Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Nieuws

Syncasso behaalt type II verklaring ISAE

De ISAE-verklaring (International Standard on Assurance Engagements) is een internationale standaard die door opdrachtgevers wordt gevraagd om zeker te stellen dat het proces bij de serviceorganisatie wordt beheerst (betrouwbaar is). Door de ISAE-verklaring kan de opdrachtgever die zekerheid verkrijgen. ISAE is gebaseerd op interne beheersing en risicomanagement. Van Syncasso wordt verwacht dat wij goed zicht hebben in de verschillende risico’s die een juiste uitkomst van de processen in gevaar zouden kunnen brengen. Voor deze risico’s moeten beheersmaatregelen (controls) worden ontworpen. De betrouwbaarheid van de processen en de uitkomsten daarvan zijn dan geborgd door controlemaatregelen.

Lees meer

Nieuws

Filter op

Jemuël Wilkes over mobiliteit en MVO

In het tijdschrift Rethinking mobility wordt Jemuël Wilkes MSc, COO van Syncasso, geïnterviewd over de toekomst van zakelijke mobiliteit. Zijn visie baseert zich op de deeleconomie in combinatie met hybride mobiliteitsoplossingen die door digitalisering ontsloten worden.

Lees meer

Nieuwe directeur Operations voor Syncasso: Koen Kwadijk

Per januari jl. is Koen Kwadijk (34) in dienst getreden bij Syncasso als directeur Operations.

Na een aantal jaren in de zorg te hebben gewerkt heeft Koen de overstap gemaakt naar de zakelijke dienstverlening. Eerst bij de ING Bank en de afgelopen 8 jaar bij Achmea, waar hij diverse managementfuncties heeft vervuld bij Zilveren Kruis. In zijn laatste functie was hij (als opdrachtgever) onder andere verantwoordelijk voor het debiteurenmanagement van de business unit. Na het afronden van zijn Master Bedrijfskunde begon het te kriebelen. Hij was opzoek naar een nieuwe omgeving en nieuwe energie om zijn kennis en ervaring in te zetten en verder te kunnen ontwikkelen.

Lees meer

Amerikaanse armoedebestrijding rukt op in Nederland

Tientallen gemeenten in Nederland hebben interesse in een nieuwe methode voor armoedebestrijding: Mobility Mentoring. De gedachte achter deze in de VS succesvolle aanpak is dat de weg om blijvend uit armoede te komen, begint met het wegnemen van stress.

Alphen aan den Rijn heeft de primeur. "We kennen allemaal de hamstertjes die in hun eigen molentje blijven rondlopen", zegt Nardy Beckers van de gemeente. "Zo gaat het ook bij de mensen die wij proberen te helpen." Het lukt meestal niet om mensen met voortdurende geldzorgen blijvend uit de financiële ellende te krijgen.

Lees meer

Christen Unie Tweede Kamerlid Carola Schouten loopt mee met gerechtsdeurwaarder

In Dit is de Dag is een prominent Kamerlid op werkbezoek gestuurd naar een plek waar het knelt. De ChristenUnie is kritisch op de incassomarkt en vindt dat de zelfregulering, waar de minister zo op hoopt, onvoldoende werkt.

Lees meer

Onschuldig?

Wie is er schuldig aan Schuldig? De conclusie van de maaksters van de serie: het systeem. Dat systeem is er al jaren en dat laat de regering dus doorwoekeren. Ondanks nieuwe wetgeving is er geen totaalvisie. Hoe moet het dan wel? Hard nodig is een overkoepelende visie voor de hele keten die met schulden bezig is.

Lees meer

Een adempauze om uit de schuldenspiraal te komen

Lukt het niet om in een stabiele financiële situatie te komen met ondersteuning van een schuldhulpverlener, dan is er binnenkort extra hulp om toch uit de problemen te komen. Er komt een mogelijkheid om maximaal een half jaar adempauze te krijgen. In die tijd mogen schuldeisers niet aankloppen om geld op te eisen of spullen in beslag te nemen. De beoogde inwerkingtreding is 1 april aanstaande.

Lees meer

Bankbeslag en de Beslagvrije Voet

De Nationale ombudsman stelt voor om de Beslagvrije Voet ook te gaan hanteren als er bij een consument een Bankbeslag wordt gelegd. Begin dit jaar hebben minister Klijnsma, De Nationale Ombudsman, een aantal overheidsinstanties en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders hierover met elkaar gesproken. Thema van de bijeenkomst was 'Burgers mogen van overheidsinstanties en van gerechtsdeurwaarders verwachten dat deze – bij beslag op hun bankrekening – (op verzoek) een bedrag vrijlaten ter hoogte van de beslagvrije voet.' Maar dat is helaas nog niet zo eenvoudig te realiseren.

Lees meer

BKR registreert minder mensen met problematische betalingsachterstanden

Het aantal Nederlanders dat als goede betaler bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) geregistreerd staat, is met 29 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Dat betekent dat 9,6 miljoen Nederlanders zonder betalingsachterstand in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) geregistreerd staan.

Het aantal Nederlanders dat met een betalingsachterstand wordt vermeld is sinds juli 2016 met 5 procent gedaald. Een en ander blijkt uit de BKR Kredietbarometer. In totaal staan er 10,3 miljoen Nederlanders geregistreerd in het CKI. Hiervan staat 93 procent zonder betalingsachterstand geregistreerd en 7 procent met.

Lees meer

Breed gedragen oplossing voor berekening minimaal inkomen schuldenaren

Ook mensen die schulden hebben moeten genoeg geld overhouden om in de basale kosten van levensonderhoud te voorzien. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Blok van Veiligheid en Justitie zijn dan ook blij dat na de Tweede Kamer, vandaag ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat het bestaansminimum van mensen met forse schulden beter borgt.

Lees meer

Geweld tegen gerechtsdeurwaarders

Op 23 februari heeft minister Blok (Veiligheid en Justitie) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het gesprek dat hij heeft gevoerd met de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de politie en het OM. Het gesprek ging over agressie tegen de deurwaarders.

Lees meer