Nieuws

Onnodige kosten van gerechtelijke incasso voorkomen met extra controles

26 augustus 2021

 

Als met een uitgebreid minnelijk incassotraject geen oplossing voor de betalingsachterstand bereikt is, onderzoeken we zorgvuldig of gerechtelijke incasso een passende oplossing is voor de betalingsachterstand. Naast alle afwegingen in het kader van hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid die alle gerechtsdeurwaarders maken, heeft Syncasso AI-voorspelmodellen ontwikkeld en extra controles ingebouwd om de beslissing om te dagvaarden of beslag te leggen verantwoord te nemen.

Verantwoord Dagvaarden voorspelmodel

Onze Syncasso specialisten worden hierbij ondersteund  door een Verantwoord Dagvaarden algoritme dat voorspelt of er binnen negen maanden na dagvaarding een betaling volgt. Het algoritme houdt rekening met de proportionaliteit van de maatregel, het verloop van het voorafgaand minnelijk proces en de betaalcapaciteit van de debiteurklant. De uitkomst van het model wordt door een specialist zorgvuldig gecontroleerd aan de hand van alle beschikbare informatie. Als de informatie daar aanleiding toe geeft, zoeken we telefonisch contact met de debiteurklant om de informatie te verifiëren en actualiseren. Zo voorkomen we dat een niet-kunner gedagvaard wordt.

Extra controles pre-dagvaarding

Als er besloten wordt om te dagvaarden, wordt met aanvullende pre-dagvaarding communicatie nog een laatste poging gedaan om onnodige kosten te voorkomen. Is er geen lopende betalingsregeling, dan wordt de Basis Registratie Personen geraadpleegd om de dagvaarding correct op te stellen. Tevens controleren we in de minnelijke fase de juiste adresgegevens gebruikt hebben. Als dat niet het geval is, wordt de vordering opnieuw minnelijk in behandeling genomen en starten we overnieuw.

Vervolgens wordt gecontroleerd of de debiteurklant voorkomt in het Digitaal Beslag Register. In dat geval wordt een zorgvuldige afweging gemaakt of dagvaarden een oplossing voor het betalingsprobleem zal opleveren. Zo niet,  dan wordt het dossier gesloten om de debiteurklant niet verder met kosten te belasten.

Pre-dagvaardingstraject

Voor we de dagvaarding betekenen, wordt altijd een pre-dagvaardingstraject gestart, waarin we de debiteurklant nog een laatste keer in de gelegenheid stellen om samen de vordering op te lossen om de kosten van een gerechtelijke procedure te voorkomen. Als een reactie uitblijft, wordt de dagvaarding betekend om de gerechtelijke incassoprocedure te starten.

Pre-executietraject

Als we executiemaatregelen – beslag op inkomsten, banktegoeden of voertuigen –  moeten inzetten om het vonnis uit te voeren, wordt vooraf de afweging gemaakt of de voorgenomen maatregel proportioneel is met de hoogte van de vordering en de omstandigheden van de debiteurklant. De beslissing om beslag te leggen wordt ondersteund door ons NEX-algoritme dat hiervoor speciaal ontwikkeld is.

Zorgvuldig

Gedurende het gehele incassoproces controleren we telkens vóór we kostenverhogende maatregelen inzetten of die kansrijk, passend en proportioneel zijn. Niet alleen voordat we dagvaarden, ook als we een beslag op inkomsten, banktegoeden of voertuigen overwegen. En stellen we de debiteurklant nogmaals in de gelegenheid om extra kosten te voorkomen door samen een oplossing te zoeken. Op die manier is gerechtelijke incasso een maatschappelijk verantwoorde manier om een vordering op te lossen.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback