Nieuws

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

18 juni 2024

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

De middag begon met een opening door de demissionaire minister van Financiën, Steven van Weyenberg. Hij voerde een gesprek met Mia Wilsterman, de functionaris voor armoedebestrijding bij Zadkine, en Jochem Valkema, programmamanager Onderwijs bij Wijzer in geldzaken. Samen bespraken ze de financiële verleidingen waar jongeren mee te maken krijgen, zoals de optie om achteraf te betalen, en benadrukten ze het cruciale belang van financiële educatie.

Een dag vol inspiratie over het thema jongeren leren omgaan met geld. Onze aanwezigheid op deze bijeenkomst was gericht op het delen van onze inzichten en ervaringen. Om zo bij te dragen aan een breder begrip van de oorzaken en gevolgen van schulden onder jongeren. Enerzijds ter bevordering van de doorontwikkeling van lesmateriaal, anderzijds om het belang van financiële educatie te onderstrepen. Na het plenaire programma waaronder de inspirerende key-note van Ernst-Jan Pfauth (schrijver, interviewer en mede-oprichter van De Correspondent) waren verschillende workshops georganiseerd om kennis met elkaar te delen.

Het belang van samenwerken

De inzichten uit de schuldenketen kunnen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van toekomstige financiële educatieprogramma’s. Door te leren van de ervaringen en best practices binnen de schuldenketen, kunnen we de effectiviteit van financiële educatie versterken en jongeren beter voorbereiden op het beheren van hun financiën. Het luisteren naar de ervaringen van docenten en welke uitdagingen in de klas bij dit thema worden ervaren is een groot goed. De aanwezige docenten waren blij verrast met onze aanwezigheid en geïnteresseerd in de oorzaken van achterstanden die incasso- en deurwaardersorganisaties bij jongeren constateren.

Het opvoeden van ouders

Zowel binnen de schulddienstverleningsketen als het onderwijs wordt geconstateerd dat financiële educatie vaak niet de noodzakelijke aandacht krijgt in opvoeding. In huishoudens waar geen problematische schulden of financiële zorgen zijn is de noodzaak en het belang van financiële educatie vaak niet duidelijk. In huishoudens waar wel sprake is van problematische schulden ontbreekt de kennis voor financiële zelfredzaamheid.

Afstemming over de collectieve verantwoordelijkheid

Financiële educatie is momenteel nog additioneel en heeft haar structurele plek in het onderwijs nog niet gevonden. Wie heeft welke verantwoordelijkheid als het gaat om het ‘wijzer in geldzaken’ maken van kinderen? Wat ons betreft ligt deze verantwoordelijkheid niet enkel bij onderwijs of ouders, maar geloven we in het beter organiseren van de collectieve verantwoordelijkheid die wij allemaal dragen. We hebben het immers over het toekomstige Nederland, die onze maatschappij en economie zal dragen. In onze ogen is er betere afstemming nodig tussen alle stakeholders die het belang van financiële educatie onderstrepen.

Haal lessen uit het einde van de schuldketen, voor een wijzere voorkant

Door de krachten te bundelen en samen te werken aan preventieve en ondersteunende maatregelen, kunnen we een positieve impact maken op de financiële gezondheid van jongeren. Ons deel van de keten ziet wanneer het fout gaat. Weet waarom het fout gaat en doet veel wetenschappelijk onderzoek naar interventies om duurzaam betaalgedrag te bevorderen. Laten we nog meer met elkaar praten, lessen uit het einde van de keten te halen om nog wijzer te worden aan de voorkant.

Feedback