Nieuws

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

11 juni 2024

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

We konden opnieuw meer dossiers in de minnelijke fase oplossen en daarmee hogere kosten voor debiteurklanten voorkomen. Naast efficiënt incasseren, zetten we ons in om problematische schulden te voorkomen, vroegtijdig het risico daarop te signaleren en debiteurklanten te beschermen tegen onnodige (gerechtelijke) kosten. Onze mensen, processen en systemen zijn hier volledig op ingericht.

Positief bedrijfsresultaat

We kregen in 2023 +17,5% meer nieuwe dossiers in behandeling vergeleken met het jaar daarvoor. Gewonnen aanbestedingen en benchmarks bij opdrachtgevers droegen bij aan de toegenomen instroom. Onze bruto omzet is met +9,8% toegenomen ten opzichte van 2022. Ondanks de toegenomen kosten is ons bedrijfsresultaat verder verbeterd.

Environment, Social & Governance

In 2023 hebben we ons ESG-beleid geformuleerd, uitgaand van de Sustainable Development Goals (SDG) die door de VN  zijn ontwikkeld om een groenere, betere en eerlijkere wereld te bouwen. Syncasso richt zich op vier Social Development Goals waarmee we de meeste impact verwachten te kunnen maken en die het beste passen bij onze missie, visie en identiteit. We concentreren ons op SDG 1 Armoede, SDG 13 Klimaatactie, SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten en SDG 17 Partnerschap om de doelen te bereiken.

Van idee, naar whitepaper, naar concept wetsvoorstel

Samen met ketenpartners hebben we het concept van de Geregistreerde Schulden Regeling (GSR) ontwikkeld en uitgewerkt in een whitepaper om onnodige kosten, escalatie en stress voor de burger met schulden te voorkomen. Met ketenpartners en experts hebben we hiervoor het conceptwetsvoorstel ‘Meedelen in beslag’ ontwikkeld dat op 24 oktober 2023 is aangeboden aan de voorzitter van de vaste commissie SZW.

Strategische koers 2024-2027

We hebben een nieuwe strategische koers voor 2024-2027 ontwikkeld met programma’s gericht op duurzaamheid, continuïteit, veiligheid, digitalisering en de kwaliteit van management, organisatie en leiderschap.

Onze dank gaat uit naar ons team, onze opdrachtgevers en partners voor hun bijdrage aan onze visie. Samen kijken we uit naar een impactvol en duurzaam 2024!

Als voorbereiding op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) publiceren we behalve een financieel Cash-verslag ook een duurzaamheid Care-verslag. Lees ze via de onderstaande buttons.

Cash-verslag Care-verslag
Feedback