Nieuws

Ondersteuning aanmelding SBN

15 september 2022

Ondersteuning aanmelding Sociale Banken Nederland

Syncasso motiveert en helpt slachtoffers kinderopvangtoeslagenaffaire om private schulden door te geven

In eerdere nieuwsberichten hebben we de afhandeling van de private schulden in relatie tot het aflopen van de incassopauze toegelicht. Private schulden moeten door de gedupeerden zelf worden ingediend bij Sociale Banken Nederland (SBN), die de schulden bij de schuldeisers verifieert en ze vervolgens rechtstreeks betaald. Dat is voor een deel van de slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire moeilijk, waardoor de afwikkeling van de private schulden meer tijd vraagt.

Syncasso helpt en motiveert om de schulden bij SBN te melden

Er is door Syncasso een intensief communicatieprogramma opgezet om de gedupeerden te motiveren om hun private schulden bij Sociale Banken Nederland te melden. SBN zorgt ervoor dat na verificatie de private schulden die voor 1 juni 2021 ontstaan zijn rechtstreeks aan de schuldeisers betaald worden.

Syncasso heeft alle gedupeerden een compleet overzicht van alle private schulden toegezonden. In veel gevallen was dat uitgebreider dan het overzicht dat van Schuldenwijzer.nl kan worden gedownload. Daarbij hebben we begrijpelijk uitgelegd hoe de procedure bij SBN werkt en welke stappen de gedupeerde zelf moet zetten om een oplossing voor de schulden te bereiken.

Hiervoor is een speciale workflow ingericht die ervoor zorgt dat bij het uitblijven van een reactie, automatisch herinneringen per post en/of e-mail gestuurd worden, opgevolgd door meerdere belpogingen van ons contact center. Als dat ook geen resultaat heeft opgeleverd, wordt een huisbezoek gedaan om met de gedupeerde in gesprek te gaan en te helpen om de registratie bij SBN voor elkaar te krijgen.

Sommige gedupeerden zijn de Nederlandse taal niet goed machtig. Die worden door ons Contact Center teruggebeld door een collega die hun (moeder)taal beheerst om ze te helpen bij de registratie.

Pilot met de Belastingdienst

Syncasso wordt wekelijks geïnformeerd door de Belastingdienst welke gedupeerden de registratie bij SBN succesvol hebben afgerond. Hierdoor kunnen we precies zien wie dat nog niet gedaan hebben en waar we onze communicatie om de SBN-registratie te voltooien op moeten richten. Deze geïntegreerde benadering is zo succesvol, dat de Belastingdienst die als pilot verder wil uitrollen.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback