Nieuws

Nieuwe AI-Voorspelmodellen

04 augustus 2021

Syncasso ontwikkelt nieuwe AI-Voorspelmodellen

Maatwerk voor de debiteurklant en opdrachtgevers

Bij Syncasso werken we al meer dan tien jaar met data-analyse en AI-voorspelmodellen voor debiteurklantgerichte minnelijke incassocommunicatie. En om zorgvuldig te dagvaarden als er minnelijk geen oplossing wordt bereikt. Ons AI-voorspelmodel Verhaalscore, is ooit bedacht om onverhaalbare gerechtelijke kosten te voorkomen. In onze datafactory ontwikkelen we doorlopend nieuwe maatwerk voorspelmodellen om persoonsgericht, maatschappelijk verantwoord te incasseren. Om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te vergroten, zijn onze nieuwe voorspelmodellen ontwikkeld om per fase, per opdrachtgever en zelfs per soort vordering de beste voorspelling te berekenen.

De juiste boodschap in het minnelijke incassoproces

Voor de minnelijke incasso is het erg belangrijk dat we de juiste boodschap sturen, die past bij de mogelijkheden van de debiteurklant. Als uit het Minnelijk Maatwerk Model een lage score komt, dan is de verwachting dat de debiteurklant niet binnen drie maanden (gedeeltelijk) gaat betalen. Met motiverende communicatie bieden we de debiteurklant dan een regeling aan en wijzen actief op schuldhulpverlening via de Nederlandse Schuldhulp Route en Geldfit. Is de score gemiddeld? Dan sturen we in onze incassocommunicatie direct aan op een regeling. Een hoge score voorspelt dat er binnen 3 maanden betaald wordt. Deze debiteurklanten motiveren we om snel te betalen om extra kosten te voorkomen. Zo zorgt het Minnelijk Maatwerk Model ervoor dat onze minnelijke incassocommunicatie doel- en debiteurklantgericht wordt ingezet.

Verantwoord dagvaarden

Wordt de betalingsachterstand niet minnelijk opgelost, dan voorspelt ons nieuwe Verantwoord-Dagvaardingsmodel de kans dat gerechtelijke incasso in de komende negen maanden voor een betaling gaat zorgen. Zo weten we welke dossiers we verantwoord gerechtelijk door kunnen zetten. Hierin worden ook de ervaringen en interacties betrokken uit het voorafgaande minnelijke incassoproces. Door de modellen met deze actuele informatie te verrijken, kunnen we nog betrouwbaarder voorspellen of de gerechtelijke procedure binnen negen maanden tot een betaling zal leiden. En herkennen we de debiteurklanten die niet kunnen betalen in de gerechtelijke fase. In die dossiers wordt geen gerechtelijke procedure gestart. Het  Verantwoord-Dagvaardingsmodel is per eiser/opdrachtgever ontwikkeld, waardoor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de voorspelling verder is toegenomen.

Dataveiligheid

De algoritmes van onze nieuwe datamodellen worden ‘getraind’ met de (historische) data uit de specifieke klantportefeuille. Omdat sommige vorderingen eerder of beter betaald worden dan andere vorderingen, houdt het algoritme daar rekening mee. Ander voordeel van deze benadering is, dat we hiervoor alleen gebruik maken van data uit onze eigen database. Daarvan kennen we zowel de kwaliteit als de precieze betekenis. Er wordt alleen gebruik gemaakt van data waarvan we de betekenis en herkomst exact kennen. Dat geeft ons zekerheid dat de gegevens verzameld zijn binnen de kaders van de AVG.

Betere resultaten

Dankzij de nieuwe voorspelmodellen voorkomen we in elke fase van het incassoproces dat debiteurklanten met onnodige kosten geconfronteerd worden. Zo zorgen we voor een minnelijk- én gerechtelijk incassoproces dat op een sociaal verantwoordelijke manier zoveel mogelijk vorderingen oplost.

 

 

 

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback