Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Barrières om hulp te vragen bij schulden

Barrières om hulp te vragen bij schulden

Mensen met problematische schulden wachten vaak lang voordat ze hulp zoeken om iets aan hun financiële problemen te doen. Hierdoor stapelen schulden zich op en wordt de schuldenproblematiek onnodig complex. Het zou daarom voor alle betrokken partijen beter zijn wanneer in een vroeger stadium actie wordt ondernomen. Samen met de onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben Syncasso en Kredietbank Nederland in beeld gebracht welke barrières mensen met financiële problemen ervaren bij het zoeken van hulp.

Barrières

De basis van dit onderzoek vormt een serie van honderd diepte-interviews met debiteurklanten van Kredietbank Nederland en Syncasso. De kern van deze interviews bestond uit vragen over barrières die deelnemers ervan weerhouden om eerder contact op te nemen en over de aanleiding van het uiteindelijke contact. Uit deze interviews kwam een grote verscheidenheid aan barrières naar voren.

Schaamte en onderschatting

Twee van deze barrières, een gevoel van schaamte en onderschatting van de ernst van de eigen financiële situatie, werden door de grote meerderheid van de deelnemers expliciet genoemd. Deze twee primaire barrières lijken al vanaf het ontstaan van een schuldenprobleem een hindernis te vormen om actie te ondernemen. Secundaire barrières, waaronder onrealistisch optimisme en negatieve informatie, lijken voornamelijk een rol te spelen wanneer schulden beginnen te escaleren.

Externe factor aanleiding voor contact

De uiteindelijke aanleiding om hulp te gaan vragen was voor de meeste schuldenaren een externe factor: aanmoediging van anderen om actie te ondernemen (zowel vrienden, familie als professionals) of verslechtering van de eigen situatie waardoor een schuldenaar zich realiseerde dat actie onvermijdelijk was geworden. Het complete onderzoek kunt u hier downloaden.