Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Wetsvoorstel bescherming schuldenaar

Wetsvoorstel bescherming schuldenaar

Voorstel Minister Dekker werkt beperkt in de praktijk

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft een wetsvoorstel opgesteld om het bestaansminimum van schuldenaren beter te beschermen. De beslagvrije voet moet ook bij een bankbeslag gerespecteerd worden en de regels voor het in beslag nemen en verkopen van roerende zaken (een auto of inboedel) worden gemoderniseerd. Ideeën die door de gerechtsdeurwaarders zelf al veel eerder zijn geopperd en deels ook al in de praktijk worden gebracht. In 2012 publiceerde de KBvG daarover het preadvies ‘Herziening van het beslagverbod roerende zaken. Een achterhaalde regeling bij de tijd gebracht.’ Jammer dat de minister dit preadvies niet integraal heeft overgenomen. In de nu gepresenteerde vorm gaan ze minder opleveren om de schuldenaar beter te beschermen dan de Minister suggereert.

Beslag Vrije Voet bij Bankbeslag

Om gericht een bankbeslag te kunnen leggen en daarbij de beslagvrije voet te respecteren, heeft de gerechtsdeurwaarder informatiebevoegdheid nodig om het saldo dat op de rekening staat te controleren. Zonder die informatie kan pas achteraf worden vastgesteld of het beslag de beslagvrije voet raakt. In het voorstel van de Minister is die informatiebevoegdheid beperkt tot informatie of de debiteur rekeninghouder is bij een bank. Vervolgens wordt het beslag bij die bank gelegd, waarbij in het exploot rekening gehouden wordt met de beslagvrije voet van de debiteur. De termijn waarbinnen de bank moet reageren is verkort van vier naar twee weken. Maar gedurende die periode is het gehele saldo van de rekening van de debiteur geblokkeerd – kan er dus effectief geen gebruik van het saldo gemaakt worden.

Beslag roerende zaken

De regels rondom beslag op, en verkoop van, roerende zaken (zoals de inboedel of de auto) worden gemoderniseerd en deels gedigitaliseerd. In onze praktijk komt de verkoop van inboedel niet of nauwelijks meer voor, tenzij het kunstvoorwerpen of racepaarden zijn die de omvang van de vordering en kosten ruimschoots overtreffen.

Een verbetering is het beslag op een auto via het RDW-register. Dat heeft als voordeel dat daardoor de auto niet verkocht (op kenteken gezet) kan worden. Alleen de overbetekening van het beslag moet nog fysiek plaatsvinden. Publicatie mag straks via een website en ook de verkoop mag online plaatsvinden. Transparant en goed voor de opbrengst.

Inspanningsverplichting debiteur

In het preadvies van de KBvG is voorgesteld dat als de debiteur meewerkt aan een ‘behoorlijk schuldhulpverleningstraject’ het beslagverbod zich uitstrekt tot zijn gehele inboedel, voor zover niet bovenmatig. Daarmee wordt geborgd dat aan de afbouw van de schulden wordt gewerkt. Dat zou goed aansluiten bij de ambities van het kabinet om het aantal problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen. Helaas heeft de Minister deze aanbeveling niet overgenomen in het wetsvoorstel omdat in de praktijk de schuldhulpverlening hier geen (tijdige) invulling aan kan geven.

Bijlage:            Nieuwsbericht wetsvoorstel