Nieuws

Operatie BSR update

24 februari 2017

Operatie BSR update

Vanaf 21 januari behandelen we de lopende dossiers uit het faillissement van BSR Gerechtsdeurwaarders. Terugkijkend op de afgelopen maand, kunnen we tevreden constateren dat we met vereende krachten in ‘no time’ een effectieve nieuwe organisatie binnen onze bestaande organisatie hebben neergezet.

Top team

Belangrijkste factor in de behandeling van een ‘beschadigde’ portefeuille is een goed team. Gelukkig konden we hiervoor een gespecialiseerd team samenstellen van uitstekende ex-BSR medewerkers, ervaren Syncasso professionals en nieuwe collega’s. De goede samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de achterstanden (o.a. een maand onbehandelde post) helemaal is ingelopen, alle dossiers inmiddels up to date zijn en de opdrachtgevers weer betrouwbare rapportages ontvangen. Vooral belangrijk voor de opdrachtgevers die door het faillissement van BSR in hun liquiditeit getroffen zijn: de geldstroom is weer op gang gebracht.

Communicatie werkt

De prima samenwerking met de curator en waarnemer maakte het mogelijk om snel contact te zoeken met de opdrachtgevers. De vijf grootste opdrachtgevers hebben we persoonlijk gesproken om onze aanpak toe te lichten. Met alle vijf zijn we tot overeenstemming gekomen.

De andere opdrachtgevers zijn via brieven en e-mails geïnformeerd. Op de verbouwde BSR website zijn de meest gestelde vragen en antwoorden geplaatst en dagelijks bijgewerkt. Alle opdrachtgevers zijn gebeld om te vragen of ze prijs stelden op het doorbehandelen van hun dossiers. Een deel had de vorderingen inmiddels elders onderbracht of afgeschreven. Die dossiers zijn inmiddels allemaal gesloten.

Alle debiteuren zijn geïnformeerd over de overname van de behandeling via SMS- en e-mailberichten. De BSR website met Vragen & Antwoorden en de up to date online dossiers hebben ervoor gezorgd dat we prima bereikbaar zijn voor de debiteuren via telefoon en e-mail.

En verder?

Medio maart koppelen we de ex BSR automatisering aan ons centrale planningssysteem. Dan kunnen we de huisbezoeken en exploten in de geplande Syncasso routes integreren, koppelen aan de Huisbezoeken App. en de terugmelding geautomatiseerd in de (online) dossiers verwerken en zichtbaar maken. Operatie BSR geslaagd!

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback