Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Paul Otter wint TaalHeldenprijs 2019

Paul Otter wint TaalHeldenprijs 2019

Paul Otter, directeur Social Responsibility en gerechtsdeurwaarder van Syncasso, heeft de TaalHeldenprijs 2019 gewonnen van de Stichting Lezen & Schrijven als TaalHeld Bruggenbouwer. Deze prijs heeft hij in ontvangst mogen nemen voor zijn inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid.

Voor het zesde jaar op rij reikte H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden de TaalHeldenprijs uit. De prijs is een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven. De stichting wil dat iedereen in Nederland kan lezen en schrijven. Deze basisvaardigheden zijn belangrijk om mee te kunnen doen in onze samenleving.

Lovend juryrapport

Paul Otter ontpopte zich de afgelopen jaren tot ambassadeur van laaggeletterdheid. Als CSR-directeur van Syncasso had hij al snel door dat laaggeletterden vaker financiële problemen hebben. De jury vindt het bijzonder hoe Paul deze problematiek te lijf gaat en is onder de indruk van de successen die hij heeft behaald. Zo staat het onderwerp laaggeletterdheid mede door zijn inzet op de agenda van de brede schuldenaanpak van het kabinet en zijn er brieven in begrijpelijke taal en met pictogrammen opgesteld.

Daarnaast vraagt Paul altijd en overal waar hij is aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zo maakt hij de wereld om ons heen continu bewust van het belang van begrijpelijk taalgebruik. En hij maakt het verschil in een domein waar veel problematiek speelt. De jury was unaniem: Paul Otter is de winnaar in de categorie Bruggenbouwer.

Onderzoek incassocommunicatie

De prijs is gebaseerd op de voortrekkersrol die Paul heeft gespeeld in het onderzoek naar de verbetering van incassocommunicatie voor laagtaligen. Als eerste gerechtsdeurwaardersorganisatie heeft hij begrepen dat mensen die moeite hebben met basisvaardigheden beter benaderd kunnen worden in begrijpelijke taal ondersteund door pictogrammen. In samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen heeft hij onderzocht hoe groot het percentage is van mensen die moeite hebben met lezen en die financiële problemen hebben: 50%. Daarna heeft hij onderzocht wat de effectiviteit is van brieven in begrijpelijke taal en hij heeft op grond van het onderzoek brieven, gerechtelijke stukken zoals exploten en enveloppen aangepast. Hierdoor begrijpen mensen eerder wat er aan de hand is, wat ze moeten doen om extra kosten, gerechtelijke procedures en de stress die daarmee gepaard gaat voor hen kunnen worden voorkomen.

Moderniseer ook de executiecommunicatie

Het onderzoek en de resultaten daarvan zijn opgenomen in het Compendium Beslag- en Executierecht onder de titel ‘Moderniseer ook de executiecommunicatie’, aangeboden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Tweede Kamerleden om als inspiratie en leidraad te dienen voor de wetgeving modernisering beslag- en executierecht.

Bruggenbouwer

Paul heeft laaggeletterdheid duidelijk op de kaart weten te zetten in de schulden en incasso sector. Zowel landelijk als lokaal en regionaal/lokaal via het project Lezen≠Begrijpen. Dat de resultaten van het onderzoek zo een impact hadden, had niemand vooraf verwacht. Hij heeft de deur geopend richting de staatssecretaris Van Ark.

Begrijpelijke incassocommunicatie

Het winnen van de Taalheldenprijs is voor Syncasso een extra stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg om incassocommunicatie begrijpelijk te maken voor laaggeletterden. De ontwikkeling van een begrijpelijke dagvaarding is de volgende ambitie van Paul en zijn team. We zijn trots op Paul en feliciteren hem met het winnen van de TaalHeldenprijs!