Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Wetenschappelijke onderzoeken en whitepapers

Klantgericht incasseren - Het belang van toon en timing

Het incassotraject bestaat uit veel verschillende stappen. Per stap verschilt het belang voor de debiteurklant: hoe verder in het incassotraject?

Lees meer

Klantgericht incasseren - Iedere debiteur zijn eigen brein

Hoe kunnen debiteurklanten worden gemotiveerd om hun rekeningen te betalen? Uit de hersenwetenschap en psychologie is bekend dat consumenten te beïnvloeden zijn in hun koopgedrag door ‘op de goede knoppen te drukken’ in hun brein.

Lees meer

Klantgericht incasseren - Met geïllustreerde incasso- envelop

Ongeopende post is een bekende breinbreker in onze branche. Regelmatig treffen onze gerechtsdeurwaarders debiteurklanten die niet weten hoe ze er financieel voor staan.

Lees meer

Message framing - Gedragsbeinvloeding van debiteuren

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen doet Syncasso continu onderzoek naar effectieve communicatie met uw klanten.

Lees meer

Debiteurenkenmerken & huurschulden.

Schulden zijn overal aan de orde en het lijkt alsof de schulden- problematiek alleen maar groter wordt in Nederland. Dit was de aanleiding voor Syncasso om een onderzoek te laten uitvoeren door faculteit Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen naar de schulden van Nederlanders.

Lees meer

Duidelijk richting aangeven.

Ons contact met de klanten van onze opdrachtgevers is gericht op effectiviteit. We willen zo snel mogelijk in contact komen en zo snel mogelijk een goede oplossing realiseren. Voor alle betrokken partijen. Om die reden is onze communicatie positief, respectvol én maken we gebruik van sociale beïnvloedingstechnieken.

Lees meer

Nederlanders en hun schulden, eigen schuld?

Schulden vormen een steeds groter wordend maatschappelijk probleem in de Nederlandse samenleving. Cijfers wijzen uit dat steeds méér Nederlanders schulden hebben en dat de schulden die ze hebben steeds omvangrijker worden.

Lees meer

Samen sterker.

In de afgelopen jaren nam de schuldenproblematiek flink toe. In 2011 deden naar schatting ruim 100.000 huishoudens een beroep op de schuldhulpverlening.

Lees meer

Afgelost = Opgelost. Hoe verlagen we de drempel tot het zoeken van contact?

Mensen met problematische schulden wachten vaak lang voordat ze hulp zoeken om iets aan hun financiële problemen te doen. Hierdoor stapelen schulden zich op en wordt de schuldenproblematiek onnodig complex. Het zou daarom voor zowel schuldenaar, crediteur als hulpverlener beter zijn wanneer schuldenaren in een vroeger stadium actie zouden ondernemen.

Lees meer

Verwarde Personen tussen wal en schip. Puntenplan voor een integrale aanpak.

In 2016 organiseerde Syncasso congressen over de problematiek. Deelnemers waren onze ketenpartners; vertegenwoordigers van Aedes, woningcorporaties, gemeenten, het Leger des Heils en deskundigen op het gebied van coaching en begeleiding van huurders. In gezamenlijkheid zijn een aantal oplossingsrichtingen bedacht.

Lees meer

Betaalmail - Een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende boodschappen in betaalmails

Een steeds groter deel van alle communicatie gebeurt digitaal. Dit geldt voor informele communicatie (denk aan sociale media), maar ook formele contacten tussen bijvoorbeeld bedrijven en klanten vinden steeds vaker digitaal plaats. Deze verschuiving vormde de aanleiding voor een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende boodschappen in e-mails; de resultaten van dit onderzoek vindt u in dit rapport.

Lees meer