Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Masterclass VTLB

Masterclass VTLB

Met de VTLB berekening wordt de berekening van het vrij te laten bedrag bedoeld. Het betreft een uniforme rekenmethode voor schuldenaren waarop de WSNP van toepassing is. Met de berekening kan onderbouwd worden welk bedrag buiten de boedel blijft.

Een VTLB berekening kan ook in andere gevallen worden gebruikt, om bijvoorbeeld te kunnen berekenen wat de aflossingscapaciteit bedraagt van de justitiabele. Gedacht kan worden aan “restschulden” die na (gedwongen) verkoop van een onroerende zaak verschuldigd blijven of andere (hoge) vorderingen waarin het treffen van een afbetalingsregeling op basis van de VTLB berekening meer oplevert dan het nemen van executiemaatregelen.

In de masterclass komen in heldere stappen de diverse onderdelen van de VTLB berekening aan de orde. Naast de theorie worden er aan de hand van praktijkvoorbeelden “online” berekeningen gemaakt met behulp van de VTLB-calculator.

Opbouw van de masterclass:

  • Inleiding
  • Uitgangspunten VTLB
  • Berekening VTLB in 3 stappen: – BVV (stap 1) – Toeslagen en correctie (stap 2) – Correctie(s) Rechter Commissaris (stap 3)
  • Praktijkcasus

Resultaat van de masterclass:

  • U kent de uitgangspunten van de VTLB
  • U bent bekend met de diverse onderdelen die samen de VTLB berekening vormen
  • U bent in staat om met behulp van de actuele “online” calculator VTLB berekeningen te maken, waarbij uw eigen praktijkvoorbeelden het uitgangspunt zijn

Duur van de masterclass:

1 dagdeel

Kosten:

Per deelnemer € 175,- (excl. BTW).

Wanneer:

Donderdag 21 september 2017

Certificaat:

Alle deelnemers ontvangen na deelname een certificaat

Voor wie is de masterclass interessant:

Medewerkers (KRM) Bijzonder Beheer van bancaire- en financiële dienstverlening

Locatie:

Syncasso
Bos en Lommerplein 321
1055 RW Amsterdam
Route

Direct inschrijven:

De masterclass ‘VTLB’ heeft plaatsgevonden en inschrijven is niet meer mogelijk.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met: Gabe Westra, g.westra@syncasso.nl, tel: 0885 – 151 097.