld naar een bedrijfseconomisch en maatschappelijk gezonde organisatie met daarbij passende bedrijfsresultaten. 2018 stond in het teken van grip, controle en stabiliteit om van Syncasso een nog wendbaarder organisatie te maken die zich snel kan aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Van de gerechtsdeurwaarder wordt meer verwacht dan alleen het incasseren van de vordering.

Lees meer

Fors minder mensen bij schuldhulpverlening, maar aantal mensen met schulden neemt niet af

Tien procent minder mensen heeft afgelopen jaar een beroep gedaan op schuldhulpverlening, blijkt uit cijfers van schuldhulpverleners van de NVVK. Dat klinkt als goed nieuws, maar de vereniging vermoedt dat het werkelijke aantal mensen met schulden ‘aanzienlijk hoger’ ligt.

Lees meer

Staatssecretaris Van Ark start campagne om taboe op schulden te doorbreken

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

Lees meer

De KBvG waarschuwt burgers voor nepberichten

KBvG heeft een dossier Valse berichten gepubliceerd om het brede publiek te informeren dat berichten die er bedrieglijk echt uitzien en afkomstig lijken te zijn van een gerechtsdeurwaarder, in werkelijkheid afkomstig zijn van criminelen die misbruik willen maken van de autoriteit van de deurwaarder.

Lees meer

Syncasso team neemt deel aan LOOP Leeuwarden 2019

Aankomende zondag 19 mei is het zo ver! Net zoals vorig jaar doet weer een groep sportieve Syncasso collega’s mee aan LOOP Leeuwarden. LOOP Leeuwarden staat voor gezond bewegen. Er worden verschillende afstanden gelopen. Tijdens het loopevenement levert elke loper op zijn of haar eigen manier een topprestatie. In de twaalf vorige edities hebben tienduizenden lopers de finish gehaald op het gezellige en sfeervolle finishplein.

Lees meer

Meedoen & Schuldenvrij Samenwerking zorgverzekerings-
vorderingen

Rechtbank Midden Nederland behandelt veel juridische procedures over onbetaalde zorgverzekeringspremies. Vermoedelijk vormen die vorderingen het topje van de ijsberg van de schuldenproblematiek en zijn er veel meer schulden in combinatie met persoonlijke problemen. Een vonnis lost die problemen niet op. Terwijl het risico bestaat dat de problemen toenemen door de kosten van de procedure.

Lees meer

Ontruimingen I: feiten

Blog: Paul Otter
Waarschijnlijk werd er al ontruimd toen huurwoningen er nog maar net waren. Een ontruiming is een van de meest ingrijpende rechtsmiddelen die kan worden ingezet. In deze blog geef ik u de feiten over ontruimingen. In de volgende blog schrijf ik over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ontruimingen.

Lees meer

KBvG jaarverslag: balanceren op het slappe koord

Het jaarverslag 2018 van KBvG maakt duidelijk dat de neergaande trend van de laatste jaren doorzet. Minder deurwaarders, minder beslagen, minder omzet. De overheid laat de gerechtsdeurwaarder behoorlijk in de kou staan om belangrijke ontwikkelingen, zoals de digitalisering van de rechtspraak en de vereenvoudiging van de beslag vrije voet te realiseren. Het jaarverslag hint zelfs op het risico dat het voortbestaan van de beroepsgroep bedreigd wordt bij gelijkblijvend (of uitblijvend) beleid.

Lees meer

Deurwaarders Syncasso helpen bij het actief aanbieden van maatschappelijke hulp

Onze deurwaarders komen bij hun huisbezoeken regelmatig burgers tegen die problemen ervaren op meerdere leefgebieden. Als maatschappelijk betrokken gerechtsdeurwaarder wil Syncasso deze burgers, met hun toestemming, aanmelden bij de maatschappelijke dienstverlening om hulp te bieden. Samen met de gemeente Amsterdam organiseren we een pilot om te onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen.

Lees meer

Deurwaarders hebben minder werk: 'Vak zal nooit helemaal verdwijnen'

Minder huisbezoeken, minder beslagleggingen en minder dagvaardingen. Deurwaarders kwamen vorig jaar een stuk minder vaak in actie dan het jaar ervoor. "Ik denk dat er meer rekeningen worden betaald", zegt gerechtsdeurwaarder Paul Otter.

Lees meer

Visueel exploot Syncasso en maatschappelijk verantwoord incasseren

Om maatschappelijk verantwoord te incasseren, moet je op zijn minst zorgen dat schuldenaren kunnen begrijpen wat ze moeten doen. Syncasso werkt aan begrijpelijker incassocommunicatie.

Lees meer

Schuldenloos Utopia

Blog: Paul Otter
Schulden zijn hot: er gaat geen week voorbij zonder dat de pers er aandacht aan besteedt. Terecht, want de impact van problematische schulden is groot. Mogelijke oplossingen en verbeterprojecten vliegen ons om de oren. Is de schuldenvrije maatschappij bereikbaar, of een utopie?

Lees meer

Directeur Operations Koen Kwadijk ‘Het fundament staat.’

Syncasso ’s directeur Operations Koen Kwadijk is deze maand precies twee jaar in functie. Met veel plezier. Dat komt vooral door de open cultuur bij Syncasso. Iedereen helpt en denkt mee. Er is een grote betrokkenheid van alle collega’s bij Syncasso. En veel vertrouwen en vrijheid van het dagelijks bestuur.

Lees meer

Syncasso organiseert meet & greet voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt

De gemeente Leeuwarden zet zich in om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in contact te brengen met organisaties die zoeken naar nieuwe collega’s. Hiervoor organiseert Syncasso op donderdag 11 april een ‘meet & greet’ in ons kantoor aan de Himpenserdyk 7.

Lees meer

‘Overheid moet gerechtsdeurwaarders serieus nemen’

Mensen met schulden kunnen binnenkort in één oogopslag gratis een actueel overzicht van hun schulden zien op schuldenwijzer.nl. Ook schuldhulpverlenende instanties en deurwaarders kunnen op termijn inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar. Het nieuwe online platform is een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG).

Lees meer

ISAE 3402 type II verklaring 2018

Op 1 april 2019 is door Grant Thornton Accountants en Adviseurs de controle voor het verslagjaar 2018 succesvol afgerond en hiervoor de ISAE 3402 Type II Assuranceverklaring afgegeven. Daarmee is vastgesteld dat Syncasso haar processen onder controle had in het verslagjaar 2018. De in- en externe audits voor ISAE 3402 Type II vinden gedurende het jaar plaats met een eindbeoordeling na afsluiting van het verslagjaar.

Lees meer

Spanningsveld van menselijkheid, resultaten en procedures

CSR (Corporate Social Responsibility) is voor het gerechtsdeurwaardersvak nog nieuw en onontgonnen terrein. Het gaat over het nemen van je maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de dingen die je doet. Waarbij je te maken hebt met een spanningsveld van menselijkheid, resultaten, procedures en technologie. Ik hou me bezig met waar we op dit gebied nog dingen missen en hoe we onze dienstverlening op dit gebied kunnen verbeteren. Bij mijn weten is er geen ander deurwaarderskantoor met een CSR-directeur. Er zijn wel kantoren die bezig zijn met elementen van CSR, zoals bijvoorbeeld laagtaligheid. Maar het enige gerechtsdeurwaarderskantoor dat richt op het ‘grote CSR-plaatje’ is Syncasso.

Lees meer

Handhaving en regulering buitengerechtelijke incassobranche

Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft op 8 februari jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen om de misstanden in de private buitengerechtelijke incassobranche tegen te gaan. Het gaat om de volgende maatregelen: het opzetten en inrichten van een incassoregister; het opstellen van eisen waaraan incassobureaus en opkopers van vorderingen moeten voldoen willen ze actief kunnen worden in de incassomarkt; het opzetten van een systeem van toezicht en handhaving bij het niet-naleven van de wettelijke vereisten; het tegengaan van negatieve aspecten van verkoop van vorderingen; het ongewenste verdienmodel bij de cumulatie van termijnvorderingen tegengaan; het verder uitwerken van de motie-De Lange c.s. ter zake de verkoop van vorderingen en  enkele korte-termijn-maatregelen om vooruitlopend op wetgevende maatregelen misstanden aan te pakken.

Lees meer

Nepcijfers in de schulden- en incassoketen

Blog: Paul Otter
Laatst was ik bij een bijeenkomst over het voorkomen van ontruimingen. De voorzitter startte met cijfers: 8000 ontruimingen in 2018 met een kostenplaatje van een € 100.000 per ontruiming. Als je die cijfers hoort zit je op het puntje van je stoel. Helaas: het is nepnieuws, zoals wel vaker met cijfers in de schulden- en incassoketen.

Lees meer

Terugblik seminars

Op donderdag 7 maart sloten we de seminarreeks 'Lezen ≠ Begrijpen' af bij Hogeschool Inholland in Rotterdam. De seminars vloeiden voort uit het onderzoeksproject ‘Lezen ≠ Begrijpen’ van Syncasso, Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Lezen & Schrijven en Kredietbank Nederland over de invloed van beperkte leesvaardigheid op het omgaan met financiële problemen. Met zo'n 750 deelnemers deelden we tijdens de seminars niet alleen de onderzoeksresultaten, maar ook tips, materialen en communicatiemiddelen om mensen met een beperkte leesvaardigheid beter te kunnen bereiken.

Lees meer

PE Congres (t.k.) Deurwaarders ‘Het nieuwe incasseren’ (6 PE punten)

Op vrijdag 19 april 2019 wordt het congres “Het nieuwe incasseren” georganiseerd door het Samenwerkingsverband PE opleidingen in Van der Valk Hotel Vianen. Het Samenwerkingsverband PE-opleidingen is een samenwerking van Flanderijn, GGN en Syncasso voor het aanbieden van opleidingen voor (t.k.) gerechtsdeurwaarders.

Lees meer

Startbijeenkomst Kopgroep Social Responsible Credit Management

Voor Syncasso is sociaal verantwoord incasseren een belangrijk kwaliteitsaspect van de dagelijkse werkzaamheden. Daarom zijn we blij met het initiatief van Aqturion en sluiten we ons daarbij van harte aan. Clemens Waters, directeur Kwaliteit, Compliance en Legal vertegenwoordigde Syncasso tijdens een interactieve bijeenkomst van de kopgroep die samen met Aqturion een nieuwe normering en certificering voor Social Responsible Credit Management (SRCM) ontwikkelen.

Lees meer

Voorspelmodel Verhaalscore vernieuwd en verbeterd

In 2018 heeft Syncasso nieuwe besturingssoftware aan onze scoringsprocessen gekoppeld om het voorspelmodel waarmee we de Verhaalscore berekenen te verbeteren. Daardoor werd het mogelijk om onze voorspelmodellen opdrachtgever-specifiek in te stellen. Een belangrijke verbetering, omdat het betaalgedrag van debiteuren verschilt per soort vordering.

Lees meer

Vroegsignalering, of later?

Medio februari werd een wetswijzigingsvoorstel ingediend dat er in het kort op neerkomt dat de gemeentelijke schuldhulpverlening persoonsgegevens mag uitwisselen met derden. Idee hierachter is dat de schuldhulpverlening dan eerder contact kan zoeken met een debiteur die door twee of meer schuldeisers wordt gesignaleerd bij de desbetreffende gemeente.

Lees meer

Kwaliteitsimpuls voor Syncasso kwaliteitsmanagement

Syncasso investeert in kwaliteitsmanagement. Omdat onze ISO en ISAE-certificeringen heel belangrijk zijn voor onze opdrachtgevers. Onze certificeringen laten zien dat bij Syncasso de kwaliteit geborgd is. In combinatie vullen onze certificeringen elkaar aan en vormen een integraal kwaliteitssysteem.

Lees meer

Social Responsible Credit Management

Syncasso is een van de koplopers om in samenwerking met Aqturion en negen andere vooruitstrevende gerechtsdeurwaarderskantoren een nieuwe normering voor Social Responsible Credit Management (SRCM) te ontwikkelen. Een brede normering, die zich niet beperkt tot sociaal verantwoord incasseren, duurzaamheid en vergroening, maar zich breder richt op de rol en plaats in de samenleving die gerechtsdeurwaarders hebben en hun samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners in de schulddienstverlening. Een gezamenlijke normering is behalve een kwaliteitsimpuls voor het werkveld ook een manier om de onderlinge samenwerking binnen de keten te verbeteren.

Lees meer

In de schulden? 'We zijn calvinistisch en willen mensen laten bloeden'

Zo'n 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens hebben problematische schulden waar ze maar niet uit komen. Eigen schuld dikke bult? Volgens lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann is het flauwe antwoord: ja en nee. Maar deze groep zo hard mogelijk laten boeten, daar betalen we allemaal de rekening voor.

Lees meer

Wetsvoorstel vroegsignalering: goud of messing?

Blog: Paul Otter
Staatssecretaris Van Ark heeft een wetsvoorstel ingediend dat vroegsignalering van schulden verplicht. In de wet wordt geregeld dat verhuurders, zorgverzekeraars en nutsbedrijven de gemeente moeten waarschuwen bij het ontstaan van een achterstand. Dat betekent dat er een nieuw systeem bij komt, terwijl bestaande systemen niet werken of niet worden gebruikt. Tegelijkertijd heeft de schuldhulpverlening nú al moeite met al het werk dat op ze afkomt. En misschien wel het belangrijkste: wat vindt de burger ervan?

Lees meer

Kabinet: schuldenaren moeten eerder onder intensief toezicht van gemeente komen

Woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven moeten betalingsproblemen van hun klanten voortaan snel bij de gemeente melden. Als minstens twee organisaties problemen signaleren, komt die in actie. Als de schuldenaar instemt met schuldhulpverlening, kan de gemeente vervolgens al diens gegevens inzien.

Lees meer