Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Nieuws

Interview Michaël Brouwer (Reazon): ‘State of the art creditmanagement nu voor iedere organisatie haalbaar’

Een individuele en klantgerichte benadering is in creditmanagement van groot belang om ervoor te zorgen dat de klant op tijd betaalt. Moet je klant X een vriendelijke brief sturen of wil je juist een iets strengere toonzetting? Verstuur je een herinnering of aanmaning per post of digitaal en doe je dit op eigen briefpapier of op het briefpapier van je incassopartner? Ook wil je graag weten wat het resultaat is van de keuzen die je gemaakt hebt. In het reguliere incassotraject moet je vaak afwachten wat er gebeurt, terwijl je als leverancier het liefst zelf grip en controle over het volledige incassoproces wilt hebben. Met het nieuwe digitale creditmanagementplatform Reazon wordt dit mogelijk voor zowel bedrijven als creditmanagement dienstverleners. In dit interview spreek ik met Michaël Brouwer, CEO van Reazon (en Syncasso), over de opzet en mogelijkheden van het nieuwe digitale creditmanagementplatform Reazon.

Lees meer

Nieuws

Filter op

Minder huurders uit huis gezet door woningcorporaties

Het aantal huisuitzettingen bij woningbouwcorporaties is vorig jaar opnieuw gedaald. Dat meldt Aedes, de vereniging van woningcorporaties. In 2017 waren corporaties in 3.700 gevallen genoodzaakt huurders uit hun huis te zetten, 23 procent minder dan een jaar eerder.

Lees meer

Jaarverslag KBvG

Blog: Paul Otter
Het jaarverslag over 2017 van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is verschenen. Het verslag geeft een goede indruk van de thema's die spelen. Minder ontruimingen en minder beslagen zijn mooie ontwikkelingen. Maar de dalende omzetten zijn reden tot zorg voor de Nederlandse rechtsstaat: als het zo doorgaat, kunnen gerechtsdeurwaarders hun vak over een paar jaar niet meer uitoefenen. Het is nu dan ook het moment om daarin samen met de politiek te zoeken naar een oplossing.

Lees meer

Kamer wil einde aan stapeling boetes mensen met schulden

Er moet een einde komen aan het stapelen van boetes door de overheid, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer.

Als je bijvoorbeeld een verkeersboete niet betaalt ben je bij de tweede aanmaning al het driedubbele kwijt. Door boete op boete raken mensen die toch al worstelen met schulden door toedoen van de overheid steeds verder in de ellende.

Lees meer

Regulering incassobranche

In het regeerakkoord is afgesproken dat de incassobranche gereguleerd moet worden behulp van een incassoregister. Het ministerie van J&V heeft in samenspraak met de ministeries van SZW en EZ een coördinator aangesteld die op basis van een marktconsultatie adviseert hoe die regulering moet worden vormgegeven. Naar verwachting gaat dat advies in het derde kwartaal naar de minister(s).

Lees meer

Deurwaarders ontruimen veel minder huizen

Het aantal woningen dat door een gerechtsdeurwaarder werd ontruimd, lag in 2017 een derde lager dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dat vandaag wordt gepresenteerd.

Lees meer

Clemens Waters benoemd in de commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders

Je kunt niet zomaar een gerechtsdeurwaarderskantoor beginnen. Of als gerechtsdeurwaarder van vestigingsplaats veranderen. Daarvoor moet een aanvraag gedaan worden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die wordt geadviseerd door de commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders.

Lees meer

Recordaantal mensen vraagt hulp om van schulden af te komen

Een recordaantal mensen heeft vorig jaar hulp aangevraagd bij het oplossen van schulden. In totaal klopten 94.000 mensen aan voor een helpende hand.  

Volgens de branchevereniging voor schuldhulpverleners NVVK waren er dat in 2016 nog vijfduizend minder.

Lees meer

Vakantiegeld helpt bij oplossen van betalingsproblemen

Veel mensen ontvangen in de maanden mei en juni vakantiegeld. Ook mensen met een betalingsprobleem. Wij bieden onze debiteurklanten de mogelijkheid om (een deel van het) vakantiegeld te gebruiken om hun betalingsprobleem op te lossen onder het thema Afgelost = Opgelost!

Lees meer

Onderzoek Syncasso en RUG onderdeel plan Brede Schuldenaanpak

Gisteren presenteerde Staatssecretaris Tamara van Ark haar plannen voor een Brede Schuldenaanpak. In het plan wordt verwezen naar ons onderzoek Lezen ≠ Begrijpen in samenwerking met Kredietbank Nederland, Stichting Lezen & Schrijven en de Rijksuniversiteit Groningen naar laaggeletterdheid.

Tijdens het bezoek aan Syncasso op 28 maart 2018 van Staatssecretaris Van Ark en Minister Dekker hebben we het onderzoek, dat op dat moment nog in conceptversie beschikbaar was, aan de bewindslieden gepresenteerd.

Lees meer

Nieuwe privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Bij Syncasso gaan we dagelijks om met persoonsgegevens. Dat doen we zorgvuldig en daarbij zorgen we ervoor dat alleen de informatie die noodzakelijk is voor onze werkzaamheden toegankelijk is voor onze medewerkers. Onze opdrachtgevers en hun debiteurklanten moeten erop kunnen vertrouwen dat we hun persoonsgegevens goed beschermen.

Lees meer