Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Masterclass VTLB

Masterclass VTLB

Donderdag 21 september 2017

Met de VTLB berekening wordt de berekening van het vrij te laten bedrag bedoeld. Het betreft een uniforme rekenmethode voor schuldenaren waarop de WSNP van toepassing is. Met de berekening kan onderbouwd worden welk bedrag buiten de boedel blijft.

Een VTLB berekening kan ook in andere gevallen worden gebruikt, om bijvoorbeeld te kunnen berekenen wat de aflossingscapaciteit bedraagt van de schuldenaar. Gedacht kan worden aan “restschulden” die na (gedwongen) verkoop van een onroerende zaak verschuldigd blijven of andere (hoge) vorderingen waarin het treffen van een afbetalingsregeling op basis van de VTLB berekening meer oplevert dan het nemen van executiemaatregelen.

In de masterclass komen in heldere stappen de diverse onderdelen van de VTLB berekening aan de orde. Naast de theorie worden er aan de hand van praktijkvoorbeelden “online” berekeningen gemaakt met behulp van de VTLB-calculator.

Opbouw van de masterclass:

  • Inleiding
  • Uitgangspunten VTLB
  • Berekening VTLB in 3 stappen:
    • BVV (stap 1)
    • Toeslagen en correctie (stap 2)
    • Correctie(s) Rechter Commissaris (stap 3)
  • Praktijkcasus

Voor slechts € 175,- excl. BTW kunt u deelnemen aan deze masterclass die plaats vindt op donderdag 21 september van 9:00 uur tot circa 12:30 uur op ons kantoor in Amsterdam aan het Bos en Lommerplein 321. Alle deelnemers ontvangen na deelname een certificaat. Geef u snel op, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Bevestig uw deelname door u aan te melden via de onderstaande button. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gabe Westra via tel. 06 – 43 36 72 26.

Direct aanmelden