Nieuws

Samenwerking in de schulddienst-
verleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren. Ook in dit kader organiseerden we in 2023 de 2e editie van het Jaarcongres Schuldenketen met als thema ‘De mens achter de schulden én in de keten centraal’.

Syncasso werkt op landelijk en gemeentelijk niveau samen met onder andere de NVVK, Wijzer in geldzaken, Nibud en Ministeries om de schulddienstverleningsketen te verbeteren. Via ons partnerschap met de Nederlandse Schuldhulproute en Geldfit.nl helpen we debiteurklanten aan passende financiële hulp.

Jaarcongres Schuldenketen

Samen met Studiecentrum Kerckebosch organiseerde Syncasso op 22 juni 2023 het Jaarcongres Schuldenketen met als thema De mens achter de schulden én in de keten centraal. Meer dan 100 deelnemers woonden het congres bij, waaronder ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van ketenpartners, brancheverenigingen van de schulddienstverleningsketen en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid.

Vijf sprekers deelden hun inzichten over het thema van de bijeenkomst vanuit verschillende perspectieven, waarna in de vorm van een Lagerhuisdebat de aanwezigen in gesprek gingen met de sprekers aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. Het congres kreeg een gemiddelde beoordeling van 7,9.

Nederlandse Schuldhulp Route

In onze communicatie met debiteurklanten brengen we Geldfit.nl en Geldfit Zakelijk onder de aandacht bij debiteurklanten om hulp te vinden bij hun financiële zorgen. Hiervoor hebben we verwijzingen opgenomen in onze e-mails en brieven en een speciale syncasso.nl/hulp pagina. Ook in onze telefoongesprekken, chats en tijdens huisbezoeken verwijzen we actief door naar Geldfit om hulp te vinden bij financiële problemen.

In 2023 hebben we daarnaast aan de landelijke campagnes van Geldfit deelgenomen. De campagnes hadden als thema ‘Grip op je Geld’. Debiteurklanten worden uitgenodigd om te controleren of ze gebruikmaken van alle beschikbare regelingen. Tijdens deze campagnes hebben we in al onze communicatiekanalen waaronder onze debiteurklantennieuwsbrief, website en sociale media extra aandacht aan Geldfit gegeven.

Betere samenwerking in de schulddienst-
verleningsketen

Syncasso zet zich in voor betere samenwerking in de schulddienstverleningsketen. We agenderen het onderwerp in onze gesprekken met ministeries en politici en zetten ons in om bruggen te bouwen tussen alle ketenpartners in de schulddienstverlening die kunnen bijdragen aan oplossingen voor problematische schulden. We investeren in onze contacten met maatschappelijke en hulpverlenende organisatie op landelijk niveau, waaronder NVVK, Divosa en Schouders eronder. Ons team ondersteunt en informeert de gemeentelijke schuldhulpverlening om schuldhulpverlening sneller tot stand te brengen. Syncasso zet zich in voor systeemverbetering in de schulddienstverleningsketen, bijvoorbeeld als initiatiefnemer van Schuldenwijzer. We maken ons sterk om de werking van Schuldenwijzer te verbreden naar alle vorderingen die in behandeling zijn bij gerechtsdeurwaarders om in een vroeg stadium het risico op problematische schulden te kunnen signaleren.

Feedback