Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Onderzoek Syncasso naar incassocommunicatie en laagtaligheid breed overgenomen

Onderzoek Syncasso naar incassocommunicatie en laagtaligheid breed overgenomen

In september 2017 is Syncasso samen met Kredietbank Nederland, Rijks Universiteit Groningen (RUG) en de Stichting Lezen & Schrijven gestart met het onderzoek ‘Lezen ≠ Begrijpen’. Doel van dit onderzoek was om het percentage laaggeletterdheid onder onze debiteurklanten in kaart te brengen, om vervolgens te onderzoeken hoe we het beste met hen kunnen communiceren.

Eind april 2018 toonde de tussenrapportage van het onderzoek aan dat ruim 50% van de debiteuren bij Syncasso laagtalig is. Een schokkend hoog percentage waar zelfs het NOS journaal uitgebreid verslag van deed.

Aandacht voor laagtaligheid

Dat heeft er gelukkig toe geleid dat in de creditmanagementcategorie er meer aandacht is gekomen voor laagtaligheid. In de aanloop naar de Credit Expo lazen dat we dat in de meeste interviews met collega’s terug. Een mooi resultaat waar we trots op zijn. We verwachten in 2019 de resultaten van de communicatie-onderzoeken te publiceren en hopen dat onze collega’s de aanbevelingen die daarin staan in hun eigen incassocommunicatie (ook) zullen gaan toepassen.

Begrijpelijke taal in de rechtszaal

D66 heeft met meerderheidssteun een motie ingediend voor meer begrijpelijke taal in de Rechtszaal. Een uitstekend initiatief waar Syncasso al in 2015 op geanticipeerd heeft met de ontwikkeling van een visueel exploot voor dwangbevelen. Onderzoek toonde aan dat we daarmee in 34% van de gevallen de inzet van dwangmaatregelen – en de extra kosten die daaraan verbonden zijn – konden voorkomen.

Syncasso is gevraagd om hierover een bijdrage te schrijven voor het recent verschenen Compendium Beslag- en Executierecht. Dat resulteerde in het hoofdstuk ‘Moderniseer ook de executiecommunicatie. Noodzakelijk vanuit wettelijk en maatschappelijk perspectief’ dat in samenwerking met dr. Martijn Keizer en prof. dr. Jaap Wieringa van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) door Dick Kruiswijk geschreven is.

De huidige communicatie kenmerkt zich door archaïsch en juridisch taalgebruik. Voor een leek is het in (te) veel gevallen een ontoegankelijk en onbegrijpelijk document. Het document voorziet daardoor niet in de informatiebehoefte die het wettelijk gezien moet vervullen. De modernisering van het beslag- en executierecht mag zich niet beperken tot aanpassingen van de wettekst. Ook de communicatie die daarbij wordt gebruikt moet verbeterd worden!