Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Syncasso behaalt type I verklaring ISAE

Syncasso behaalt type I verklaring ISAE

De ISAE-verklaring (International Standard on Assurance Engagements) is een internationale standaard die door opdrachtgevers wordt gevraagd om zeker te stellen dat het proces bij de serviceorganisatie wordt beheerst (betrouwbaar is). Door de ISAE-verklaring kan de opdrachtgever die zekerheid verkrijgen.

ISAE is gebaseerd op interne beheersing en risicomanagement. Van Syncasso wordt verwacht dat wij goed zicht hebben in de verschillende risico’s die een juiste uitkomst van de processen in gevaar zouden kunnen brengen. Voor deze risico’s moeten beheersmaatregelen (controls) worden ontworpen. De betrouwbaarheid van de processen en de uitkomsten daarvan zijn dan geborgd door controlemaatregelen.

ISAE3402 en 3000

ISAE is er in meerdere vormen. Voor Syncasso zijn normen 3402 en 3000 van belang. De 3402 standaard is de meest bekende en betreft alle processen die direct te maken hebben met de betrouwbaarheid van de financiële verantwoording (jaarrekening) van een organisatie. Standaard ISAE3000 is breder toepasbaar en ziet toe op alle processen die voor de opdrachtgever van belang zijn.

Afgifte van de assurance verklaring – Auditing

De assurance-verklaring wordt afgegeven door de accountant na een intensieve audit van het systeem. Dit gaat in 2 fasen. Voor een type I-verklaring beoordeelt de accountant de opzet en het bestaan van het systeem aan controlemaatregelen. Voor een type II verklaring moet ook beoordeeld worden of de controls in de praktijk echt effectief zijn. De type II audit kijkt over een periode van 6 maanden tot een jaar naar de werking van de controls.

Naast de audits door de accountant zijn er ook binnen ISAE interne audits die gedurende het jaar beoordelen of de processen voldoende beheerst worden.

Status bij Syncasso

In het eerste halfjaar van 2016 is door het projectteam binnen Syncasso met advisering van Aqturion in hoog tempo een gedegen risico-managementsysteem ontworpen op basis van de ISAE-norm. De beheersmaatregelen zijn in juni getest door accountantsorganisatie Grant Thornton. Eind juli heeft Syncasso hiervoor de type I-verklaring ontvangen.

In de periode juli tot en met november 2016 worden interne en externe audits gehouden om de werking van de beheersmaatregelen over die periode vast te stellen. Daarop kan een type II verklaring worden afgegeven.