Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Nieuws

Regulering incassobranche

In het regeerakkoord is afgesproken dat de incassobranche gereguleerd moet worden behulp van een incassoregister. Het ministerie van J&V heeft in samenspraak met de ministeries van SZW en EZ een coördinator aangesteld die op basis van een marktconsultatie adviseert hoe die regulering moet worden vormgegeven. Naar verwachting gaat dat advies in het derde kwartaal naar de minister(s). Regulering moet in de kern gaan om de bescherming van de schuldenaar. De benadering van deze vaak kwetsbare groep rechtvaardigt dat er eisen gesteld worden aan de betrokken partijen.

Lees meer

Nieuws

Filter op

Goodhabitz online trainingen voor alle Syncasso collega’s

Ons Syncasso-merk wordt dagelijks tot leven gebracht door onze medewerkers. Samen zijn we verantwoordelijk om de Syncasso merkbelofte We Cash. We Care. waar te maken. Dit is geen kleine opgaaf. Het vraagt om inzet, doorzettingsvermogen en continue ontwikkeling. Om onze ontwikkeling up to date te houden is Syncasso een samenwerking aangegaan met Goodhabitz.

Lees meer

360º klantbeeld verbetert het debiteurklantcontact

Een 360º klantbeeld is een holistisch klantprofiel op basis van klantdata die vanuit verschillende bronnen verzameld wordt en inzicht geeft in wat wel en wat niet van belang is in het klantcontact. Met dit inzicht kun je de klantervaring en responsiviteit verbeteren en daarmee de resultaten verhogen. Via een 360-graden dashboard worden de relevante klantinzichten getoond waarmee je direct debiteurklanten kunt helpen en ontzorgen. Zowel in ons Contact Center als in de overige incassocommunicatie.

Lees meer

Voorspelmodellen onmisbaar voor gerechtelijke incasso

Alle partijen die bij gerechtelijke incasso betrokken zijn, debiteur, opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder, hebben belang bij een zorgvuldige afweging of gerechtelijke incasso en de bijbehorende kosten opwegen tegen de persoonlijke en maatschappelijke schade die dat met zich meebrengt. Zonder daarbij het principe uit het oog te verliezen dat een openstaande rekening betaald moet worden. Een voorspelmodel zoals Verhaalscore is daarbij onmisbaar.

Lees meer

Hans Mik nieuwe projectleider Contact Center Syncasso

Vanaf 1 juli 2018 is Hans Mik de nieuwe projectleider innovatie en communicatie van het Syncasso Contact Center in Almere. Focus van Hans is het ontwikkelen en ontsluiten van (nieuwe) mogelijkheden en toepassingen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie voor het Contact Center.

Lees meer

Wat is het verband tussen ontruimingen en overheidspreferenties?

Blog: Paul Otter
Deze week is er gestemd in de Tweede Kamer over een opmerkelijke motie van de Kamerleden Renkema en Van Dijk. In de motie vroegen ze de regering om onderzoek te doen naar de preferenties van de Belastingdienst. Zij willen weten of die preferenties invloed hebben op huurschulden en uitzettingen. De motie werd verworpen, maar de vraag is wel interessant!

Lees meer

Visie op een toekomstbestendige schuldenaanpak

De gerechtsdeurwaarder is belast met de executie van vorderingen, het uitbrengen van exploten etc. Dit is een formele, functionele benadering van de gerechtsdeurwaarder, terwijl die juist ook belangrijke maatschappelijke waarde kan bijdragen aan de Nederlandse maatschappij. In dat kader delen we graag onze ideeën over de richting die het gerechtsdeurwaardersvak naar onze mening zou moeten inslaan.

Lees meer

Even voorstellen: Lorena Botter | toegevoegd gerechtsdeurwaarder

Ik zie zelf de gerechtsdeurwaarder als het contactpunt met de debiteurklant. Steek daarom veel tijd in een niet-kunner die het betalingsprobleem wil oplossen. Help graag om beweging in de zaak te krijgen. Mensen de goede kant op te wijzen. Contact te leggen met de schuldhulpverlening. Dat geeft mij ook het gevoel dat ik iets goed doe voor de maatschappij.

Lees meer

Wetsvoorstel bescherming schuldenaar

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft een wetsvoorstel opgesteld om het bestaansminimum van schuldenaren beter te beschermen. De beslagvrije voet moet ook bij een bankbeslag gerespecteerd worden en de regels voor het in beslag nemen en verkopen van roerende zaken (een auto of inboedel) worden gemoderniseerd. Ideeën die door de gerechtsdeurwaarders zelf al veel eerder zijn geopperd en deels ook al in de praktijk worden gebracht. In 2012 publiceerde de KBvG daarover het preadvies ‘Herziening van het beslagverbod roerende zaken.

Lees meer

Minder huurders uit huis gezet door woningcorporaties

Het aantal huisuitzettingen bij woningbouwcorporaties is vorig jaar opnieuw gedaald. Dat meldt Aedes, de vereniging van woningcorporaties. In 2017 waren corporaties in 3.700 gevallen genoodzaakt huurders uit hun huis te zetten, 23 procent minder dan een jaar eerder.

Lees meer

Jaarverslag KBvG

Blog: Paul Otter
Het jaarverslag over 2017 van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is verschenen. Het verslag geeft een goede indruk van de thema's die spelen. Minder ontruimingen en minder beslagen zijn mooie ontwikkelingen. Maar de dalende omzetten zijn reden tot zorg voor de Nederlandse rechtsstaat: als het zo doorgaat, kunnen gerechtsdeurwaarders hun vak over een paar jaar niet meer uitoefenen. Het is nu dan ook het moment om daarin samen met de politiek te zoeken naar een oplossing.

Lees meer