Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Nieuws

Terugblik seminars

Op donderdag 7 maart sloten we de seminarreeks 'Lezen ≠ Begrijpen' af bij Hogeschool Inholland in Rotterdam. De seminars vloeiden voort uit het onderzoeksproject ‘Lezen ≠ Begrijpen’ van Syncasso, Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Lezen & Schrijven en Kredietbank Nederland over de invloed van beperkte leesvaardigheid op het omgaan met financiële problemen. Met zo'n 750 deelnemers deelden we tijdens de seminars niet alleen de onderzoeksresultaten, maar ook tips, materialen en communicatiemiddelen om mensen met een beperkte leesvaardigheid beter te kunnen bereiken.

Lees meer

Nieuws

Filter op

Schuldenloos Utopia

Blog: Paul Otter
Schulden zijn hot: er gaat geen week voorbij zonder dat de pers er aandacht aan besteedt. Terecht, want de impact van problematische schulden is groot. Mogelijke oplossingen en verbeterprojecten vliegen ons om de oren. Is de schuldenvrije maatschappij bereikbaar, of een utopie?

Lees meer

Directeur Operations Koen Kwadijk ‘Het fundament staat.’

Syncasso ’s directeur Operations Koen Kwadijk is deze maand precies twee jaar in functie. Met veel plezier. Dat komt vooral door de open cultuur bij Syncasso. Iedereen helpt en denkt mee. Er is een grote betrokkenheid van alle collega’s bij Syncasso. En veel vertrouwen en vrijheid van het dagelijks bestuur.

Lees meer

Syncasso organiseert meet & greet voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt

De gemeente Leeuwarden zet zich in om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in contact te brengen met organisaties die zoeken naar nieuwe collega’s. Hiervoor organiseert Syncasso op donderdag 11 april een ‘meet & greet’ in ons kantoor aan de Himpenserdyk 7.

Lees meer

‘Overheid moet gerechtsdeurwaarders serieus nemen’

Mensen met schulden kunnen binnenkort in één oogopslag gratis een actueel overzicht van hun schulden zien op schuldenwijzer.nl. Ook schuldhulpverlenende instanties en deurwaarders kunnen op termijn inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar. Het nieuwe online platform is een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG).

Lees meer

ISAE 3402 type II verklaring 2018

Op 1 april 2019 is door Grant Thornton Accountants en Adviseurs de controle voor het verslagjaar 2018 succesvol afgerond en hiervoor de ISAE 3402 Type II Assuranceverklaring afgegeven. Daarmee is vastgesteld dat Syncasso haar processen onder controle had in het verslagjaar 2018. De in- en externe audits voor ISAE 3402 Type II vinden gedurende het jaar plaats met een eindbeoordeling na afsluiting van het verslagjaar.

Lees meer

Spanningsveld van menselijkheid, resultaten en procedures

CSR (Corporate Social Responsibility) is voor het gerechtsdeurwaardersvak nog nieuw en onontgonnen terrein. Het gaat over het nemen van je maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de dingen die je doet. Waarbij je te maken hebt met een spanningsveld van menselijkheid, resultaten, procedures en technologie. Ik hou me bezig met waar we op dit gebied nog dingen missen en hoe we onze dienstverlening op dit gebied kunnen verbeteren. Bij mijn weten is er geen ander deurwaarderskantoor met een CSR-directeur. Er zijn wel kantoren die bezig zijn met elementen van CSR, zoals bijvoorbeeld laagtaligheid. Maar het enige gerechtsdeurwaarderskantoor dat richt op het ‘grote CSR-plaatje’ is Syncasso.

Lees meer

Handhaving en regulering buitengerechtelijke incassobranche

Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft op 8 februari jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen om de misstanden in de private buitengerechtelijke incassobranche tegen te gaan. Het gaat om de volgende maatregelen: het opzetten en inrichten van een incassoregister; het opstellen van eisen waaraan incassobureaus en opkopers van vorderingen moeten voldoen willen ze actief kunnen worden in de incassomarkt; het opzetten van een systeem van toezicht en handhaving bij het niet-naleven van de wettelijke vereisten; het tegengaan van negatieve aspecten van verkoop van vorderingen; het ongewenste verdienmodel bij de cumulatie van termijnvorderingen tegengaan; het verder uitwerken van de motie-De Lange c.s. ter zake de verkoop van vorderingen en  enkele korte-termijn-maatregelen om vooruitlopend op wetgevende maatregelen misstanden aan te pakken.

Lees meer

Nepcijfers in de schulden- en incassoketen

Blog: Paul Otter
Laatst was ik bij een bijeenkomst over het voorkomen van ontruimingen. De voorzitter startte met cijfers: 8000 ontruimingen in 2018 met een kostenplaatje van een € 100.000 per ontruiming. Als je die cijfers hoort zit je op het puntje van je stoel. Helaas: het is nepnieuws, zoals wel vaker met cijfers in de schulden- en incassoketen.

Lees meer

Terugblik seminars

Op donderdag 7 maart sloten we de seminarreeks 'Lezen ≠ Begrijpen' af bij Hogeschool Inholland in Rotterdam. De seminars vloeiden voort uit het onderzoeksproject ‘Lezen ≠ Begrijpen’ van Syncasso, Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Lezen & Schrijven en Kredietbank Nederland over de invloed van beperkte leesvaardigheid op het omgaan met financiële problemen. Met zo'n 750 deelnemers deelden we tijdens de seminars niet alleen de onderzoeksresultaten, maar ook tips, materialen en communicatiemiddelen om mensen met een beperkte leesvaardigheid beter te kunnen bereiken.

Lees meer

PE Congres (t.k.) Deurwaarders ‘Het nieuwe incasseren’ (6 PE punten)

Op vrijdag 19 april 2019 wordt het congres “Het nieuwe incasseren” georganiseerd door het Samenwerkingsverband PE opleidingen in Van der Valk Hotel Vianen. Het Samenwerkingsverband PE-opleidingen is een samenwerking van Flanderijn, GGN en Syncasso voor het aanbieden van opleidingen voor (t.k.) gerechtsdeurwaarders.

Lees meer