A.I. voor creditmanagement

Praktische toepassingen en de toegevoegde waarde van AI

Tien jaar geleden begon Syncasso met het segmenteren van debiteurklanten voor incasso-communicatie. Als eerste creditmanagementorganisatie in Nederland. En lange tijd als enige. Inmiddels weten we exact wat AI voor creditmanagement segmentatie oplevert. Hoe we daarmee de kostendruk voor de debiteurklant kunnen beperken. Hoe we ervoor zorgen dat we minder gerechtelijke incasso hoeven in te zetten. En hoe we de verwachtingen van onze opdrachtgevers kunnen overtreffen met nieuwe inzichten uit data en betere resultaten uit een betere benadering.

We hebben tien jaar geïnvesteerd en geïnnoveerd in AI voor creditmanagement. We willen nu onze kennis en ervaring delen om de schulddienstverleningsketen te inspireren om AI voor creditmanagement segmentatie in de eigen- en in gezamenlijke processen in te zetten.
We plaatsen een serie van vier artikelen over AI voor creditmanagement segmentatie. Daarin schrijven we over praktische toepassingen en de toegevoegde waarde van AI door marketingprofielen, verhaalscore/betaalcapaciteit, interactieve workflows, analyse/rapportage en continu innoveren. Alle artikelen kunt u (straks) onderaan op deze pagina vinden.

  • Maatschappelijk Verantwoord Incasseren voor grote aantallen vorderingen
  • AI en segmentatie onmisbaar voor persoonsgerichte MVI
  • Boodschap, communicatiekanaal en toon afgestemd op de debiteur
  • Betaalcapaciteit essentieel voor de incassobenadering
Lees meer over het artikel: Maatschappelijk Verantwoord Incasseren door segmentatie en voorspellen

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren door segmentatie en voorspellen

Onnodige (gerechtelijke) kosten voorkomen door minnelijk te incasseren is een maatschappelijke opdracht. Als iemand niet of heel moeilijk kan betalen, neemt de betaalcapaciteit voor lopende verplichtingen nog verder af door het hoge griffierecht en de andere kosten voor een gerechtelijke procedure.

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren
Lees meer over het artikel: Persoonsgerichte incassocommunicatie voorkomt onnodige kosten voor de debiteurklant

Persoonsgerichte incassocommunicatie voorkomt onnodige kosten voor de debiteurklant

Hoe beter je segmenteert en je incassocommunicatie persoonsgericht maakt, hoe meer vorderingen je kunt oplossen in het minnelijk incassoproces. Zonder onnodige kosten voor de debiteurklant. Waardoor er meer (resterende) betaalcapaciteit is voor lopende verplichtingen. Waardoor er minder problematische schulden ontstaan.

Persoonsgerichte incassocommunicatie
Lees meer over het artikel: AI segmentatie met Verhaalscore®

AI segmentatie met Verhaalscore®

Op basis van ons AI voorspelmodel Verhaalscore® onderscheiden wij in onze benadering Probleembetalers, Regelaars, Snelle- en Late Betalers. Door de juiste boodschap te kiezen bij hun situatie – hulp vragen, een regeling afspreken of nu betalen – is de bereidheid om mee te werken aan een oplossing voor het betalingsprobleem veel groter.

AI segmentatie met Verhaalscore®
Lees meer over het artikel: Interactieve Workflows voor persoonsgerichte incasso

Interactieve Workflows voor persoonsgerichte incasso

De workflows worden aangestuurd door event based rule engines die de communicatie- en verhaalscore koppelen aan de juiste communicatietemplates en -kanalen. Het systeem bewaakt de doorlooptijden en genereert automatisch de beste volgende stap in het persoonsgerichte incassoproces.

Interactieve Workflows
Feedback