Nieuws

Syncasso jaarverslag 2018

06 juni 2019

Syncasso jaarverslag 2018
Maatschappelijk en bedrijfseconomisch gezonde organisatie en resultaat

Syncasso kijkt terug op een goed jaar, waarin het zich verder heeft ontwikkeld naar een bedrijfseconomisch en maatschappelijk gezonde organisatie met daarbij passende bedrijfsresultaten.

2018 stond in het teken van grip, controle en stabiliteit om van Syncasso een nog wendbaarder organisatie te maken die zich snel kan aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Van de gerechtsdeurwaarder wordt meer verwacht dan alleen het incasseren van de vordering. Met de opgebouwde kennis over debiteurklanten in combinatie met de informatie over beslagen van alle gerechtsdeurwaarderskantoren kan de gerechtsdeurwaarder de behandeling van individuele vorderingen aanpassen aan de persoonlijke situatie van de schuldenaar. Passend bij de financiële draagkracht van de debiteurklant. Aangepaste communicatie die ervoor zorgt dat de debiteurklant de communicatie begrijpt en reageert om samen een oplossing voor het betalingsprobleem te vinden binnen de mogelijkheden van de debiteurklant. Dat is een continu proces waarvoor Syncasso investeert in wetenschappelijk onderzoek en data-analyse om de Sociale Impact van de invorderingsactiviteiten te beperken en tijdig de noodzaak voor (schuld)hulpverlening te signaleren. Zo zijn we ook mede-initiatiefnemer van Schuldenwijzer.nl dat door KBvG en SNG wordt ontwikkeld.

Ons businessplan 2018 was opgebouwd uit drie thema’s: de basis op orde, geloof in eigen kunnen en data driven incasso. De basis op orde was gericht op het afronden van de conversie naar één ERP-omgeving en actuele managementstuurinformatie. Geloof in eigen kunnen faciliteerde de up to date kennis van onze medewerkers door opleidingen, trainingen en een nieuwe beoordelingscyclus, ondersteund door een nieuw intranet (Syntranet). Data Driven Incasso richtte zich op de inzet van onze scoresystemen en voorspelmodellen in alle fasen van het incassoproces. Minnelijk, gerechtelijk en executie. We ontwikkelden en verbeterden daarvoor onze algoritmes op basis van nieuwe data-elementen die een grotere voorspellende waarde leveren. Rekening houdend met de nieuwe AVG wet- en regelgeving onderzoeken we in samenwerking met opdrachtgevers voortdurend hoe we onze incassobenaderingen daarmee kunnen verbeteren. Het betrouwbaar onderscheiden van Niet-Kunners, Regelaars en Niet-Willers is een randvoorwaarde om voor grote opdrachtgevers te mogen werken. Samen met opdrachtgevers onderzoeken we daarom hoe we de response- en conversie op onze incassocommunicatie voor deze drie verschillende groepen debiteurklanten kunnen verbeteren. Voor de analyse en duiding van de resultaten zijn onze scoremodellen daarbij onmisbaar. Voor de perfecte uitvoering en het persoonlijk contact werken bij Syncasso de beste professionals.

Vooruitblik

Ons businessplan 2019 is gefundeerd in data driven incasso en geloof in eigen kunnen. We willen met geavanceerde systemen in combinatie met onze professionals het verschil maken voor onze opdrachtgevers en de norm voor creditmanagement hoger stellen. Voor 2019 zien we een lichte stijging van het aantal dossiers dat we in behandeling hebben, maar we verwachten dat het aantal uitgebrachte exploten en daarmee de omzet op hetzelfde goede niveau zal blijven. Het effect van de financiële focus op rendementsanalyse en kostenbeheersing in 2018 zal ook doorwerken in 2019, waardoor de verwachtingen over de resultaatontwikkeling voor 2019 positief zijn. Onze kernwaarden blijven daarbij onverminderd het uitgangspunt: (Be)Grip, Verbinden en Overtreffen zijn verankerd in ons doen en laten. Systeem- en productontwikkeling vormen naast doorlooptijdverkorting onze focus om de kwaliteit van onze dienstverlening in 2019 verder te verbeteren.

Het Syncasso Nederland jaarverslag 2018 vind je hier.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback