Nieuws

Persoonlijk in contact met debiteurklanten

22 april 2020

Persoonlijk in contact met debiteurklanten tijdens COVID-19

Gisteren is bekend geworden dat merendeel van de maatregelen zijn verlengd. Dit betekent onder andere dat onze vestigingen tot in ieder geval 20 mei gesloten blijven en we face to face contact met onze partners en debiteurklanten zo veel mogelijk via de digitale weg laten verlopen.

Tijdens deze corona-crisis is het extra van belang om zo snel mogelijk in het traject persoonlijk in contact te komen met debiteurklanten. We vroegen Udo, een van onze deurwaarders en Wytze en Randjana (twee van onze contact center specialisten) naar hun ervaringen in de persoonlijke contacten met debiteurklanten in deze bizarre coronatijden.

Luisteren, empathie tonen en meedenken in oplossingen

Wytze vertelt ons dat Corona in bijna ieder telefoongesprek wordt benoemd. Het is hét onderwerp van de dag, maand en waarschijnlijk ook van het jaar. Het zijn veelal zzp’ers en mensen uit de horeca die Wytze en Randjana aan de lijn krijgen. Wat opvalt in vergelijking met vóór de coronacrisis is dat veel debiteurklanten direct naar uitstelmogelijkheden vragen, wegens het volledig wegvallen van inkomsten. In deze tijden zijn we coulanter met betrekking tot betalingsregelingen en uitstelmogelijkheden. We hebben extra aandacht voor de bron van inkomsten van debiteurklanten. Zo kunnen we bepalen in hoeverre en hoe hard iemand wordt getroffen door de corona-crisis en actief meedenken in een oplossing van het betaalprobleem.

Proactief meedenken doen we ook door zzp ‘ers de uitstelmogelijkheid te bieden omtrent bestaande regelingen, die vóór corona zijn gemaakt. Randjana geeft aan dat het belangrijk is korte termijn afspraken te maken. “Als er nu uitstel wordt gegeven voor de betalingsregeling van deze maand, kijken we of de volgende betalingstermijn wel haalbaar is. Zo zoeken we naar een passende oplossing voor iedereen.”

Wytze geeft aan dat we zo flexibel mogelijk zijn. Hij gelooft dat luisteren, empathie tonen en meedenken dé ingrediënten zijn om debiteurklanten echt te helpen. De dag van Randjana is gemaakt als ze te horen krijgt dat ze een debiteurklant oprecht heeft kunnen helpen. “Het is fijn als een debiteurklant aangeeft goed te zijn geholpen. Dan ben ik tevreden.” Wytze is tevreden als er goede afspraken zijn gemaakt. “We motiveren debiteurklanten om de schuld af te lossen waar mogelijk door passende afspraken te maken. De teugels strak houden in deze tijden werkt averechts, flexibiliteit levert meer op voor alle betrokkenen.”

Aanbellen, twee stappen terug

Udo, een van onze deurwaarders, geeft aan dat het juist in deze tijd nog belangrijker is geworden om persoonlijk in contact te komen. Tijdens zijn routes zijn uiteraard veel mensen thuis. “Door het mooie weer van de afgelopen periode zijn mensen vaak buiten in de tuin bezig, of aan het spelen met de kinderen. Door aan te bellen en twee stappen achteruit te doen kan er prima afstand gehouden worden. Zo volg je alsnog de maatregelen goed op en ben je in staat om in persoonlijk contact te komen met de debiteurklanten.”

Udo geeft aan dat het gedurende deze corona-crisis belangrijk is dat debiteurklanten weten en ervaren dat we samen op zoek willen naar een oplossing. Dat we goed kijken naar de persoonlijke situatie en hier op een passende wijze mee omgaan. Udo probeert zo oplossingsgericht mogelijk te zijn, door empathisch te zijn richting de debiteurklant en tegelijkertijd de klantafspraken met onze opdrachtgevers in de gaten te houden.

Ook aan de deur merken we dat er al snel richting uitstelmogelijkheden wordt gevraagd. Als dat het geval is wordt er goed doorgevraagd naar de financiële situatie. Onze deurwaarders en incasso- en call center specialisten zijn meer dan ooit in contact met elkaar voor afstemming.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback