Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Psychometrische data en incassocommunicatie

Psychometrische data en incassocommunicatie

Op 19 juni jl. organiseerde VCMB een ronde tafel bijeenkomst bij ING Commercial Finance over alternatieve credit scoring gebruikmakend van psychometrische data. De data-analisten van Syncasso wilden daar meer over weten.

Rob Dorscheidt van Advice Robo presenteerde een toepassing waarbij met psychometrische data de Betaalbereidheid wordt gemeten. Interessant om die naast de Betaalcapaciteit van debiteuren bij de incassobenadering te betrekken, omdat er een goede correlatie bestaat tussen betaalbereidheid en terugbetaalgedrag. Door Cambridge University is die correlatie vanaf 2013 onderzocht en met een Gini (voorspelkracht) van 66% onderbouwt. Het werkt dus en wordt gebruikt door verschillende banken. Maar is het ook bruikbaar voor creditmanagement?

Vragenlijst

Om de persoonlijke eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn voor het model te verzamelen, moet een speciaal hiervoor ontwikkelde vragenlijst worden ingevuld. Daarmee kan de kredietverstrekker/bank zonder gebruik te maken van financiele historie op basis van het PD-scoremodel beslissen om al dan niet een krediet te verstrekken of daar aanvullende voorwaarden aan te verbinden.

Bruikbaar voor creditmanagement?

Maar hoe kom je aan die psychografische data als een betalingsachterstand al ge√ęscaleerd is naar incasso of gerechtsdeurwaarder? Een debiteur de vragenlijst voorleggen zal weinig response opleveren naar verwachting. Mogen scores uit een eerdere vragenlijst gedeeld worden onder bepaalde omstandigheden? Onwaarschijnlijk in het licht van de AVG. Tenzij de betrokken debiteur daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Voegt Betaalbereidheid eigenlijk iets toe, als een vordering in de incassofase terecht is gekomen? Wanneer er wel betaalcapaciteit is ( zgn. niet-willers) mag je verwachten dat de betaalbereidheid laag is, omdat er ondanks aanmaningen en herinneringen toch niet betaald wordt.

Taalvaardigheid van invloed

Om de nuances in de vragenlijst te kunnen onderscheiden moet je beschikken over een behoorlijke taalvaardigheid. Syncasso heeft eerder onderzocht dat de helft van alle debiteuren die we in behandeling hebben laagtalig zijn. Dat kan van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de score.

Scoremodellen op basis van psychometrische data zullen op basis van tests in de creditmanagementpraktijk hun bruikbaarheid en toepasbaarheid moeten gaan bewijzen.

Betaalbereidheid en passende oplossingen voor het betalingsprobleem

Syncasso blijft de ontwikkelingen op de voet volgen, omdat betaalbereidheid belangrijk is voor de oplossing waarmee we het betalingsprobleem van een debiteurklant benaderen. Door bijvoorbeeld een passende, voor de debiteurklant haalbare betalingsregeling aanbieden die daardoor ook langer mag duren.