Nieuws

Wetsvoorstel vroegsignalering: goud of messing?

25 februari 2019

Wetsvoorstel vroegsignalering: goud of messing?

Blog: Paul Otter

Staatssecretaris Van Ark heeft een wetsvoorstel ingediend dat vroegsignalering van schulden verplicht. In de wet wordt geregeld dat verhuurders, zorgverzekeraars en nutsbedrijven de gemeente moeten waarschuwen bij het ontstaan van een achterstand. Dat betekent dat er een nieuw systeem bij komt, terwijl bestaande systemen niet werken of niet worden gebruikt. Tegelijkertijd heeft de schuldhulpverlening nú al moeite met al het werk dat op ze afkomt. En misschien wel het belangrijkste: wat vindt de burger ervan?

Goud

Dit wetsvoorstel is de eerste concrete stap in de brede schuldenaanpak van het kabinet. Met de wet krijgt de gemeente meldingen van schuldeisers zoals zorgverzekeraars, nutsleveranciers en verhuurders bij achterstanden. De gemeente zoekt vervolgens via hun schuldhulpverlener contact met de betreffende burger.

Zo op het eerste gezicht: goud! Waarom hebben we dit nooit eerder gedaan? Door er vroeg bij te zijn voorkomen we schulden escalatie en zo besparen we de maatschappij, de burger en de schuldeiser verdere schade….. zo lijkt het.

Messing

Er komt dus een simpel lijkende verplichting waarbij er een meldplicht komt voor sommige schuldeisers. Dat de privacy-technische kant van de vroegsignalering wordt geregeld is mooi en goed.

Toch concludeerde de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer onlangs dat de overheid als schuldeiser zelf een van de grote probleemveroorzakers is. Dat probleem wordt hier op geen enkele wijze geadresseerd.

Zowel deze commissie als de Ombudsman hebben ook herhaaldelijk kritische kanttekeningen geplaatst bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Waar de schuldhulp nu al regelmatig kraakt is het te verwachten dat deze wet een overbelasting tot gevolg heeft! De gouden glans is er dan snel af en verandert dan snel in messing.

Schuldhulp

Voor de goede orde: burgers die het geld niet hebben kosten gerechtsdeurwaarders en schuldeisers alleen maar geld en leveren diezelfde burger stress op. Zowel de gerechtsdeurwaarder als de schuldeisers willen graag dat daar – waar nodig – schuldhulp wordt verleend. Dan moet de gemeentelijke schuldhulpverlener voortvarend en effectief kunnen werken. Daar heb ik mijn vraagtekens bij als ik zie hoe schuldhulp nu af en toe werkt. Let wel: het probleem zit meestal in onvoldoende doordacht beleid of onvoldoende financiële middelen voor de schuldhulpverlener.

Onderschatten

Last but not least: heeft de wetgever wel gedacht aan de burger? Waarom neemt die zelf niet eerder contact op? Laat dat nou onderzocht zijn (Keizer, 2016: ‘Afgelost is Opgelost’). Een van de bevindingen in dit onderzoek is dat burgers met schulden hun problemen onderschatten en hun capaciteiten om die op te lossen overschatten.

Stelt u zich die burger eens voor, met een huur- en zorgschuld. De deurbel gaat. Deze burger onderschat de problemen en denkt die zelf nog prima aan te kunnen. Hij opent de deur en daar staat de schuldhulpverlener. Daar zit deze burger dus mooi niet op te wachten. Na een kort gesprek wordt de schuldhulpverlener weggestuurd en is het eindresultaat dat deze burger nog verder af staat van de schuldhulp.

Samenwerking

Mijn advies: eerst uitwerken en verbeteren wat er nu is. Benut VISH, Digitaal BeslagRegister en Schuldenwijzer. Niet nieuwe regels en systematiek bedenken. Wel uit ontwikkelen wat er is en aansturen en faciliteren van professionalisering en samenwerking in de schulden- en incassobranche.

Paul Otter is gerechtsdeurwaarder en bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG zorgt voor een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders bij de uitvoering van hun taken, met oog voor beide partijen. Paul blogt regelmatig over actuele zaken.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback