Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Minder huisuitzettingen in regio Utrecht

Minder huisuitzettingen in regio Utrecht

De  ‘Vroeg-Eropaf!’-aanpak in de regio Utrecht blijkt haar vruchten af te werpen. Er worden steeds minder huizen gedwongen ontruimd. Dit blijkt uit de registratie van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU). In 2017 zijn er bij de 19 aangesloten woningcorporaties 114 woningen ontruimd. Tegenover 149 woningen in 2016. De dalende trend is het resultaat van de ‘Vroeg-Eropaf!’- aanpak die zij steeds meer hanteren.

Bemoeizorg

Bij de aanpak Vroeg-Eropaf wordt onaangekondigd een wanbetaler bezocht. Er wordt dus actief ingegrepen bij voorkeur al in een vroeg stadium. Bij Viveste in Houten gaan consulenten huurincasso Jan Marchal en Sophia Mulder elke maand op huisbezoek. Samen bezoeken ze alle huurders die hun huur nog niet hebben betaald en niets van zich hebben laten horen. Elke maand leggen ze gemiddeld zo’n 10 huisbezoeken af.  En als ontruiming dreigt, weten we samen met Team Lekstroom van de Tussenvoorziening, Werk en Inkomen Lekstroom en de sociale teams van de gemeenten vaak nog te voorkomen dat mensen op straat komen te staan’.

De belangrijkste ingrediënten van die aanpak zijn: vroegsignalering van betalingsachterstanden, zo snel mogelijk contact opnemen met huurders als zij  betalingsachterstand hebben en indien nodig het thuis opzoeken van huurders met huurschuld om problemen te bespreken.

De ervaring leert dat deze aanpak bij huurachterstand zijn vruchten afwerpt en leidt tot een duidelijke afname van het aantal huisuitzettingen. Ook in gevallen dat er reeds een gerechtelijk vonnis ligt om tot ontruiming over te gaan, wordt gemiddeld in zeven van de tien gevallen nog een regeling getroffen. Daardoor wordt huisuitzetting alsnog voorkomen. Alleen in uiterste gevallen vindt er ontruiming plaats. Lees meer…