Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Nieuws

Syncasso behaalt type II verklaring ISAE

De ISAE-verklaring (International Standard on Assurance Engagements) is een internationale standaard die door opdrachtgevers wordt gevraagd om zeker te stellen dat het proces bij de serviceorganisatie wordt beheerst (betrouwbaar is). Door de ISAE-verklaring kan de opdrachtgever die zekerheid verkrijgen. ISAE is gebaseerd op interne beheersing en risicomanagement. Van Syncasso wordt verwacht dat wij goed zicht hebben in de verschillende risico’s die een juiste uitkomst van de processen in gevaar zouden kunnen brengen. Voor deze risico’s moeten beheersmaatregelen (controls) worden ontworpen. De betrouwbaarheid van de processen en de uitkomsten daarvan zijn dan geborgd door controlemaatregelen.

Lees meer

Nieuws

Filter op

Bedrijven kunnen makkelijker schuld in ander EU-land innen

Bedrijven die geld tegoed hebben van een onderneming in een ander EU-land, kunnen voortaan makkelijker en goedkoper beslag laten leggen op de bankrekening van de debiteur.

De debiteur krijgt geen waarschuwing, om te voorkomen dat er niets meer te halen is. Wetgeving die dat regelt, is woensdag van kracht geworden.

Lees meer

'Beperk recht schuldeiser bij faillissement om kans op doorstart te vergroten'

Bedrijven die failliet zijn maken meer kans op een succesvolle doorstart als de rechten van schuldeisers worden beperkt.

Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) maandag in een onderzoek naar efficiëntere wetgeving bij faillissementen. Het opschorten van de rechten van schuldeisers is een van de maatregelen die kan worden genomen om de huidige wetgeving te verbeteren.

Lees meer

Syncasso investeert verder in Corporate Social Responsibility

De Syncasso merkbelofte ‘We cash. We care.’ en de daarbij behorende kernwaarden (Be)Grip, Verbinden en Overtreffen vormen samen het fundament voor Syncasso. Om invulling te geven aan onze Care belofte, investeren we in wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelen we betere manieren om ‘niet-kunners en bijna niet kunners’ snel te identificeren en vormen we operationele en strategische samenwerkingsverbanden met lokale en nationale schuldhulpverleningsorganisaties, ook op het gebied van vroegsignalering.

Lees meer

Online kostencalculator voor debiteurklanten

Jammer genoeg wachten veel debiteurklanten met reageren op onze pogingen om met ze in contact te komen om een oplossing voor het betalingsprobleem te vinden. Dat is een reflex die behoorlijk nadelig voor ze uitpakt, omdat de kosten ondertussen oplopen. Debiteurklanten weten dat niet, of realiseren zich dat onvoldoende. Daarom hebben we een online kostencalculator op onze website gezet, die de financiële consequenties van afwachten per verschuldigde hoofdsom duidelijk maakt. Simpelweg door de hoofdsom in te vullen, zie je per stap in het incassoproces wat daar de financiële consequentie van is. Ook in het geval het een gerechtelijke incassoprocedure wordt.

Lees meer

Nieuwe BTAG-tarieven en normen beslagvrije voet per 1 januari 2017

BTAG staat voor Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. In dit besluit zijn de vergoedingen vastgelegd die een deurwaarder voor de verschillende ambtshandelingen in rekening mag brengen. Per 1 januari 2017 worden alle BTAG-tarieven verhoogd met de jaarlijkse indexatie. Bekijk hier de nieuwe tarieven.

Lees meer

Syncasso behaalt type II verklaring ISAE

De ISAE-verklaring (International Standard on Assurance Engagements) is een internationale standaard die door opdrachtgevers wordt gevraagd om zeker te stellen dat het proces bij de serviceorganisatie wordt beheerst (betrouwbaar is). Door de ISAE-verklaring kan de opdrachtgever die zekerheid verkrijgen. ISAE is gebaseerd op interne beheersing en risicomanagement. Van Syncasso wordt verwacht dat wij goed zicht hebben in de verschillende risico’s die een juiste uitkomst van de processen in gevaar zouden kunnen brengen. Voor deze risico’s moeten beheersmaatregelen (controls) worden ontworpen. De betrouwbaarheid van de processen en de uitkomsten daarvan zijn dan geborgd door controlemaatregelen.

Lees meer

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de Kamer

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waar over iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag aan de Kamer aangeboden. Daarmee zetten staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een belangrijke stap naar een betere bescherming van het bestaansminimum van mensen met schulden.

Lees meer

Eenvoudiger terugvorderen BTW van oninbare facturen

Het wordt eenvoudiger om de BTW van oninbare vorderingen terug te vragen. Vanaf 1 januari 2017 mag het in de BTW aangifte worden verrekend als de vordering meer dan een jaar onbetaald is gebleven. Meer bewijs van oninbaarheid is daarvoor vanaf die datum niet meer nodig.

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad - veertiendagen brief

Op 25 november 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en de veertiendagenbrief (art. 6:96 lid 6 BW). De in art. 6:96 lid 6 BW bedoelde veertiendagentermijn vangt volgens de Hoge Raad (pas) aan daags na de dag waarop de aanmaning door de schuldenaar is ontvangen. Dat strookt met de bedoeling van de wetgever volgens de Hoge Raad dat de schuldenaar in ieder geval (de volle) veertien dagen de gelegenheid heeft het verschuldigde bedrag te betalen zonder dat incassokosten verschuldigd worden.

Lees meer

Syncasso VVCM Creditmanagement Innovation Award

Tijdens de Credit Expo werd de Syncasso VVCM Creditmanagement Innovation Award uitgereikt. Een onafhankelijke vakjury riep Aangetekend BV-KPN tot winnaar uit. Wouter van den Brink, Algemeen Directeur bij Aangetekend BV, nam de award in ontvangst.

Lees meer