Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Ontwikkeling Ambtshalve toetsing

Ontwikkeling Ambtshalve toetsing

Evaluatie – Rapport knelpunten inzake Ambtshalve toetsing

Samen met onze beroepsorganisatie de KBvG heeft onze algemeen directeur Michaël Brouwer enkele weken geleden een afspraak gehad met het LOVCK en de Raad van de Rechtspraak om de knelpunten die schuldeisers en wij ervaren bespreekbaar te maken. Deze afspraak heeft er toe geleidt dat we hebben aangeboden om vanuit opdrachtgevers, schuldeisers en gerechtsdeurwaarders de inzichten over de afgelopen periode met de Rechtspraak te delen. Deze inzichten hebben we samen met de KBvG vertaald in het rapport: Knelpunten inzake Ambtshalve Toetsing. Hierin hebben we alle punten die de afgelopen periode ter sprake zijn gekomen in opgenomen.

De Rechtspraak heeft aangegeven intern te evalueren hoe er in de praktijk met de Ambtshalve toetsing wordt omgegaan. We hopen dat ze de punten die in het rapport zijn opgenomen in deze evaluatie mee zullen nemen. De interne evaluatie van de Rechtspraak heeft door het sluiten van de Rechtbanken i.v.m. COVID-19 helaas vertraging opgelopen. De verwachting is dat we hier in de komende weken meer over te weten komen. Uiteraard zullen we de bevindingen dan ook met jullie delen.

Overgangsperiode verlengd tot 31-12-2020

We hebben inmiddels alle processen en dagvaardingen aangepast naar de richtlijnen van de Ambtshave toetsing. Goed om te weten is dat de overgangsperiode is verlengd tot 31-12-2020. Dit betekent dat de rechters tot deze datum tussenvonnissen zullen wijze als er bepaalde documentatie mist, welke dan alsnog overlegd kunnen worden. De rechtbank Amsterdam is hier echter wel een uitzondering op, zij hanteren de Ambtshalve toetsing sinds 1 oktober 2019 en passen geen overgangsperiode toe.

We hopen dat we in de komende periode meer duidelijkheid krijgen over de exacte toepassing van de Ambtshalve toetsing en dat er een eenduidig beleid uit de evaluatie zal komen.