Nieuws

Werkveldconferentie Ambtshalve Toetsing

01 februari 2023
Werkveldconferentie Ambtshalve Toetsing motiveert partijen om over verbeteringen in gesprek te gaan

De ambtshalve toetsing van de informatieplichten houdt veel partijen bezig. Er was dan ook grote belangstelling voor de werkveldconferentie die door Flanderijn, GGN, Janssen & Janssen en Syncasso georganiseerd werd. Vertegenwoordigers vanuit de Rechtspraak, de Ministeries van V&J en EZK, opdrachtgevers en gerechtsdeurwaarders namen deel aan de werkveldconferentie. Er was een livestream nodig om alle geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om de presentaties van de sprekers en de gedachtewisseling met de aanwezigen te kunnen volgen.

Inspirerende sprekers

Dagvoorzitter Michaël Brouwer liet in zijn inleiding zien dat de Ambtshalve Toetsing ongewenste neveneffecten heeft voor een eenvoudige civiele procedure die voorziet in een snelle, toegankelijke en betaalbare rechtspraak voor civiele geschillen. Snel, toegankelijk en betaalbaar staan door de Ambtshalve Toetsing onder druk, terwijl het door verschillende uitspraken in vergelijkbare zaken ook ten koste gaat van de voorspelbaarheid en rechtsgelijkheid.

Professor Pieter Jansen gaf inzicht in de extra kosten, investeringen en afschrijvingen als gevolg van de Ambtshalve Toetsing en de gevolgen daarvan voor het economisch verkeer. Nieuwe uitspraken door de rechter noodzaken aanpassingen aan de processen en systemen van opdrachtgevers en gerechtsdeurwaarders, terwijl de operationele kosten om aan de toetsing van de informatieplichten te voldoen meer dan het dubbele zijn van de hoofdsom van een gemiddelde vordering. In combinatie met de eerdergenoemde onvoorspelbaarheid is daardoor het risico om voor een vordering van minder dan € 1.500 te dagvaarden veel te groot geworden.

Professor Charlotte Pavillon stond in haar presentatie stil bij de vraag of de door de rechter toegepaste kortingspercentages wel evenredig zijn, terwijl er geen causaliteit is tussen het ontbreken van informatie en de wilsvorming van de consument/koper. Verder liet ze zien dat de rechtspraak in andere Europese landen de toetsing van de informatieplichten overlaat aan de Toezichthouders, concurrenten en consumentenorganisaties. Daarnaast stond ze stil bij het begrip essentiële informatie in het licht van nieuwe richtlijnen op het gebied van groene transitie, repareerbaarheidsscores en duurzaamheidsgaranties. Hoe ruim moeten (en kunnen) essentiële informatieplichten worden opgevat?

Prof. Cor Molenaar ging in zijn presentatie in op de veranderingen die door sociale media, platformen en online informatiebronnen het oriëntatie en koopgedrag van consumenten hebben beïnvloed. Toegang tot informatie en de mogelijkheid om direct te reageren hebben de balans verandert. De koper is daardoor vaak beter geïnformeerd dan de verkoper. Daarbij geldt voor verkoop op afstand altijd veertien dagen bedenktijd en retourrecht zonder uitleg. En als de consument onvoldoende geïnformeerd is over zijn aankoop, wordt die termijn tot 12 maanden verlengd. Een certificering zoals Thuiswinkel Waarborg kan ook ingezet worden om aan te tonen dat aan de informatieplichten voor de Ambtshalve Toetsing voldaan is.

Mr. John Wisseborn besprak de belemmerende effecten die de hang naar detail door de informatieplichten veroorzaakt. Hij beargumenteerde waarom de beoogde consumentenbescherming door de Ambtshalve Toetsing een zeer beperkt bereik heeft en presenteerde een doeltreffender oplossingsrichting door onafhankelijk en objectief onderzoek naar consumentenbeschermende aspecten en de naleving daarvan in de vorm van een certificering van het bestel- en betaalproces van de leverancier. Daaraan kan het Filter-model worden toegevoegd om zaken gesorteerd bij de griffies aan te leveren, waardoor de toegang tot het recht, de rechtsgelijkheid en de tijdigheid van de behandeling verbeterd worden.

Paneldiscussie en verder

Tijdens de paneldiscussie reflecteerden vertegenwoordigers van de Ministeries, de Rechtspraak en Schuldeisers op de presentaties. Gedeelde conclusie van de middag was dat alle betrokken partijen het erover eens zijn dat verbeteringen mogelijk zijn en het de moeite waard is om daarover verder met elkaar in gesprek te gaan.

Presentaties online terugkijken

Alle presentaties kunnen worden teruggekeken op www.doeltreffendtoetsen.nl. Daar worden ook alle vragen en antwoorden gepubliceerd die naar aanleiding van de presentaties in de zaal en via de livestream gesteld zijn.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback