Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Nieuws

Syncasso behaalt type II verklaring ISAE

De ISAE-verklaring (International Standard on Assurance Engagements) is een internationale standaard die door opdrachtgevers wordt gevraagd om zeker te stellen dat het proces bij de serviceorganisatie wordt beheerst (betrouwbaar is). Door de ISAE-verklaring kan de opdrachtgever die zekerheid verkrijgen. ISAE is gebaseerd op interne beheersing en risicomanagement. Van Syncasso wordt verwacht dat wij goed zicht hebben in de verschillende risico’s die een juiste uitkomst van de processen in gevaar zouden kunnen brengen. Voor deze risico’s moeten beheersmaatregelen (controls) worden ontworpen. De betrouwbaarheid van de processen en de uitkomsten daarvan zijn dan geborgd door controlemaatregelen.

Lees meer

Nieuws

Filter op

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet unaniem aangenomen door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waarover iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan. Daarmee zetten staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Blok van Veiligheid en Justitie een belangrijke stap naar een betere bescherming van het bestaansminimum van mensen met schulden.

Lees meer

Budgetcoaching en huurdergerichte incasso

Bij huurdergerichte incasso hoort budgetcoaching. In een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek gaan met huurders die moeite hebben om zelf hun financiën te organiseren om (weer) grip te krijgen op hun financiële situatie.

Lees meer

Aantal mensen onder bewind opnieuw gestegen

Het aantal volwassenen dat onder een vorm van bewind staat, is vorig jaar gestegen naar 326.100.

Dat blijkt woensdag uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 2015 stonden nog 302.100 mensen onder een vorm van bewind. Hieronder vallen bewind, curatele en mentorschap.

Lees meer

Tweede Kamer stemt in met boete voor te laat betalende bedrijven

Kleine leveranciers moeten binnen zestig dagen worden betaald door de bedrijven waaraan ze leveren. Bedrijven die deze maximumtermijn overschrijden, kunnen in de toekomst op een boete rekenen.

Lees meer

Meer bedrijven betrokken bij initiatief voor snellere betaling facturen

Zes grote bedrijven hebben zich aangesloten bij Betaalme.nu. Het initiatief moet ervoor zorgen dat facturen van mkb-bedrijven sneller betaald worden.

Lees meer

Aantal huishoudens onder armoedegrens gestegen

Het aantal huishoudens dat langdurig (langer dan vier jaar) onder de lage-inkomensgrens leefde, nam in 2015 met 27.000 toe tot 221.000 huishoudens (3,3 procent van alle huishoudens).

Van inkomensarmoede is sprake als het inkomen niet voldoende is om een consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt gezien, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Lees meer

Mark Getkate aangesteld als functionaris voor de gegevensbescherming

De juiste verwerking van persoonsgegevens is essentieel voor Syncasso. Met ingang van 19 januari 2017 is daarom Mark Getkate, met instemming van de Autoriteit Persoonsgegevens, officieel aangesteld als functionaris voor de gegevensbescherming.

Lees meer

Syncasso neemt behandeling ex-BSR dossiers over

Syncasso is door de curator in het faillissement van BSR Gerechtsdeurwaarders gevraagd om de behandeling van de lopende dossiers over te nemen. Op 21 januari is daarover overeenstemming bereikt met de curator en verschillende grote opdrachtgevers. Naast een landelijke dekking en professionele organisatie, beschikt Syncasso over de automatiseringskennis om de vordering in de bestaande omgeving te blijven behandelen. Vanaf 21 januari zijn de vorderingen gefaseerd door Syncasso in behandeling genomen.

Lees meer

Bedrijven betalen facturen iets sneller in 2016

Nederlandse bedrijven hebben in 2016 iets sneller hun facturen betaald. Gemiddeld werd een factuur na 41 dagen betaald, één dag sneller dan in 2015. In de loop van het jaar verslechterde het betaalgedrag wel.

Lees meer

'Bijna 14.000 zieken en ouderen hebben schuld door eigen bijdrage zorg'

Bijna 14.000 chronisch zieken en ouderen hebben moeite om de eigen bijdragen op te hoesten voor langdurige zorg en ondersteuning thuis of in een instelling. Zij hebben een betalingsregeling bij het CAK, de instantie die deze bijdragen int voor gemeenten en Rijk.

Lees meer