Nieuws

Schuldenloos Utopia

15 april 2019

Schuldenloos Utopia

Blog: Paul Otter

Schulden zijn hot: er gaat geen week voorbij zonder dat de pers er aandacht aan besteedt. Terecht, want de impact van problematische schulden is groot. Mogelijke oplossingen en verbeterprojecten vliegen ons om de oren. Is de schuldenvrije maatschappij bereikbaar, of een utopie?

Historie

Schulden zijn zo oud als de mensheid. In de geschiedenis van de Egyptenaren, Grieken en Romeinen wordt al beschreven hoe zij omgingen met schulden. Vaak ging het er niet zachtzinnig aan toe. De Romeinen hakten bijvoorbeeld vingers af voor kleinere schulden. Bij grotere schulden maakten ze de schuldenaar tot slaaf.

Ook in Nederland is goed gedocumenteerd hoe vroeger werd omgegaan met schulden. Ontruimingen en beslagen zijn vooral beschreven als juridisch proces. Dat er weinig is gedocumenteerd over de sociaal-maatschappelijke invloed is niet zo gek: daar was vroeger veel minder oog voor.

Dat verschil met vroeger merk ik zelf ook. Toen ik in 1991 startte als gerechtsdeurwaarder liepen buurtbewoners bij een ontruiming niet zelden mopperend voorbij: “dan moeten ze maar de huur betalen”.

Vandaag

Vandaag de dag ligt de focus op het voorkomen van problematische schulden. En die aandacht is terecht, want de gevolgen van problematische schulden kunnen aanzienlijk zijn. Stress of problemen op het gebied van gezondheid, werk of opvoeding zijn helaas geen uitzondering.

Bij het verbeteren van de schulden- en incassoketen spelen innovatie en ambitie een belangrijke rol. Die zorgen voor een efficiëntere werkwijze en verminderen de kans op problematische schulden en hun nare gevolgen. Helaas is de aandacht voor schuldenproblematiek in de media niet altijd realistisch en soms zelfs schofferend. Amma Assante (voormalig PvdA 2e kamerlid en adviseur) en Erica Verdegaal (econome en publiciste) kregen onlangs publiciteit met een voorstel om schulden gewoon kwijt te schelden. Simpel.

Zo’n simpel voorstel lijkt effectief en charmant. Maar u voelt ‘m al: er is een maar. Of eigenlijk zelfs drie keer een maar.

1. Nieuw?

De eerste ‘maar’ is een simpele: een regeling om schulden kwijt te schelden is er al. Dat melden beide dames ook netjes met de kanttekening dat die regeling te gecompliceerd is. Die kanttekening zegt toch genoeg? Nee, zeggen zij desondanks, we moeten gewoon klakkeloos schulden kwijtschelden.

2. Professioneel?

De eenvoud van de oplossing van beide dames suggereert dat iedereen in de incasso- en incassoketen heeft zitten slapen. Dat er onnodig zo veel regels zijn. Maar hoe kan dat dan, zo’n simpele oplossing over ’t hoofd zien? Nou, omdat het een kortetermijnoplossing is. De oorzaak van de problemen pakken de dames met hun oplossing niet aan, waardoor de kans op herhaling groot is. Daarom zijn er veel regels! Natuurlijk kunnen die (soms) beter: laten we daar onze energie insteken!

3. Wie betaalt?

Kwijtschelden betekent dat ergens een factuur niet wordt betaald. Dat lijkt niet zo erg. Een woningcorporatie of zorgverzekeraar kan toch best tegen een stootje? Vast wel, maar zo’n bedrijf heeft ook rekeningen te betalen. En als veel mensen bijvoorbeeld hun zorgpremie niet betalen, wordt dat niet betaald door de betreffende zorgverzekeraar. Uiteindelijk is het de brave burger die daarvoor opdraait. De burger die braaf elke maand betaald, te veel betaald omdat er wordt aanbetaald. Een paar jaar geleden is uitgerekend dat elke Nederlander om deze reden € 50 te veel aan zorgpremie betaalt…

Ik ben blij met de prikkel die de dames afgeven: roest niet vast in hoe het nu is, maar verbeter! Dat is niet altijd makkelijk, want er zijn veel regels en belangen. Maar het kan en het moet. Soms zal het fout gaan en soms goed. Dat moeten we meten. Met meten kunnen we verbeteren. Dat is beter dan ‘utopisch oreren’ dat het makkelijk heel veel beter kan. Dat is te kort door de bocht, dames!

Paul Otter is gerechtsdeurwaarder en bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG zorgt voor een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders bij de uitvoering van hun taken, met oog voor beide partijen. Paul blogt regelmatig over actuele zaken.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback