Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Social Responsible Credit Management

Social Responsible Credit Management

Ontwikkeling nieuwe normering van start

Syncasso is een van de koplopers om in samenwerking met Aqturion en negen andere vooruitstrevende gerechtsdeurwaarderskantoren een nieuwe normering voor Social Responsible Credit Management (SRCM) te ontwikkelen. Een brede normering, die zich niet beperkt tot sociaal verantwoord incasseren, duurzaamheid en vergroening, maar zich breder richt op de rol en plaats in de samenleving die gerechtsdeurwaarders hebben en hun samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners in de schulddienstverlening. Een gezamenlijke normering is behalve een kwaliteitsimpuls voor het werkveld ook een manier om de onderlinge samenwerking binnen de keten te verbeteren.

Alle stakeholders

Waar sociaal verantwoord incasseren zich exclusief richt op de debiteur, is het normenkader van SRCM gericht op alle stakeholders in de schulddienstverlening. Naast normen voor de eigen organisatie en medewerkers, richt het zich ook op opdrachtgevers, bewindvoerders en schuldhulpverleners.

Volwassenheidsmodel

Behalve een normenkader, is SRCM ook een kwalitatief ontwikkelgereedschap voor de deelnemende organisaties. De SRCM-normen worden voor verschillende volwassenheidsniveaus ontwikkeld, zodat een deelnemende organisatie zich gefaseerd kan ontwikkelen naar een telkens hoger SRCM-niveau.

Rond de zomer

Aqturion verwacht dat het normenkader voor SRCM rond de zomer beschikbaar zal zijn. Aansluitend vinden de audits plaats om de certificeringen op de verschillende SRCM-niveaus toe te kennen aan de deelnemende kantoren.