Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Nieuws

Syncasso behaalt type II verklaring ISAE

De ISAE-verklaring (International Standard on Assurance Engagements) is een internationale standaard die door opdrachtgevers wordt gevraagd om zeker te stellen dat het proces bij de serviceorganisatie wordt beheerst (betrouwbaar is). Door de ISAE-verklaring kan de opdrachtgever die zekerheid verkrijgen. ISAE is gebaseerd op interne beheersing en risicomanagement. Van Syncasso wordt verwacht dat wij goed zicht hebben in de verschillende risico’s die een juiste uitkomst van de processen in gevaar zouden kunnen brengen. Voor deze risico’s moeten beheersmaatregelen (controls) worden ontworpen. De betrouwbaarheid van de processen en de uitkomsten daarvan zijn dan geborgd door controlemaatregelen.

Lees meer

Nieuws

Filter op

‘Bijna helft van mkb moet lang wachten op betaling factuur’

Bijna de helft, 44 procent, van de mkb’ers krijgt te maken met een verlengde betaaltermijn van een factuur. 45 procent werd gevraagd om een langere dan wenselijke betaaltermijn te accepteren.

Verder zegt 48 procent van de ondernemers dat er werd gevraagd om een korting bij snelle betaling. Tegelijkertijd krijgt een derde van de ondervraagde leveranciers later betaald dan de afgesproken termijn, blijkt dinsdag uit een peiling die Betaalme.nu liet houden onder ondernemers.

Lees meer

Vakantiegeld gebruiken om betalingsprobleem op te lossen

Eind mei wordt het (meeste) vakantiegeld uitbetaald. Ook aan onze debiteurklanten. Dat biedt ze de mogelijkheid om (een deel van het) vakantiegeld te gebruiken om hun betalingsprobleem op te lossen. In de communicatie die we hiervoor speciaal ontwikkeld hebben gaan we met korte, heldere teksten de debiteurklanten motiverend benaderen. Iedereen is liever schuldenvrij. Nu extra aflossen zorgt ervoor dat een lopende regeling verkort wordt waardoor de debiteurklant sneller van zijn of haar achterstand af is.

Lees meer

Werknemer met schulden kost bedrijf 13.000 euro

Bijna twee op de drie bedrijven hebben te maken met werknemers die in de schulden zitten. Zo'n werknemer kost de baas zo'n 13.000 euro per jaar. Bijvoorbeeld vanwege stress, ziekteverzuim of de administratieve kosten als er beslag wordt gelegd op het loon.

Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Werknemers kunnen plotseling in de problemen komen door bijvoorbeeld een echtscheiding, baanverlies of ziekte van een partner.

Lees meer

Aantal woningontruimingen door gerechtsdeurwaarders fors gedaald

Het aantal woningen dat door de gerechtsdeurwaarder in 2016 is ontruimd, ligt fors lager dan in het jaar ervoor.

In totaal werden vorig jaar 8.100 woningen leeggehaald, 18 procent minder dan in 2015 toen 9.900 woningen werden ontruimd, maakt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders maandag bekend.

Lees meer

Marktonderzoek Advocatuur fundament voor een nieuw kantoor

Syncasso gaat hard werken om de allerbeste deurwaarder te worden voor de advocatuur. Geen bescheiden ambitie… Door goed te luisteren naar de advocatuur geven we samen inhoud aan die ambitie. Daarvoor hebben we in maart een onderzoek gedaan waarbij we de advocatuur hebben gevraagd hoe zij zich de perfecte dienstverlening voor de advocatuur voorstellen. De uitslag is bekend en vormt het fundament van onze nieuwe dienstverlening.

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 dienen we te voldoen aan de eisen die gesteld worden door de AVG. De AVG moet worden gezien als een aanscherping van de thans al geldende regels (Wet Bescherming Persoonsgegevens). De AVG kent dezelfde begrippen en de wijze waarop de bescherming van de persoonsgegevens wordt geregeld is ook gelijk.

De AVG introduceert wel enkele nieuwe eisen en scherpt andere eisen aan. Verder vereist de AVG een betere documentatie. Onder de AVG hoeven er vooraf geen meldingen, inzake gegevensverwerkingen, aan een toezichthouder te worden gedaan. De verantwoordelijke dient achteraf aan te tonen dat is voldaan aan de verplichtingen inzake de AVG. Kortom: documentatie en registratie wordt belangrijker.

Lees meer

Nieuw wetenschappelijk onderzoek Syncasso en Kredietbank Nederland

Lezen ≠ Begrijpen
Laaggeletterdheid in kaart voor een effectievere communicatie

1 op de 9 Nederlanders is laaggeletterd, dit betekent dat deze Nederlanders moeite hebben om de communicatie van Syncasso of Kredietbank Nederland te lezen en begrijpen. Onderzoek over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen suggereert dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven oververtegenwoordigd zijn binnen de schuldhulpverlening. Als reden hiervoor noemen deze onderzoekers dat schuldenaren die laag scoren op de leestest vaker moeite hebben met het openen van hun post en zich minder vaak eigenaar van het probleem voelen.

Lees meer

'Overheid vaak oorzaak van schulden bij burgers'

Dat steeds meer mensen in de schuldhulpverlening terechtkomen, is vaak een gevolg van regels van de overheid.

"Het is allemaal zo ingewikkeld geworden dat mensen bijna onbewust in de schulden komen", zegt Marco Florijn, de nieuwe voorzitter van NVVK, maandag in Trouw. NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

Lees meer

Een bankrekening die je vriend is?

Bankieren doe je niet voor de lol, ik in ieder geval niet. Verkeerd cijfer, phishing mail, nepfactuur en dan natuurlijk ook nog de worsteling om maandelijks uit te komen met je geld. Een soort van financiële jungle. Overleven naar de volgende loonbetaling is een hele toer. En als gerechtsdeurwaarder kan ik weten waar het fout gaat: ik spreek de slachtoffers aan de deur! Maar zou het makkelijker kunnen? Met een bankrekening die je helpt, die meedenkt en je waarschuwt? De bank als vriend?

Lees meer

Syncasso in de ogen van een docent Recht

Rianne heeft jarenlang als jurist bij het Bureau voor Rechtshulp gewerkt en later bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool van Amsterdam. Met haar huidige onderzoek richt ze zich op de integrale schuldhulpverlening en op de maatschappelijke baten daarvan. Met name op de hulpverlening aan schuldenaren met (nog) niet regelbare schulden. Het terrein van het sociaal recht heeft haar sinds haar studie aangesproken. Daarbij vindt zij het belangrijk om aandacht te besteden aan de grenzen van het recht en aan mogelijkheden die het recht biedt om mensen tot hun recht te laten komen.

Lees meer