Nieuws

Uitspraak Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

21 december 2021

Uitspraak Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

Medio 2020 heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bij Syncasso een thema-onderzoek afgerond over de boekjaren 2018 en 2019. De insteek van het onderzoek was controle of de tarieven die met opdrachtgevers zijn overeengekomen ook in de tariefmodellen van de administratie waren verdisconteerd. Vervolgens heeft BFT ook gekeken naar de wijze waarop de voorschotten van opdrachtgevers werden geadministreerd.

Voorschotten en out-of-pocketkosten

Vanaf 2014 mogen deurwaarders de out-of-pocketkosten niet meer voorfinancieren voor hun opdrachtgevers. Dat is in een aantal gevallen opgelost door opdrachtgevers te vragen om daarvoor een voorschot-bedrag in depot te geven. Het verbod op voorfinanciering van de out-of-pocketkosten komt voort uit de bescherming van de liquiditeitspositie van de deurwaarderskantoren. Syncasso heeft daarom sinds haar oprichting in 2015 die bedragen op de kantoorrekening geplaatst, waarvan ook de out of pocketkosten betaald werden. Incassade, een van de rechtsvoorgangers van Syncasso, had eerder dezelfde benadering van voorschotten in de administratie toegepast, waarbij wij in de veronderstelling waren dat dit door Incassade met het BFT in 2014 was afgestemd.

Het BFT heeft tijdens het onderzoek aangegeven dat de aanname van Syncasso dat Incassade dit had afgestemd onjuist was en dat door de onjuiste wijze van verwerking van voorschotten, de bewaarpositie niet goed werd berekend. Terugrekenend zou dat volgens het BFT leiden tot een bewaartekort op de kwaliteitsrekening in 2018, echter niet in 2019. Syncasso heeft direct, toen het standpunt van het BFT duidelijk werd, de berekening aangepast. Vanaf dat moment worden alle voorschotten conform de zienswijze van BFT geadministreerd. Daarmee is Syncasso wel in overtreding ten aanzien van (de bedoeling van) de Verordening Out of Pocket kosten, omdat zij daardoor de Out of pocketkosten in sommige situaties uit eigen middelen voorfinanciert. Het is ons helaas tot op heden niet duidelijk op welke wijze we kunnen voldoen aan de Verordening Out of Pocket kosten, nu we de wijze van administreren zoals het BFT die wenst hebben doorgevoerd.

Uitspraak Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

BFT heeft in september van dit jaar de kwestie voorgelegd aan Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Op maandag 20 december jl. hebben we de uitspraak van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders ontvangen. De Kamer heeft een aantal van onze gerechtsdeurwaarders tijdelijk voor een periode van twee weken geschorst. De Kamer verwijt Syncasso te weinig kritisch de werkwijze van Incassade overgenomen te hebben. Dat kan ons terecht verweten worden. Syncasso en onze gerechtsdeurwaarders dragen – en nemen – hier verantwoordelijkheid voor.

Financiële positie

De financiële positie van Syncasso stond nooit ter discussie. Dit is door het BFT aan Syncasso en aan de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bevestigd.

Continuïteit

De tijdelijke schorsing van een aantal van onze deurwaarders vinden we betreurenswaardig, maar heeft geen praktische consequenties voor de voortgang van onze werkzaamheden. De omvang van ons deurwaarderscorps absorbeert de tijdelijke beperkingen.

Voorzitterschap KBvG

Michaël Brouwer, voorzitter KBvG en gerechtsdeurwaarder bij Syncasso, treedt af als voorzitter van de KBvG. Deze uitspraak vindt Michaël niet verenigbaar met het voorzitterschap van de KBvG.

Neem contact op met communicatie@syncasso.nl voor vragen of een extra toelichting.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback