Nieuws

Interactieve workflows

05 november 2020

Interactieve Workflows voor persoonsgerichte incasso

AI voor creditmanagement

In eerdere artikelen in deze serie hebben we de noodzaak van het gebruik van AI-segmentatie voor maatschappelijk verantwoord incasseren belicht. Dit is het vierde artikel in deze serie, waarin we het gebruik van Interactieve Workflows voor persoonsgerichte incasso bespreken.  Alle artikelen in deze reeks kunt u vinden op www.syncasso.nl/aivoorcm.

Persoonsgerichte incasso

In twee eerdere artikelen in deze serie is het gebruik van AI voor segmentatie besproken. Daarvoor gebruiken we communicatie/klantprofielen die op basis van de postcode aan de debiteurklant worden toegekend. We gebruiken hierbij veertien hoofdgroepen en eenenvijftig uitgebreid beschreven klantprofielen. De hoofdgroepen gebruiken we om de communicatie te segmenteren. De klantprofielen hoofdzakelijk voor analyse van de resultaten. Daarover meer in een volgende artikel.

Om tot persona te komen voor maatschappelijk verantwoorde incassocommunicatie voegen we daar de betaalcapaciteit aan toe die we met ons AI-voorspelmodel Verhaalscore berekenen. We onderscheiden daarin vier hanteerbare betaalprofielen: Probleembetalers, Regelaars, Snelle betalers en Late betalers.

Interactieve workflows

De combinatie van communicatie- en verhaalscore levert zesenvijftig mogelijke varianten op voor persoonsgerichte, maatschappelijk verantwoorde incassocommunicatie. Per soort vordering. Per stap in het incassoproces. Per communicatiekanaal. Per reactie op een actie in het incassoproces. Tel daarbij op dat je continu moet AB-testen om te onderzoeken of de incassocommunicatie nog beter kan. Dat is onmogelijk te managen (en onderhouden) zonder geautomatiseerde interactieve workflows.

In- en uitgaande communicatie

De workflows worden aangestuurd door event based rule engines die de communicatie- en verhaalscore koppelen aan de juiste communicatietemplates en -kanalen. Het systeem bewaakt de doorlooptijden en genereert automatisch de beste volgende stap in het persoonsgerichte incassoproces. Inkomende reacties via chat, post en e-mail worden gekoppeld aan het dossier en geagendeerd voor de juiste behandelaar. Betalingen en regelingsvoorstellen worden grotendeels geautomatiseerd verwerkt. Uitzonderingen worden voor beoordeling aan de juiste behandelaar voorgelegd.

De interactieve workflows zijn niet alleen essentieel voor een debiteurklantgerichte benadering. We reageren sneller en geinformeerder op vragen van de debiteurklant. De doorlooptijden verkorten. Meer vorderingen worden minnelijk opgelost en er ontstaat extra tijd en ruimte voor vragen en persoonlijke behandeling.

AI ondersteunt persoonlijk contact

Artificial Intelligence ondersteunt de persoonlijke contacten van debiteurklanten met onze professionals. Inkomende telefoongesprekken worden met Smart Routing naar de juiste behandelaar geleid, die automatisch de relevante profiel- en dossierinformatie van de debiteurklant in zijn scherm ziet. Daardoor neemt de kwaliteit en effectiviteit van de gesprekken toe, de gemiddelde gespreksduur af. Uitgaande telefoongesprekken worden gesegmenteerd op basis van de Verhaalscore, waardoor we het gesprek ingaan met de juiste boodschap: sturen we aan op een regeling of op een betaling. Onze deurwaarders hebben via een App in hun mobiele telefoon toegang tot de profiel- en dossierinformatie, waardoor ze een goed beeld van de debiteurklant, diens persoonlijke omstandigheden en de betalingsproblematiek hebben, voor ze in gesprek gaan aan de deur.

Het volgende artikel in deze serie gaat over AI voor Analyse en Rapportages. Kijk voor meer informatie of reageer op deze artikelenreeks via www.syncasso.nl/aivoorcm.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback