Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Nieuws

Syncasso behaalt type II verklaring ISAE

De ISAE-verklaring (International Standard on Assurance Engagements) is een internationale standaard die door opdrachtgevers wordt gevraagd om zeker te stellen dat het proces bij de serviceorganisatie wordt beheerst (betrouwbaar is). Door de ISAE-verklaring kan de opdrachtgever die zekerheid verkrijgen. ISAE is gebaseerd op interne beheersing en risicomanagement. Van Syncasso wordt verwacht dat wij goed zicht hebben in de verschillende risico’s die een juiste uitkomst van de processen in gevaar zouden kunnen brengen. Voor deze risico’s moeten beheersmaatregelen (controls) worden ontworpen. De betrouwbaarheid van de processen en de uitkomsten daarvan zijn dan geborgd door controlemaatregelen.

Lees meer

Nieuws

Filter op

MKPay online incasso Internationaal. Nieuwe functionaliteiten MKPay

MKPay online incasso wordt ontwikkeld in co-creatie met MKB-ondernemers. We werken doorlopend aan het verbeteren van het gebruiksgemak van het online platform en het realiseren van nieuwe klantwensen.

MKPay voor grotere opdrachtgevers
Het platform is initieel ontwikkeld voor MKB-ondernemers die zo nu en dan één of een paar vorderingen via het platform willen incasseren. De vraag naar een efficiënte oplossing voor het uploaden van grotere aantallen vorderingen tegelijkertijd, heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een module om dat betrouwbaar en snel mogelijk te maken.

Lees meer

Schuit Polak Van den Hout Advocaten. Nieuwe partner voor juristenteam Syncasso

Schuit Polak Van den Hout Advocaten is vanaf 1 augustus de nieuwe partner van ons Syncasso juristenteam. We mogen zelf procederen tot de competentiegrens van € 25.000,- maar voor zaken met een hoger belang dan dat bedrag is vertegenwoordiging door een advocaat vereist. Ook voor faillissementsaanvragen en vorderingen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, is samenwerking met een advocaat noodzakelijk. Daarnaast is advies van ervaren advocaten en overleg over gecompliceerde zaken belangrijk voor onze relaties om het beste resultaat te bereiken.

Lees meer

Hulplijn 115 maakt einde aan oerwoud van schuldhulp

Gerechtsdeurwaarders bieden Klijnsma hulp aan bij ontwikkeling schuldhulplijn 115

Er moet een landelijke schuldhulplijn komen die via het telefoonnummer 115 laagdrempelig en overzichtelijk inzicht geeft in schuldhulpverlening. Dat is nodig omdat veel schuldenaren verzanden in het oerwoud aan schuldhulpverleners. De vier gerechtsdeurwaardersorganisaties Syncasso, GGN, Flanderijn en Janssen & Janssen bieden demissionair staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun hulp aan bij de ontwikkeling van zo’n landelijke schuldhulplijn. Zij stuurden Klijnsma daar gezamenlijk een brief over. Met 200 aangesloten gerechtsdeurwaarders vertegenwoordigen de vier organisaties samen 50% van de markt.

Lees meer

Syncasso ondersteunt 115 (Schuld te lijf)

De decentralisatie van de schuldhulpverlening heeft het niet eenvoudiger gemaakt om hulp te vinden bij het oplossen van schulden. Daarover zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld en is een voorstel gedaan om daarvoor een speciaal telefoonnummer 115 (Schuld te lijf) te openen waar laagdrempelig contact mee kan worden gezocht om hulp te vinden voor het oplossen van schulden. Staatssecretaris Klijnsma heeft hier enthousiast op geageerd en toegezegd dat zij het idee zal bespreken in haar overleg met de gemeenten.

Lees meer

De deurwaarder ziet veel leed: 'Soms word ik er moedeloos van'

Ze zien veel ellende achter de voordeur, maar tijd om te helpen is er nauwelijks. Een dag op pad in Rotterdam met gerechtsdeurwaarder Paul Otter.

Door het openstaande raam klinkt het gehuil van een kind. Deurwaarder Paul Otter belt aan, maar niemand doet open. ,,Volk!" Hij tikt op het raam. Maar de deur blijft gesloten. ,,Een struisvogel", constateert Otter. Zijn bijnaam voor schuldenaren die stelselmatig contact weigeren: ze openen hun post niet en houden hun deur gesloten. Bij deze vrouw is beslag op haar bankrekening gelegd. Otter gooit de envelop waarin dit bankbeslag officieel wordt bevestigd, door het openstaande raam. ,,Mooi, goed in het zicht", zegt hij. En hop, op naar de volgende schuldenaar. Het kindje blijft huilen.

Lees meer

'Te ingewikkelde regels leiden tot schulden'

Veel regels zijn voor een groeiende groep Nederlanders te ingewikkeld geworden. Zij lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken, blijkt uit een onderzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

RVS, een adviesorgaan voor de regering en het parlement, roept overheden en organisaties op om de regels eenvoudiger te maken.

Lees meer

Een dag mee met de deurwaarder

Begin april 2017 ben ik (P.M. Leijten) als rechter in opleiding (rio) gestart. In de opleiding wordt met enige regelmaat benadrukt dat de rechtspraak slechts één van de schakels is in de (juridische) keten. Verreweg de meeste geschillen worden opgelost buiten het zichtveld van de rechter: via bemiddeling van een mediator, door overleg tussen advocaten of na een bezoek van de deurwaarder. Rio’s worden vanuit de opleiding aangemoedigd om te ervaren hoe de andere schakels in de juridische keten hun werk ervaren. Want zoals Johan Cruijff het ooit zo treffend zei: “je gaat het pas zien, als je het doorhebt”.

Lees meer

Gerechtsdeurwaarders: steeds meer verwarde huurders

Gerechtsdeurwaarders merken in de praktijk een sterke toename van huurders die verward zijn. Logisch, want schulden, met name huurschulden met een kans op ontruiming, verergeren de problemen. De afgelopen vijf jaar is het aantal meldingen van verwarde personen met 65% toegenomen (cijfers politie). Ook de koepel van woningcorporaties, Aedes, heeft bij een onderzoek onder haar leden in 2015 geconstateerd dat er een toename van verwarde huurders is.

Lees meer

Gerechtsdeurwaarders: steeds meer verwarde huurders

Decentralisatie en bezuinigingen hebben samen gezorgd voor een toename van incidenten met verwarde personen. Gerechtsdeurwaarders merken in de praktijk een sterke toename van huurders die verward zijn. Logisch want schulden, met name huurschulden met een kans op ontruiming, verergeren de problemen. Wat te doen in de praktijk?

Lees meer

Kamervragen over verwevenheid van incassobureaus in deurwaarderskantoren

Na inwerkingtreding van de gerechtsdeurwaarderswet in 2001 ontstond de mogelijkheid voor niet-gerechtsdeurwaarders om te participeren in deurwaarderskantoren. KBvG heeft hiervoor in 2010 een verordening vastgesteld om participaties in goede banen te leiden. Bij het goedkeuren van die verordening in 2010 werd door de minister aangegeven dat de verordening in zijn ogen onvolkomenheden bevatte die reparatie behoefden.

Lees meer