Nieuws

Wetsvoorstel bescherming schuldenaar

26 juni 2018

Wetsvoorstel bescherming schuldenaar

Voorstel Minister Dekker werkt beperkt in de praktijk

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft een wetsvoorstel opgesteld om het bestaansminimum van schuldenaren beter te beschermen. De beslagvrije voet moet ook bij een bankbeslag gerespecteerd worden en de regels voor het in beslag nemen en verkopen van roerende zaken (een auto of inboedel) worden gemoderniseerd. Ideeën die door de gerechtsdeurwaarders zelf al veel eerder zijn geopperd en deels ook al in de praktijk worden gebracht. In 2012 publiceerde de KBvG daarover het preadvies ‘Herziening van het beslagverbod roerende zaken. Een achterhaalde regeling bij de tijd gebracht.’ Jammer dat de minister dit preadvies niet integraal heeft overgenomen. In de nu gepresenteerde vorm gaan ze minder opleveren om de schuldenaar beter te beschermen dan de Minister suggereert.

Beslag Vrije Voet bij Bankbeslag

Om gericht een bankbeslag te kunnen leggen en daarbij de beslagvrije voet te respecteren, heeft de gerechtsdeurwaarder informatiebevoegdheid nodig om het saldo dat op de rekening staat te controleren. Zonder die informatie kan pas achteraf worden vastgesteld of het beslag de beslagvrije voet raakt. In het voorstel van de Minister is die informatiebevoegdheid beperkt tot informatie of de debiteur rekeninghouder is bij een bank. Vervolgens wordt het beslag bij die bank gelegd, waarbij in het exploot rekening gehouden wordt met de beslagvrije voet van de debiteur. De termijn waarbinnen de bank moet reageren is verkort van vier naar twee weken. Maar gedurende die periode is het gehele saldo van de rekening van de debiteur geblokkeerd – kan er dus effectief geen gebruik van het saldo gemaakt worden.

Beslag roerende zaken

De regels rondom beslag op, en verkoop van, roerende zaken (zoals de inboedel of de auto) worden gemoderniseerd en deels gedigitaliseerd. In onze praktijk komt de verkoop van inboedel niet of nauwelijks meer voor, tenzij het kunstvoorwerpen of racepaarden zijn die de omvang van de vordering en kosten ruimschoots overtreffen.

Een verbetering is het beslag op een auto via het RDW-register. Dat heeft als voordeel dat daardoor de auto niet verkocht (op kenteken gezet) kan worden. Alleen de overbetekening van het beslag moet nog fysiek plaatsvinden. Publicatie mag straks via een website en ook de verkoop mag online plaatsvinden. Transparant en goed voor de opbrengst.

Inspanningsverplichting debiteur

In het preadvies van de KBvG is voorgesteld dat als de debiteur meewerkt aan een ‘behoorlijk schuldhulpverleningstraject’ het beslagverbod zich uitstrekt tot zijn gehele inboedel, voor zover niet bovenmatig. Daarmee wordt geborgd dat aan de afbouw van de schulden wordt gewerkt. Dat zou goed aansluiten bij de ambities van het kabinet om het aantal problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen. Helaas heeft de Minister deze aanbeveling niet overgenomen in het wetsvoorstel omdat in de praktijk de schuldhulpverlening hier geen (tijdige) invulling aan kan geven.

Bijlage:            Nieuwsbericht wetsvoorstel

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback