Nieuws

Update gedupeerde Toeslagenaffaire

11 januari 2022

Update afhandeling private schulden gedupeerde ouders Toeslagenaffaire

De incassopauze van een jaar loopt in februari 2022 af voor de eerste groep gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire die een schadevergoeding heeft ontvangen. Aan de gedupeerde ouders is belooft dat hun schulden die voor 1 juni 2021 opeisbaar waren, betaald worden door de overheid. De Sociale Banken Nederland SBN (een collectief van 9 kredietbanken) gaat zorgen voor de afhandeling van de schulden. In de eerste week van januari 2022 is een loket private schulden op de website van de SBN geopend waar de gedupeerde ouder schulden kan indienen die voor betaling door de overheid in aanmerking komen.

Welke schulden indienen bij loket private schulden SBN

Syncasso gaat alle debiteurklanten waarvan de incassopauze afloopt informeren over het digitale loket van SBN en hoe ze hiervoor via www.Schuldenwijzer.nl een overzicht kunnen downloaden van alle schulden die bij gerechtsdeurwaarders (gerechtelijk) in behandeling zijn. Voor eerder gesloten en niet overgedragen vorderingen verwijzen we naar de desbetreffende opdrachtgever(s).

SBN verifieert en zorgt voor betaling aan de schuldeiser

De ingediende overzichten worden door de Kredietbanken beoordeeld. Er wordt contact opgenomen met de schuldeisers om het overzicht te verifiëren en eventueel aan te vullen. Daarna volgt een beschikking en worden de vorderingen door de overheid rechtstreeks betaald aan de schuldeisers of gerechtsdeurwaarders.

Hoe lang neemt de afwikkeling in beslag

De doorlooptijd bij SBN is na indiening ongeveer 3 maanden. Maar niet alle gedupeerde ouders zullen daar meteen gebruik van maken. De regeling loopt tot eind 2023, tot die tijd kunnen nog vorderingen worden ingediend. Als we zien dat een debiteurklant in aanmerking komt, maar zich nog niet gemeld heeft, zoekt Syncasso contact met ze om dat alsnog te doen.

Wat doet Syncasso nadat de incassopauze eindigt

Wij worden geïnformeerd wanneer een debiteurklant de vorderingen heeft ingediend bij SBN. Omdat de afwikkeling van de vorderingen drie maanden kan duren, doen wij in die periode geen incassoactiviteiten, tenzij de opdrachtgever expliciet vraagt om verdere maatregelen te nemen. Zodra SBN vorderingen aan ons betaalt die wij voor u in behandeling hebben, wikkelen wij de dossiers met u af en informeren wij u daarover.

Nieuwe ontwikkelingen

Er wordt voortdurend overleg gevoerd tussen alle betrokken partijen. Wij gaan u daar regelmatig over informeren. Of kijk zelf op www.services.belastingdienst.nl/toeslagen-samen-herstellen voor de laatste ontwikkelingen.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback