Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Miljoenennota 2019 en de gerechtsdeurwaarder

Miljoenennota 2019 en de gerechtsdeurwaarder

In de miljoenennota 2019 (incl. de bijlagen) is weinig nieuws te vinden over incasso en schulden. Er wordt meer geld vrijgemaakt om de decentrale schuldhulpverlening via de gemeenten te verbeteren. Met een inzet op preventie en vroeg-signalering.

Dat is goed nieuws, maar of het voldoende is om de door de nationale ombudsman gesignaleerde knelpunten op te lossen vragen wij ons af. De aangekondigde vereenvoudiging van de beslagvrije voet gaat daar zeker aan bijdragen. In onze visie is een centraal schuldenoverzicht noodzakelijk om de administratieve druk bij de gemeenten te ondervangen, de drempels te verlagen en de doorlooptijd van de schuldhulp te verkorten. Goed (maar ook oud) nieuws is dat de Rijksoverheid kritisch kijkt naar haar rol als schuldeiser. De ingezette clustering van de Rijksincasso komt echter maar langzaam op gang.

Meer koopkracht voor (bijna) iedereen

De koopkracht neemt voor bijna iedereen toe. Maar opvallend genoeg het minst voor de laagste inkomens. Terwijl de BTW van 6 naar 9 procent gaat, de huurtoeslag gekort wordt, de huren en de zorgverzekeringspremies omhoog gaan. Woningcorporaties en zorgverzekeraars zijn belangrijke opdrachtgevers van de gerechtsdeurwaarder. We maken ons zorgen over de ontwikkeling van de debiteurensaldi in 2019 in het licht van het bovenstaande.

Tekort van de rechtspraak aangevuld

Het tekort op de begroting van de Rechtspraak wordt in 2019 door de minister aangevuld. De kans dat er ‘Eerlijke(r) Griffierechten’ komen staat daardoor onder druk. Vooropgesteld dat de minister vasthoudt aan zijn standpunt dat de Rechtspraak kostendekkend moet zijn. Het aantal handelszaken dat wordt aangebracht bij de Kantonrechter neemt al jarenlang af, sinds 2011 al met bijna 40%. Die ontwikkeling zal zich naar verwachting voortzetten. De digitalisering van de rechtspraak is gestopt. Gezien de begrotingsproblemen van de Rechtspraak verwachten we voor 2019 daar geen verandering in.