Nieuws

Meedenken gaat vooraf aan incasseren

23 oktober 2018

Rachel Anastacia, Contact Center Syncasso

Alle collega’s op onze twee contactcentra in Almere en Leeuwarden zijn generalisten. Dat maakt het werk voor ons afwisselend. De meeste gesprekken zijn heel vriendelijk. Mensen zijn blij dat ze geholpen worden bij het oplossen van hun betalingsprobleem. Soms zijn ze overstuur omdat ze door de bomen het bos niet meer zien. Eerst help je die mensen om te de-escaleren, weer rustig te worden. Meedenken in oplossingen gaat dan voor incasseren. Maar er zijn natuurlijk soms ook moeilijke gesprekken. Dat heeft meestal te maken met de fase van het incassoproces. Mensen wachten veel te lang met in actie komen. Dan komt er een moment dat er beslag gelegd wordt en dat resulteert meestal in een moeizaam gesprek. Niet vreemd natuurlijk, zeker als je een kostwinner bent met kinderen. Maar ook daar zijn oplossingen voor. Vaak wordt er dan direct betaald en helpen wij om zo snel mogelijk het beslag op te heffen.

Betalingsregeling

We kunnen zelfstandig een passende betalingsregeling afspreken om de achterstand op te lossen. Alleen als we zien dat iemand al drie keer een regelingsafspraak niet is nagekomen, vragen we meer informatie via een inkomsten en uitgaven formulier voor we een nieuwe afspraak kunnen maken. Heel vaak wordt er dan alsnog in één keer betaald.

Zelfstandig in een team

Bellen doe je natuurlijk in je eentje. Maar gelukkig zijn er altijd collega’s waar je op terug kunt vallen. Er is veel ervaring binnen ons team. En altijd een luisterend oor voor elkaar. Want het is best een uitdagende baan. Na een taai gesprek moet je echt je energie ergens anders vandaan halen. Gelukkig wordt er ook veel gelachen. En het volgende gesprek is meestal weer positief. Van de zestig gesprekken zijn er misschien maar vier vervelend. Dus dat valt eigenlijk best wel mee.

Dagstart

We beginnen elke dag met een dagstart waarin we de resultaten bespreken en samen vooruit kijken. We bespreken of we ons servicelevel de vorige dag gehaald hebben, hoe vaak we naar buiten bellen en welk rapportcijfer we krijgen van de debiteurklanten. We kijken naar de oorzaken als het een keer tegenvalt en bedenken daar oplossingen voor. Het komt wel eens voor dat er een grote actie gedaan wordt en wij niet op tijd zijn geïnformeerd om onze capaciteit aan te passen. Dan loopt de wachttijd op. Heel vervelend voor de debiteuren die bellen. En niet goed voor de resultaten van die actie. Daar schakelen we dan natuurlijk op om een herhaling te voorkomen.

Taalbarrières

Syncasso doet veel onderzoek naar laagtaligheid. Dat komt veel voor bij onze debiteurklanten. Aan de telefoon merk je dat ook. Rustig blijven en net zo vaak, zo simpel mogelijk, uitleggen als nodig is om elkaar te begrijpen. Als ik het tien keer moet uitleggen, doe ik dat tien keer. Met geduld en begrip komen we er samen altijd uit.

Nieuwe collega’s

Als je hier komt werken, wordt je door een ervaren collega persoonlijk begeleid. Die luistert in het begin mee met je gesprekken en geeft tips en adviezen. Ons computersysteem vind ik niet ingewikkeld. Had ik zelf binnen een dag of twee onder de knie. Onze bezetting is heel belangrijk om debiteuren snel en goed te kunnen helpen. Als de wachttijd langer wordt merk je dat meteen aan de bellers. Daarom zoeken we voor onze Contact Centers in Almere en Leeuwarden nieuwe collega’s. Als je denkt dat je in ons team past, moet je eens kijken op onze website voor meer informatie.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback