SyncassoLab

Combinatie data-analyse met wetenschappelijk onderzoek

Onze datawetenschappers en business-analisten analyseren en testen continu om de incassowaarde van onze behandeling verder te verbeteren.

De kernwaarden van Syncasso zijn (be)grip, verbinden en overtreffen. In ons SyncassoLab zijn deze kernwaarden de doelstellingen van onze datawetenschappers en business-analisten. Door data-analyse met wetenschappelijk onderzoek te combineren, begrijpen we hoe verschillende groepen debiteurklanten op onze incassocommunicatie reageren. Dat geeft ons extra grip om ervoor te zorgen dat onze incassobenadering als maatwerk beleefd wordt door debiteurklanten.

Creditmanagement innovatie

SyncassoLab, het innovatiecentrum van Syncasso, doet onderzoek om meer inzicht te krijgen in het gedrag van debiteuren en te analyseren welke incasso-aanpak het beste werkt. Daarvoor werken we samen met opdrachtgevers, universiteiten, hogescholen en ketenpartners. SyncassoLab zorgt voor een continue stroom van creditmanagementinnovaties.

Onze missie is incassowaarden verbeteren. Dat gaat verder dan alleen de beste incassoresultaten verbeteren. Borging van de Care-componenten in onze benadering is even belangrijk. Debiteurklanttevredenheid, meer minnelijke oplossingen voor betalingsproblemen, het voorkomen van kosten voor de debiteurklant en verantwoorde gerechtelijke incasso zijn incassowaarden die we continu verbeteren.

Grip

Al onze innovaties worden ondersteund door data en data-analyse. Onze data- en business analisten testen en analyseren of aanpassingen in de benadering verbetering opleveren voor de debiteurklanttevredenheid, doorlooptijd en het incassoresultaat. Onze systemen zijn ingericht om snel en betrouwbaar tests uit te voeren, die te analyseren en uit te rollen in de (andere)portefeuilles. Zo verbeteren we continu de incassowaarden.

In ons SyncassoLab verifiëren we doorlopend eerdere inzichten die uit onderzoek zijn verkregen. Hoe verhouden de resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek zich tot de werkelijke resultaten in de praktijk? SyncassoLab volgt de implementatie en analyseert de metingen.  Ontwikkelt voortdurend A-B testen (Champion/Challenger) om het effect van nieuwe inzichten te meten. Initieert nieuw wetenschappelijk onderzoek en doet op basis van bewezen inzichten implementatie voorstellen.

Datafactory

Om betalingsachterstanden duurzaam op te lossen, is de betaalcapaciteit van de debiteurklant leidend. In onze DataFactory ontwikkelen we de AI-voorspelmodellen die we daarvoor gebruiken. Uit alle beschikbare datacomponenten kiest ons algoritme de dertig krachtigste voorspellers. Daarmee sturen we de incassocommunicatie debiteurklantgericht aan. Vervolgens analyseren we de uitkomsten van het proces om elke volgende processtap te optimaliseren.

Begrijpelijke incassocommunicatie

Meer dan de helft van onze debiteurklanten heeft moeite om te begrijpen wat incassocommunicatie van ze vraagt. Daarom werken we samen met de Stichting Lezen en Schrijven en de Taalambassadeurs van Stichting ABC om alle incassocommunicatie laagdrempelig, begrijpelijk en doe-baar te maken.

Lees meer over het artikel: Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Syncasso laat al meer dan tien jaar wetenschappelijk onderzoek doen naar debiteurengedrag, debiteurenkenmerken en gedragsbeïnvloeding. Al onze onderzoeken zijn in de vorm van een whitepaper online gratis beschikbaar. We delen onze inzichten en innovaties met het creditmanagementvak om daar samen beter door te worden.

Download whitepapers

SyncassoLab Inspire

Creatieve ideeën kunnen de wereld van het incasseren veranderen. Ons team laat zich inspireren door nieuwe ontwikkelingen in het marketing- en communicatiedomein en FinTech. Soms lijken de ideeën te groot of onmogelijk te realiseren. Maar bij voorbaat zeggen dat het niet kan staat echte innovatie in de weg. Binnen SyncassoLab is ‘out of the box’ denken een voorwaarde voor succes.

Whitepapers

Lees meer over: Eindrapport ‘Lezen ≠ Begrijpen.
Eindrapport ‘Lezen ≠ Begrijpen.

Eindrapport ‘Lezen ≠ Begrijpen.

Eindrapport over de problematiek rond laaggeletterdheid en schulden.

Download
Lees meer over: Klantgericht incasseren
Klantgericht incasseren

Klantgericht incasseren

Het belang van toon en timing.

Download
Lees meer over: Psychologie van de wanbetaler.
Psychologie van de wanbetaler.

Psychologie van de wanbetaler.

Hoe kun je crediteuren debiteuren overtuigen om te betalen?

Download
Lees meer over: Lezen ≠ Begrijpen. Tussenrapport.
Lezen ≠ Begrijpen. Tussenrapport.

Lezen ≠ Begrijpen. Tussenrapport.

De rol van laaggeletterdheid in het ontstaan en voortduren van schuldenproblematiek.

Download
Lees meer over: Klantgericht incasseren.
Klantgericht incasseren.

Klantgericht incasseren.

Iedere debiteur zijn eigen brein.

Download
Lees meer over: Klantgericht incasseren.
Klantgericht incasseren.

Klantgericht incasseren.

Met geïllustreerde incasso- envelop.

Download
Lees meer over: Message framing.
Message framing.

Message framing.

Gedragsbeïnvloeding van debiteuren.

Download
Lees meer over: Debiteurenkenmerken & huurschulden.
Debiteurenkenmerken & huurschulden.

Debiteurenkenmerken & huurschulden.

Schulden zijn overal aan de orde schuldenproblematiek wordt alleen maar groter.

Download
Lees meer over: Duidelijk richting aangeven.
Duidelijk richting aangeven.

Duidelijk richting aangeven.

Contact met de klanten is gericht op effectiviteit.

Download
Lees meer over: Nederlanders en hun schulden.
Nederlanders en hun schulden.

Nederlanders en hun schulden.

Schulden vormen een steeds groter probleem in de Nederlandse samenleving.

Download
Lees meer over: Samen sterker.
Samen sterker.

Samen sterker.

Toegevoegde waarde van gestructureerde communicatie.

Download
Lees meer over: Afgelost = Opgelost.
Afgelost = Opgelost.

Afgelost = Opgelost.

Hoe verlagen we de drempel tot het zoeken van contact?

Download
Lees meer over: Verwarde Personen tussen wal en schip.
Verwarde Personen tussen wal en schip.

Verwarde Personen tussen wal en schip.

Puntenplan voor een integrale aanpak.

Download
Feedback