Nieuws

Syncasso ontwikkelt nieuw portaal

07 september 2020

Syncasso ontwikkelt nieuw portaal voor versnelde schuldhulp

Jaarlijks krijgt Syncasso duizenden informatieverzoeken van Schuldhulpverleners en Bewindvoerders. Eind vorig jaar is een professioneel team Coördinatie Schuldhulp ingericht om de communicatie tussen Syncasso en de schuldhulp te stroomlijnen.

‘Op jaarbasis ontvangen we meer dan 140.000 verzoeken vanuit schuldhulpverlening’ vertelt Suzanne Jaarsma, teamleider Coördinatie Schuldhulp bij Syncasso. Voornamelijk inzageverzoeken. Voor één debiteurklant zijn er soms wel 6 verschillende verzoeken omdat Syncasso meerdere vorderingen in behandeling heeft van verschillende opdrachtgevers’.

De beantwoording van al die verzoeken kost tijd. En hoe langer het duurt, hoe groter de kans wordt op problematische schulden voor de debiteurklant.

Tijdwinst

We zochten naar een manier om de doorlooptijd te versnellen. Het team Coördinatie Schuldhulp van Syncasso en onze eigen IT-specialisten ontwikkelden na een grondige analyse een sterk verbeterd proces: het online schuldhulpverleningsportaal.

We zijn er erg trots op. Schuldhulpverleners kunnen online een verzoek tot inzage indienen op debiteurniveau. De schuldhulpverlener kan beveiligd inloggen met two factor authentication. Bij het verzoek moet de schuldhulpverlener een machtiging van de debiteurklant uploaden. Team Coördinatie Schuldhulp controleert de machtiging en de aanvraag, waarna de gegevens van de debiteurklant online vrijgegeven worden. De schuldhulpverlener heeft 24/7 toegang tot het portaal en een compleet en actueel overzicht. De gevraagde gegevens zijn voor een beperkte periode in te zien, om de dataveiligheid te borgen. Maar kunnen uiteraard opnieuw aangevraagd worden. Met het portal stimuleren we de voortgang van de schuldhulpverlening voor de debiteurklant.

Het portal wordt momenteel getest. Begin Q4 is het naar verwachting beschikbaar voor de gebruikers.

Samenwerking

We zijn in gesprek met de NVVK om ons schuldhulpverleningsportaal aan te sluiten op het Schuldenknooppunt dat ontwikkeld wordt. Daarmee kunnen schuldhulpverleners en schuldeisers op een uniforme manier digitaal berichten met elkaar gaan uitwisselen. En kan bijvoorbeeld door de schuldeiser digitaal akkoord worden gegeven op het schuldhulpvoorstel. Door ons nieuwe portaal aan te sluiten op het Schuldenknooppunt wordt het proces nog verder versneld voor de schuldhulpverlener. Daarnaast wordt uniformiteit geboden doordat er met meerdere partijen wordt samengewerkt om de processen in het schuldenlandschap te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

Door slim gebruik te maken van digitale oplossingen zoals het schuldhulpverleningsportaal dragen we bij aan de versnelling van het schuldhulpverleningsproces, een van de huidige uitdagingen in de schuldenketen.

Benieuwd naar de ontwikkelingen over dit onderwerp? Houd de berichtgeving van Syncasso in de gaten om op de hoogte te blijven.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback