Nieuws

Ethics by Design in creditmanagement

20 mei 2020

Ethics by Design in creditmanagement

Kernprincipe I: Goed Doen

Er zijn ethische kaders nodig voor de ontwikkeling en toepassingen van A.I. in creditmanagement: Ethics by design. Waardoor A.I. geaccepteerd en gewaardeerd wordt als een essentieel gereedschap voor creditmanagement. Een beperking of verbod op de inzet van A.I. door toezichthouders of wetgeving, zal creditmanagement jaren achteruit zetten.

De belangrijkste publicaties over dit onderwerp zijn geconcentreerd¹ in vijf kernprincipes voor ethische A.I. Die vormen een praktisch hanteerbare basis voor een ethisch normenkader voor de toepassing van A.I. In samenspraak met onze opdrachtgevers en ketenpartners gaan we die specifiek en praktisch toepasbaar maken voor creditmanagement. Om een ethisch normenkader te ontwikkelen voor de toepassing van A.I. in creditmanagement. Met deze artikelenreeks hierover willen we een dialoog met het vak op gang brengen.

Kernprincipe I: Goed doen

Het eerste en belangrijkste uitgangspunt voor de ontwikkeling en toepassing van A.I. is dat het gericht moet zijn op goed doen. Het moet voordelen opleveren voor het algemeen belang, mensen in hun kracht zetten, de menselijke waardigheid beschermen en duurzaam bijdragen aan welzijn.

Hoe vertaalt Goed doen zich naar creditmanagement A.I.?

A.I. wordt door Syncasso gebruikt om debiteurklanten te beschermen tegen stapelende schulden en oplopende kosten. Naast bescherming van het individu, levert dit indirect duurzame voordelen op voor het algemeen belang. Minder individuele sociale impact betaalt zich terug in het reduceren van de maatschappelijke kosten die (schuld)hulpverlening met zich meebrengt.

Daarnaast zorgt A.I. voor bescherming van de menselijke waardigheid en het welzijn. We voorkomen met A.I. dat debiteurklanten met onnodige en onverhaalbare kosten belast worden. Naast de stress die dat met zich meebrengt, en waardoor hun moeilijke situatie daardoor nog verder verslechterd.

Met A.I. dragen we bij aan een persoonlijke, passende benadering die erop gericht is om de debiteurklant in zijn of haar kracht te zetten. Begrijpelijke incassocommunicatie, via het kanaal dat de debiteurklant effectief bereikt, met een boodschap die activeert en motiveert om te reageren.

Van een Niet Kunner eisen dat die per omgaand de complete vordering binnen vijf dagen voldoet, mag je geen reactie verwachten. Hulp aanbieden moet in dat geval de boodschap zijn. Voor een debiteurklant die niet in één keer kan betalen, wordt met behulp van A.I. een betalingsregeling voorgesteld die past bij de (wisselende) betaalcapaciteit van de debiteurklant.

A.I. is essentieel voor Vroegsignalering en het tijdig activeren van schuldhulp. Waarmee het bijdraagt aan een duurzame oplossing voor de brede schuldenproblematiek.

Vijf kernprincipes voor Ethics by Design in creditmangement

In het volgende artikel bespreken we het 2e kernprincipe voor ethische AI: Geen kwaad doen.

In de komende weken zullen we vijf artikelen publiceren, telkens over één van de vijf kernprincipes. Lees hier het eerste artikel.

We verwachten dat creditmanagement professionals, ketenpartners en data scientists kritisch zullen zijn over de inhoud en praktische toepasbaarheid van de publicaties. Die feedback zullen we verwerken in een whitepaper over dit onderwerp dat later dit jaar verschijnt.

Als u deze publicaties in uw e-mail wilt ontvangen, laat dan hier uw e-mail adres achter.


¹ Floridi & Cowls, HDSR 2019

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback