Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Nominatie TaalHeldenprijs voor
Paul Otter

Nominatie TaalHeldenprijs voor Paul Otter

Begrijpelijke incassocommunicatie levert nominatie op

Paul Otter, directeur Social Responsibility van Syncasso, is genomineerd voor de TaalHeldenprijs 2019 van de Stichting Lezen & Schrijven als TaalHeld Bruggenbouwer voor zijn inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid.

Onderzoek incassocommunicatie

De nominatie is gebaseerd op de voortrekkersrol die Paul heeft gespeeld in het onderzoek naar de verbetering van incassocommunicatie voor laagtaligen. Als eerste gerechtsdeurwaardersorganisatie heeft hij begrepen dat mensen die moeite hebben met basisvaardigheden beter benaderd kunnen worden in begrijpelijke taal ondersteund door pictogrammen. In samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen heeft hij onderzocht hoe groot het percentage is van mensen die moeite hebben met lezen en die financiele problemen hebben: 50% Daarna heeft hij onderzocht wat de effectiviteit is van brieven in begrijpelijke taal en hij heeft op grond van het onderzoek brieven, gerechtelijke stukken zoals exploten en enveloppen aangepast. Hierdoor begrijpen mensen eerder wat er aan de hand is, wat ze moeten doen en kunnen extra kosten, gerechtelijke procedures en de stress die daarmee gepaard gaat voor hen voorkomen worden.

Moderniseer ook de executiecommunicatie

Het onderzoek en de resultaten daarvan zijn opgenomen in het Compendium Beslag- en Executierecht onder de titel ‘Moderniseer ook de executiecommunicatie’, aangeboden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Tweede Kamerleden om als inspiratie en leidraad te dienen voor de wetgeving modernisering beslag- en executierecht. Paul heeft zich ontpopt als een ambassadeur voor laaggeletterdheid. Dat is voornamelijk gekomen door het project Lezen≠Begrijpen, waarvoor hij subsidie heeft gekregen vanuit het ministerie van SZW.

Bruggenbouwer

Paul heeft laaggeletterdheid duidelijk op de kaart weten te zetten in de schulden en incasso sector. Zowel landelijk als lokaal en regionaal/lokaal via het project Lezen≠Begrijpen. Dat de resultaten van het onderzoek zo een impact hadden, had niemand vooraf verwacht. Hij heeft de deur geopend richting de staatssecretaris Van Ark. Hij heeft geregeld dat zij het eerste onderzoeksrapport vanuit het project Lezen≠Begrijpen in ontvangst heeft genomen en vervolgens ook het eindrapport afgelopen januari 2019. Hij heeft vanuit het project 5 goedbezochte seminars voor gemeentelijke schuldhulpverleners, deurwaarders en studenten op Hogescholen van de grond weten te trekken over laaggeletterdheid en schulden.

De TaalHeldenprijzen worden in januari 2020 uitgereikt door de oprichter van Stichting Lezen & Schrijven H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden aan mensen die zich op een unieke manier inzetten voor een geletterd Nederland.