Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Ethics by Design in creditmanagement

Ethics by Design in creditmanagement

Kernprincipe I: Goed Doen

Er zijn ethische kaders nodig voor de ontwikkeling en toepassingen van A.I. in creditmanagement: Ethics by design. Waardoor A.I. geaccepteerd en gewaardeerd wordt als een essentieel gereedschap voor creditmanagement. Een beperking of verbod op de inzet van A.I. door toezichthouders of wetgeving, zal creditmanagement jaren achteruit zetten.

De belangrijkste publicaties over dit onderwerp zijn geconcentreerd¹ in vijf kernprincipes voor ethische A.I. Die vormen een praktisch hanteerbare basis voor een ethisch normenkader voor de toepassing van A.I. In samenspraak met onze opdrachtgevers en ketenpartners gaan we die specifiek en praktisch toepasbaar maken voor creditmanagement. Om een ethisch normenkader te ontwikkelen voor de toepassing van A.I. in creditmanagement. Met deze artikelenreeks hierover willen we een dialoog met het vak op gang brengen.

Kernprincipe I: Goed doen

Het eerste en belangrijkste uitgangspunt voor de ontwikkeling en toepassing van A.I. is dat het gericht moet zijn op goed doen. Het moet voordelen opleveren voor het algemeen belang, mensen in hun kracht zetten, de menselijke waardigheid beschermen en duurzaam bijdragen aan welzijn.

Hoe vertaalt Goed doen zich naar creditmanagement A.I.?

A.I. wordt door Syncasso gebruikt om debiteurklanten te beschermen tegen stapelende schulden en oplopende kosten. Naast bescherming van het individu, levert dit indirect duurzame voordelen op voor het algemeen belang. Minder individuele sociale impact betaalt zich terug in het reduceren van de maatschappelijke kosten die (schuld)hulpverlening met zich meebrengt.

Daarnaast zorgt A.I. voor bescherming van de menselijke waardigheid en het welzijn. We voorkomen met A.I. dat debiteurklanten met onnodige en onverhaalbare kosten belast worden. Naast de stress die dat met zich meebrengt, en waardoor hun moeilijke situatie daardoor nog verder verslechterd.

Met A.I. dragen we bij aan een persoonlijke, passende benadering die erop gericht is om de debiteurklant in zijn of haar kracht te zetten. Begrijpelijke incassocommunicatie, via het kanaal dat de debiteurklant effectief bereikt, met een boodschap die activeert en motiveert om te reageren.

Van een Niet Kunner eisen dat die per omgaand de complete vordering binnen vijf dagen voldoet, mag je geen reactie verwachten. Hulp aanbieden moet in dat geval de boodschap zijn. Voor een debiteurklant die niet in één keer kan betalen, wordt met behulp van A.I. een betalingsregeling voorgesteld die past bij de (wisselende) betaalcapaciteit van de debiteurklant.

A.I. is essentieel voor Vroegsignalering en het tijdig activeren van schuldhulp. Waarmee het bijdraagt aan een duurzame oplossing voor de brede schuldenproblematiek.

Vijf kernprincipes voor Ethics by Design in creditmangement

In het volgende artikel bespreken we het 2e kernprincipe voor ethische AI: Geen kwaad doen.

In de komende weken zullen we vijf artikelen publiceren, telkens over één van de vijf kernprincipes. Lees hier het eerste artikel.

We verwachten dat creditmanagement professionals, ketenpartners en data scientists kritisch zullen zijn over de inhoud en praktische toepasbaarheid van de publicaties. Die feedback zullen we verwerken in een whitepaper over dit onderwerp dat later dit jaar verschijnt.

Als u deze publicaties in uw e-mail wilt ontvangen, laat dan hier uw e-mail adres achter.


¹ Floridi & Cowls, HDSR 2019