Nieuws

Nieuwe debiteurgerichte website Syncasso verbetert toegankelijkheid

16 juli 2019

Nieuwe debiteurgerichte website Syncasso verbetert toegankelijkheid online oplossingen voor betalingsproblemen

Elke maand komen tienduizenden debiteurklanten op onze Syncasso website om informatie over en/of een oplossing voor hun betalingsprobleem te zoeken. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat ongeveer de helft van onze debiteurklanten laagtalig is. Daar hielden we nog onvoldoende rekening mee in onze website, vonden wij zelf.

De opdracht was vervolgens hoe we daar, gebruikmakend van de nieuwste beschikbare technieken en wetenschappelijke inzichten, online de beste oplossingen voor konden ontwikkelen.

De website begrijpt waar je heen wilt

We hebben voor de nieuwe debiteuren interface twee manieren ontwikkeld om intuïtief en snel bij de gezochte oplossingen te komen. Daarvoor bieden we op basis van een inventarisatie van het (historische) zoekgedrag van debiteurklanten de vier meest logische keuzemogelijkheden aan, in de vorm van een knop die je in één keer naar de oplossing brengt.

Aanvullend aan de vier knoppen, is de mogelijkheid toegevoegd om door middel van een vraag of woord verder te navigeren. Op basis van je vraag of het woord dat je invult, biedt de website een aantal keuzen aan, waaruit de debiteurklant de vraag kan kiezen die het best past bij het antwoord dat gezocht wordt.

Die je vervolgens weer snel naar de oplossing toebrengt waar je naar zocht. Je hoeft je vraag dus zelf niet op te schrijven. De website begrijpt waar je heen wilt.

Taalniveau B1 in combinatie met illustraties

De teksten voor de debiteuren interface zijn op taalniveau B1 geschreven.  Daarnaast gebruiken we iconen/illustraties om de begrijpelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website te optimaliseren.

Doorlopend verbeteren

We monitoren het gebruik en zoekgedrag op de website om knelpunten en afhaakmomenten snel te signaleren. We testen of aangebrachte verbeteringen de verwachtte resultaten opleveren, Zo kunnen we precies meten of een aanpassing werkt of opnieuw verbeterd moet worden. Daarnaast monitoren we de ingevulde zoekwoorden in de website en voegen nieuwe vraagopties toe voor de woorden die we nog niet kunnen koppelen aan een vraag. Een continu en oneindig proces van meten, aanpassen, verbeteren, meten, aanpassen, verbeteren.

Werkt beter

De nieuwe debiteureninterface is nog maar net twee weken online. Maar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar meten we nu al dat de debiteurklanten die onze website bezoeken gemiddeld 30% minder moeite hoeven te doen om de gewenste oplossing te vinden. Beter voor de debiteurklanten. En beter voor Syncasso. Omdat wat we online leren hoe we onze offline communicatie kunnen verbeteren. We cash. We care.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback