Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Terugblik seminars

Terugblik seminars

Op donderdag 7 maart sloten we de seminarreeks ‘Lezen ≠ Begrijpen’ af bij Hogeschool Inholland in Rotterdam. De seminars vloeiden voort uit het onderzoeksproject ‘Lezen ≠ Begrijpen’ van Syncasso, Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Lezen & Schrijven en Kredietbank Nederland over de invloed van beperkte leesvaardigheid op het omgaan met financiële problemen. Met zo’n 750 deelnemers deelden we tijdens de seminars niet alleen de onderzoeksresultaten, maar ook tips, materialen en communicatiemiddelen om mensen met een beperkte leesvaardigheid beter te kunnen bereiken. Daarbij kwamen ervaringsdeskundigen aan het woord en namen professionals en studenten het thema in interactieve workshops onder de loep.

Aan de slag!

De deelnemers – politici, beleidsmakers, bewindvoerders, schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en incassomedewerkers – waren enthousiast en beoordeelden de seminars positief. Ze gaven aan geïnspireerd te zijn en de mouwen op te stropen om ook in de eigen organisatie met het onderwerp aan de slag te gaan.

Mogelijk organiseren we in het najaar nog een extra seminar in Amsterdam. Hierover informeren we u eventueel later.

Materialen beschikbaar

Wilt u ook meer aandacht voor dit belangrijke thema in uw organisatie? Of net als vele andere organisaties ook uw communicatie toegankelijker maken, zodat u uw doelgroep beter en efficiënter bereikt? Doe dan vooral uw voordeel met de rapporten en materialen die we tot nu toe hebben opgeleverd en ontwikkeld. Samen bereiken we meer!

Kamerbrief over plan van aanpak laaggeletterdheid

Vorige week verscheen de Kamerbrief Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024. Goed om te lezen dat ons onderzoek ‘Lezen ≠ Begrijpen’ gezien wordt als: “voorbeeld van organisaties, werkwijzen of aanpakken die de afgelopen jaren opvielen of inspireerden. Zij geven kleur aan de beweging voor een vaardiger Nederland die we de komende jaren met alle betrokken partijen gezamenlijk willen vormen.”

Meer over het onderzoek en het vervolg erop staat in inspiratiekader 1 van de Kamerbrief van Minister Van Engelshoven (OCW), Minister De Jonge (VWS), staatssecretaris Van Ark (SZW) en staatsecretaris Knops (BZK). Lees hier de Kamerbrief.

Vervolg

Alle partners kijken terug op een uitdagende, inspirerende en vruchtbare samenwerking met als eindresultaat een rapport met een grote maatschappelijke impact. Vanuit de verschillende invalshoeken van de schulden- en incassoketen, de wetenschap en een maatschappelijke instelling is samengewerkt om de omvang van de problematiek van laagtaligheid in combinatie met financiële problemen in kaart te brengen. De samenwerkingspartners gaan dan ook graag aan de slag met een vervolg.

Met dit vervolgonderzoek willen als eindresultaat een set communicatiemiddelen en dienstverlening ontwikkelen, afgestemd op laagtaligen met financiële problemen. De verwachting is dat de doelgroep sneller en vaker reageert waardoor meer schuldsituaties worden opgelost, schuldescalatie en kosten worden voorkomen. De middelen en dienstverlening worden ontwikkeld voor de ketenpartners in de schulden- en incassoketen die deze snel in hun praktijk kunnen toepassen.

We hopen medio mei 2019 te kunnen starten en in het voorjaar van 2021 de verschillende seminars te kunnen gaan organiseren. We houden u hiervan graag op de hoogte.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.lezenisnietbegrijpen.nl