Nieuws

Miljoenennota 2019 en de gerechtsdeurwaarder

21 september 2018

Miljoenennota 2019 en de gerechtsdeurwaarder

In de miljoenennota 2019 (incl. de bijlagen) is weinig nieuws te vinden over incasso en schulden. Er wordt meer geld vrijgemaakt om de decentrale schuldhulpverlening via de gemeenten te verbeteren. Met een inzet op preventie en vroeg-signalering.

Dat is goed nieuws, maar of het voldoende is om de door de nationale ombudsman gesignaleerde knelpunten op te lossen vragen wij ons af. De aangekondigde vereenvoudiging van de beslagvrije voet gaat daar zeker aan bijdragen. In onze visie is een centraal schuldenoverzicht noodzakelijk om de administratieve druk bij de gemeenten te ondervangen, de drempels te verlagen en de doorlooptijd van de schuldhulp te verkorten. Goed (maar ook oud) nieuws is dat de Rijksoverheid kritisch kijkt naar haar rol als schuldeiser. De ingezette clustering van de Rijksincasso komt echter maar langzaam op gang.

Meer koopkracht voor (bijna) iedereen

De koopkracht neemt voor bijna iedereen toe. Maar opvallend genoeg het minst voor de laagste inkomens. Terwijl de BTW van 6 naar 9 procent gaat, de huurtoeslag gekort wordt, de huren en de zorgverzekeringspremies omhoog gaan. Woningcorporaties en zorgverzekeraars zijn belangrijke opdrachtgevers van de gerechtsdeurwaarder. We maken ons zorgen over de ontwikkeling van de debiteurensaldi in 2019 in het licht van het bovenstaande.

Tekort van de rechtspraak aangevuld

Het tekort op de begroting van de Rechtspraak wordt in 2019 door de minister aangevuld. De kans dat er ‘Eerlijke(r) Griffierechten’ komen staat daardoor onder druk. Vooropgesteld dat de minister vasthoudt aan zijn standpunt dat de Rechtspraak kostendekkend moet zijn. Het aantal handelszaken dat wordt aangebracht bij de Kantonrechter neemt al jarenlang af, sinds 2011 al met bijna 40%. Die ontwikkeling zal zich naar verwachting voortzetten. De digitalisering van de rechtspraak is gestopt. Gezien de begrotingsproblemen van de Rechtspraak verwachten we voor 2019 daar geen verandering in.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback