Nieuws

Samenwerking tussen bewindvoerders en deurwaarders: een kwestie van over en weer vertrouwen

19 juli 2019

Samenwerking tussen bewindvoerders en deurwaarders: een kwestie van over en weer vertrouwen

Interview met Jolanda Cok, bewindvoerder bij Ornithos
Jolanda Kok

Jolanda Cok is een gedreven bewindvoerder die vecht voor haar klanten, omdat zij dit vaak niet zelf kunnen of al te vaak de strijd hebben verloren. Jolanda is partner in haar eigen kantoor Ornithos en recent een dag mee geweest met gerechtsdeurwaarder Paul Otter.

Aanleiding voor het contact tussen Jolanda en Paul was een LinkedIn bericht dat Jolanda plaatste om haar frustratie te uiten over een dossier waarbij iedereen 100% van de vordering kreeg aangeboden maar diverse partijen moeilijk zaten te doen, de Belastingdienst wilde eerst wat ingevulde formulieren, Zilveren Kruis wilde na 12 maanden een evaluatie en Syncasso had niet de correcte informatie verschaft over een tweede dossier. Paul heeft daarover contact gezocht met Jolanda en snel het probleem opgelost.

Antwoorden duren veel te lang

Mijn frustratie gaat echt niet alleen over Syncasso. Antwoord krijgen op vragen over onze cliënten gaat vaak ontzettend moeizaam bij gerechtsdeurwaarders. Uitzonderingen daargelaten, maar op de een of andere manier is er weinig ‘chemie’ tussen bewindvoerders en deurwaarders. Ik zie wel dat het de laatste tijd beter gaat. Er komt meer oog voor de situatie van de schuldenaar. Ook voor sociaal incasseren. Gerechtsdeurwaarders hebben dat gemiddeld beter op orde dan incassobureaus. Aandacht hebben voor de totale problematiek die speelt. Vanuit een ander belang, maar wel met iets meer gevoel voor wat de bewindvoerder doet. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je in alle eerlijkheid de situatie van de schuldenaar met elkaar kunt bespreken.

Vertrouwen

Daarvoor is over en weer vertrouwen nodig. Ik heb Paul gewoon een app gestuurd. Mag ik een keer mee?  Want als je bij elkaar in de keuken mag kijken, ga je elkaar ook beter begrijpen. Omgekeerd doe ik dat zelf ook. Kom een keer koffie bij ons drinken, dan kun je zien hoe knetterhard wij werken. Hoeveel goed werk we verrichten. Als je dan geen antwoorden krijgt, word ik behoorlijk recalcitrant en ga ik zoeken aan welke boom moet ik gaan schudden om het voor elkaar te krijgen. Als het moet heel hard.

Sneller is voor iedereen beter

Want tijd is letterlijk geld. Als het te lang duurt kan het echt onze cliënten raken. De gemeente Rotterdam heeft een convenant opgesteld waarin is opgenomen dat zij met een half jaar verwachten dat wij cliënten hebben aangemeld bij de SHV. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je echt op een korte termijn een reactie krijgen op je verzoek tot saldo opgave. Helaas moeten we nog veel te vaak na drie maanden nabellen omdat we van veel schuldeisers ‘gewoon’ geen, of een onvolledige reactie krijgen op onze vragen. En hoe sneller wij het weten, des te sneller we bij de Schuldhulp terecht kunnen. De rente blijft namelijk wel stijgen, een aantal schuldeisers gaan verder met hun procedure. Het aanbod aan de schuldeisers daalt hiermee. Maar er blijven nog steeds partijen die nog even snel iets binnen willen harken. Dit raakt iedereen in de keten.

Ik pleit voor een verordening waarin iedereen verplicht wordt om binnen 3 weken te reageren. Wij zijn verplicht om binnen twéé werkdagen te reageren!

Communicatie verbeteren

De communicatie tussen bewindvoerders en deurwaarders zou stukken beter gaan als ze de moeite zouden nemen om persoonlijk kennis te maken. Werkenderwijs ga je dan dingen verbeteren met communicatie. Reageer gewoon. Stel een vraag. Er zitten nu heel veel aannames in de weg. Maar hoe zit het precies?

Wees bereikbaar voor bewindvoerders. Er zijn deurwaarders die een apart telefoonnummer voor bewindvoerders hebben. Dat werkt zoveel makkelijker als je elkaar even snel kunt bellen. Dan komt het wederzijdse vertrouwen vanzelf.

Schuldenwijzer

Sta ik volledig achter. Moet nog wel een oplossing gevonden worden dat Bewindvoerders en Schuldhulpverlening kunnen inloggen. En minstens zo belangrijk: dat we de informatie in de hele keten accepteren als accuraat. Nu werkt het zo, dat als je alles piekfijn in orde hebt gemaakt met eindeloos geduld en een heleboel achteraan bellen, de Kredietbank na ontvangst van het dossier alles nóg een keer gaat controleren.

Op pad met Paul

We troffen helaas niet zo veel mensen thuis. Of ze deden niet open. Wat me opviel is dat Paul heel realistisch is. Hij vraagt door of er nog meer schulden zijn. Of ze hulp nodig hebben. Goed voorbeeld was een mevrouw die dacht dat ze een schone lei had. Terwijl Paul daar met een exploot stond. Dan adviseert Paul om even bij de Kredietbank langs te gaan met de vordering om dat te laten controleren. Ik vind dat de Gerechtsdeurwaarder, net als de Bewindvoerder, ook een belangrijke signalerende functie heeft in de schulddienstverleningsketen. Daar hoor je veel te weinig over.

Regulering

De meeste bewindvoerders zijn aangesloten bij een branchevereniging. Er zijn externe contacten die ook graag willen zien dat je bij een branchevereniging bent aangesloten. Maar ook het kennisdelen en het gezamenlijk inzetten voor zaken die belangrijk zijn in ons werkveld komen aan bod. Daarom zijn wij aangesloten bij een branchevereniging. Er zijn meerdere brancheverenigingen zoals de BPBI, de NBBI, de NBPB, De NVVK, de NBWV en de VeWeVe voor bewindvoerders. Ik denk dat er door die versnippering veel te weinig bekend is over de controles en het toezicht dat er nu al is. Bewindvoerders worden terecht goed in de gaten gehouden. Vooraf en periodiek door het Landelijk Kwaliteitsbureau op basis van audits die jaarlijks door onze accountant gedaan worden. Naast deze audit worden de financiën van je onderneming ook getoetst. Dat toezicht wordt elk jaar strenger. Daarnaast worden we ook in de gaten gehouden door de bank, zij houden de stromen van de cliëntgelden naar de zakelijke rekening(en) in de gaten. Maar van mij mag het allemaal nog strenger worden. Wij zijn er klaar voor.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback