Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Syncasso behaalt type II verklaring ISAE

Syncasso behaalt type II verklaring ISAE

De ISAE-verklaring (International Standard on Assurance Engagements) is een internationale standaard die door opdrachtgevers wordt gevraagd om zeker te stellen dat het proces bij de serviceorganisatie wordt beheerst (betrouwbaar is). Door de ISAE-verklaring kan de opdrachtgever die zekerheid verkrijgen. ISAE is gebaseerd op interne beheersing en risicomanagement. Van Syncasso wordt verwacht dat wij goed zicht hebben in de verschillende risico’s die een juiste uitkomst van de processen in gevaar zouden kunnen brengen. Voor deze risico’s moeten beheersmaatregelen (controls) worden ontworpen. De betrouwbaarheid van de processen en de uitkomsten daarvan zijn dan geborgd door controlemaatregelen.

ISAE3402 en 3000

Voor Syncasso zijn ISAE-normen 3402 en 3000 van belang. De 3402 standaard betreft alle processen die direct te maken hebben met de betrouwbaarheid van de financiële verantwoording van een organisatie. ISAE3000 is breder toepasbaar en ziet toe op alle processen die voor de opdrachtgever van belang zijn.

Assuranceverklaring De Assuranceverklaring wordt afgegeven door de externe accountant na een intensieve audit van het systeem. Dit gaat in 2 fasen. Voor een type I-verklaring beoordeelt de accountant de opzet en het systeem van controlemaatregelen. Voor een type II verklaring wordt beoordeeld of de controls in de praktijk echt effectief zijn.

ISAE type II verklaring

In het eerste halfjaar van 2016 is door het projectteam binnen Syncasso met advisering van Aqturion in hoog tempo een gedegen risico-managementsysteem ontworpen op basis van de ISAE-normen. De beheersmaatregelen zijn in juni getest door accountantsorganisatie Grant Thornton. Eind juli heeft Syncasso hiervoor de type I-verklaring ontvangen. In de periode juli tot en met december 2016 zijn interne en externe audits gehouden om de werking van de beheersmaatregelen over die periode vast te stellen. Deze audits zijn met goed resultaat afgesloten. Een passage uit de e-mail van onze externe auditor Grant Thornton:

Met veel genoegen hebben wij met u en het team samengewerkt en het doet ons deugd dat we met elkaar de ambitieuze deadlines hebben gehaald en deze rapportage met bijbehorende verklaring nog voor de kerst hebben kunnen afronden. Wij willen hierbij dan ook nogmaals benadrukken dat u en uw team een prachtige prestatie hebben neergezet van een formaat dat wij zelden een organisatie succesvol hebben zien doen. “

De ISAE type II verklaring is de aanzet naar een continu risicomanagementsysteem dat voortdurend getoetst en onderhouden moet worden. Syncasso heeft de overtuiging dat ze door ISAE een betere organisatie is geworden en ervoor zorgt dat we voortdurend zullen verbeteren.