Nieuws

Visueel exploot leidt tot 34% minder dwangmaatregelen

07 maart 2018

Visueel exploot leidt tot 34% minder dwangmaatregelen

Voorkomen dwangmaatregel(en) bespaart tot 850 euro extra kosten voor de debiteur

Opdrachtgevers enthousiast over nieuwe benadering exploten

In samenwerking met het CJIB, het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen en UitlegAnimatie heeft SyncassoLab een Visueel Exploot ontwikkeld dat ervoor zorgt dat debiteurklanten in één oogopslag kunnen zien wat ze te doen staat als er een dwangbevel of dagvaarding bij ze betekend wordt. Om oplopende kosten voor de debiteurklant te voorkomen en betalingsproblemen sneller op te lossen. En daarmee invulling te geven aan onze merkbelofte We Cash. We Care.

Onbegrepen

Helaas begrijpen veel debiteurklanten niet goed wat ze moeten doen als er een dwangbevel of dagvaarding aan ze wordt betekend. Als de gerechtsdeurwaarder het ‘in persoon’ kan aanbieden wordt dat persoonlijk uitgelegd. Maar in de praktijk worden de meeste debiteurklanten niet persoonlijk gesproken bij de betekening. Met als ongewenst resultaat dat (te) veel debiteurklanten het ambtelijke stuk ongelezen wegleggen, waardoor de procedure wordt voortgezet en de kosten oplopen.

In één oogopslag

Met behulp van grafische symbolen wordt de belangrijkste informatie van het ambtelijke stuk samengevat en overzichtelijk gepresenteerd. Het Visueel Exploot wordt bovenop het formeel noodzakelijke ambtelijke stuk aangeboden aan de debiteurklant, waardoor de communicatie onmiddellijk tot stand komt als die het stuk bekijkt en in actie kan komen om erger te voorkomen.

Effectief

Grootschalig onderzoek door SyncassoLab heeft aangetoond dat het Visueel Exploot veel beter werkt.
In het onderzoek werden de resultaten van vijfduizend gebruikelijke exploten vergeleken met die van vijfduizend exemplaren waaraan als voorblad een visueel exploot was toegevoegd. In de eerste groep kreeg 29% uiteindelijk dwangmaatregelen opgelegd. In de laatste groep was dat nog maar 19%; een afname van ruim een derde (34%).

Grote belangstelling bij andere opdrachtgevers

Achmea Zorgverzekeringen heeft Syncasso recent gevraagd om het Visueel Exploot voor haar zorgportefeuille in te gaan zetten en tevens beschikbaar te stellen aan de andere gerechtsdeurwaarders die actief zijn voor Achmea Zorgverzekeringen. Natuurlijk werkt Syncasso hier graag aan mee. We Cash. We Care.

Ook voor andere gerechtsdeurwaarders

Collega gerechtsdeurwaarders die belangstelling hebben om het Visueel Exploot* in hun eigen praktijk in te gaan zetten, mogen het format kosteloos overnemen. Stuur een email naar syncassolab@syncasso.nl, dan sturen wij u het sjabloon toe.

*Het Visueel Exploot is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend in het door RUG CIC onderzochte format worden gebruikt. Uiteraard mag de kleurstelling van de symbolen worden aangepast.

Bekijk via de link het Persbericht, Infographic en Visueel Exploot voorbeeld Exploot

 

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback