Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Nieuws

Interview Michaël Brouwer (Reazon): ‘State of the art creditmanagement nu voor iedere organisatie haalbaar’

Een individuele en klantgerichte benadering is in creditmanagement van groot belang om ervoor te zorgen dat de klant op tijd betaalt. Moet je klant X een vriendelijke brief sturen of wil je juist een iets strengere toonzetting? Verstuur je een herinnering of aanmaning per post of digitaal en doe je dit op eigen briefpapier of op het briefpapier van je incassopartner? Ook wil je graag weten wat het resultaat is van de keuzen die je gemaakt hebt. In het reguliere incassotraject moet je vaak afwachten wat er gebeurt, terwijl je als leverancier het liefst zelf grip en controle over het volledige incassoproces wilt hebben. Met het nieuwe digitale creditmanagementplatform Reazon wordt dit mogelijk voor zowel bedrijven als creditmanagement dienstverleners. In dit interview spreek ik met Michaël Brouwer, CEO van Reazon (en Syncasso), over de opzet en mogelijkheden van het nieuwe digitale creditmanagementplatform Reazon.

Lees meer

Nieuws

Filter op

Vervolgstappen
Lezen ≠ Begrijpen

Het onderzoek Lezen ≠ Begrijpen heeft vastgesteld dat meer dan de helft van onze debiteurklanten moeite heeft met het lezen van formele, ambtelijke stukken. De teksten in B1 Nederlands herschrijven helpt, maar nog onvoldoende. Op dat inzicht hebben we al op geanticipeerd met ons visuele exploot, dat het aantal dwangmaatregelen ten opzichte van het regulier exploot met ruim een derde beperkt.

Lees meer

Lezen ≠ Begrijpen

De directe aanleiding voor dit onderzoeksproject vormt de observatie van medewerkers van zowel schuldhulpverleningsorganisatie Kredietbank Nederland als gerechtsdeurwaarders- en incassobureau Syncasso Nederland BV dat een deel van hun klanten moeite heeft met lezen. Medewerkers van Kredietbank Nederland merken dit bijvoorbeeld tijdens gesprekken waarin klanten brieven en aanmaningen meenemen die ze niet goed lijken te begrijpen.

Lees meer

Laaggeletterdheid treft niet alleen burgers met een migratieachtergrond

Een aantal onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) deed onderzoek naar mensen met problematische schulden, en daar kwam uit dat de helft slecht kan lezen. Om die reden reageert men niet op ambtelijke brieven, die vaak wollig en abstract geschreven zijn, terwijl er vaak wel een schikking valt te treffen met schuldeisers.

Lees meer

Lagere leesvaardigheid onder mensen met financiële problemen

Lagere leesvaardigheid komt veel vaker voor bij mensen met financiële problemen. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Syncasso Gerechtsdeurwaarders, Kredietbank Nederland en Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat de helft van de mensen die kampen met financiële problemen waarschijnlijk ook moeite hebben met lezen. Maar liefst 50,3% van de deelnemers aan het onderzoek – klanten van Kredietbank Nederland en Syncasso Gerechtsdeurwaarders – kreeg de ‘indicatie laaggeletterdheid’, terwijl in heel Nederland 18% van de populatie laaggeletterd is. Dat betekent dat ze niet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, omdat zij onder het door de overheid gestelde taalniveau scoren.

Lees meer

Kamervragen aan Minister Dekker over te hoge griffierechten

Op 16 april heeft Minister Dekker een viertal scenario’s aangeboden aan de Tweede Kamer op basis waarvan hij concludeert dat het niet nodig is om een voorstel voor matiging van het griffierecht voor vorderingen vanaf € 500,- te doen.

Lees meer

‘Steeds meer mensen zien af van rechtszaak om hoge kosten’

Steeds meer mensen zien af van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom moeten de kosten om een rechtszaak te voeren, de griffierechten, drastisch omlaag. Daarvoor pleit Frits Bakker, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.

Het aantal rechtszaken nam vorig jaar bij vrijwel alle rechtsgebieden flink af, een trend die al een paar jaar doorzet. Vooral de afname van het aantal zaken met een klein financieel belang (civiele kantonzaken) baart zorgen. Een belangrijke reden om niet naar de rechter te stappen zijn volgens Bakker de hoge kosten.

Lees meer

'Zeker twee op vijf Nederlanders hebben moeite met financiële administratie'

Zeker twee op de vijf Nederlanders hebben moeite met het overzicht over hun financiële situatie. Die mensen hebben vaker betalingsachterstanden en staan vaker rood dan mensen die hun administratie wel op orde hebben. 

Veel mensen verliezen het overzicht over hun financiën omdat die deels online binnenkomen. Dat blijkt uit een rapport van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Lees meer

Minder huisuitzettingen in regio Utrecht

De  ‘Vroeg-Eropaf!’-aanpak in de regio Utrecht blijkt haar vruchten af te werpen. Er worden steeds minder huizen gedwongen ontruimd. Dit blijkt uit de registratie van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU). In 2017 zijn er bij de 19 aangesloten woningcorporaties 114 woningen ontruimd. Tegenover 149 woningen in 2016. De dalende trend is het resultaat van de ‘Vroeg-Eropaf!’- aanpak die zij steeds meer hanteren.

Lees meer

Rechtspraak stelt digitale ambities drastisch bij naar beneden

Het grote digitaliseringsproject in de Nederlandse rechtspraak gaat op de schop. De ambities worden drastisch verminderd en de besturing van het project wordt grondig aangepast. Daarmee moet een mislukking van het project, dat tot nu toe al €200 mln heeft gekost, worden voorkomen.

De Raad voor de rechtspraak, eindverantwoordelijk voor het project, schrijft dat dinsdag in een brief aan minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. De nieuwe aanpak - de Raad heeft het over een 'reset' - is voor een flink deel gebaseerd op een rapport van het externe adviesbureau TRConsult.

Lees meer

Werkbezoek minister Dekker en staatssecretaris Van Ark

Syncasso kreeg 28 maart jl. minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) op werkbezoek. De minister wilde alles weten over de Syncasso manier om Niet Willers van Niet Kunners te onderscheiden. Hoe daar in de behandeling mee wordt omgegaan, of ook de ambtshandelingen daarop aangepast worden.

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) verbaasde zich erover dat alleen Gerechtsdeurwaarders het Digitaal Beslag Register gebruiken – en de overheid zelf nog niet. Waardoor niet kan worden gezien of iemand belastingschuld heeft. Daar dus ook geen rekening mee gehouden kan worden.

Lees meer