Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Visueel exploot Syncasso en maatschappelijk verantwoord incasseren

Visueel exploot Syncasso en maatschappelijk verantwoord incasseren

Toen we in april 2018 de resultaten van ons visuele exploot publiceerden, kregen we gelukkig veel reacties van collega deurwaarders die het ook wilden gaan gebruiken. Geen probleem, we stuurden iedereen een Word template als voorbeeld. Ook woningcorporaties namen het idee over. Niet om er exploten mee te maken, maar om hun huurincassocommunicatie te verbeteren.

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren
Kun je spreken van maatschappelijk verantwoord incasseren, als wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bijna de helft van de schuldenaren ‘laagtalig’ is en om die reden echt niet begrijpt wat ze moeten doen?! Wij vinden dat je heel serieus moet werken aan je communicatie om die begrijpelijker te maken. Want als er om die reden niet gereageerd wordt op je betalingsverzoeken, lopen de bijkomende incassokosten snel op en is het risico dat er schulden ontstaan niet denkbeeldig. Dat is maatschappelijk onverantwoord.

Betere, snellere incassocommunicatie
Het visueel exploot gebruiken we voor (de meeste van) onze grote opdrachtgevers. Ook voor onze grote B2B opdrachtgevers. Vanuit een ander perspectief weliswaar. Bij die doelgroep is laagtaligheid (waarschijnlijk) geen probleem. Maar de communicatie komt door de visualisering wel veel sneller tot stand. Dat verbetert de response, versnelt de doorlooptijd en voorkomt dat we dwangmaatregelen moeten inzetten. Bijkomend voordeel is dat hierdoor ook de betaalcapaciteit van de schuldenaar niet wordt aangetast door de kosten van de daarvoor benodigde ambtshandelingen en griffierechten. Behalve maatschappelijk, is dat ook economisch een verantwoorde keuze.

Doorontwikkelen
Momenteel ontwikkelen we in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een nieuw visueel exploot voor de overbetekening van een derdenbeslag. In gewoon Nederlands: als er beslag gelegd wordt op je inkomsten of bankrekening bij een ‘derde’ (je werkgever, uitkeringsinstantie of je bank) wordt je daarover geïnformeerd door middel van een afschrift van dat beslag dat door de deurwaarder bij je bezorgd wordt.

Beslag Vrije Voet
Ook hierbij speelt laagtaligheid een rol, met name waar het gaat om de Beslag Vrije Voet (BVV) die ervoor moet zorgen dat er genoeg geld overblijft voor de eerste levensbehoeften na aftrek van het beslag.

Zolang de vereenvoudigde BVV nog niet door de belastingdienst en het UWV berekend wordt (pas in 2021) gaat dat nog veel te vaak fout. Waardoor de schuldenaar te weinig overhoudt om van te leven. Maatschappelijk onverantwoord inderdaad.

Op dit moment moet de informatie voor de berekening van de BVV nog door de schuldenaar zelf worden verzameld en gedeeld. En als je laagtalig bent, is dat een bijna onmogelijke opgave. Samen met RUG en ervaringsdeskundigen proberen we een bijdrage aan een oplossing hiervoor te leveren. Natuurlijk zullen we die delen met u en met de markt. Om maatschappelijk verantwoord incasseren weer iets dichterbij te brengen.