Nieuws

Meebetalen aan de fouten overheid

19 januari 2021

Meebetalen aan de fouten van de overheid

Waarom moet het bedrijfsleven hiervoor opdraaien?

Door de toeslagenaffaire zijn twaalfduizend gezinnen gedupeerd, jarenlang als fraudeurs weggezet en wachten die nog steeds op compensatie van de overheid voor de bedroevende positie waar ze buiten hun schuld in zijn terechtgekomen.  Een vernietigend rapport en een demissionaire regering bieden nog geen oplossing. Onze staatssecretaris van Financiën, mevrouw Van Huffelen, heeft aangekondigd dat alle gedupeerden ter compensatie € 30.000 (of meer als dat nodig is) krijgen van de overheid en dat de Belastingdienst, het UWV, de SVB en het CAK hun schulden en achterstanden kwijtschelden. Gemeenten zijn gevraagd om hetzelfde te doen.

De staatssecretaris is in overleg met private schuldeisers om ook hun vorderingen op de gedupeerde ouders kwijt te schelden. Laat er geen misverstand over bestaan, het is de hoogste tijd voor een oplossing van de problemen van de getroffen ouders. Er is geen twijfel dat veel betalingsachterstanden zijn veroorzaakt door de toeslagenaffaire. Maar een moreel appel richting private ondernemingen om die betalingsachterstanden voor hun rekening te nemen is misplaatst en ongegrond. Die hebben part noch deel aan de problematiek, maar zijn door de betalingsachterstanden zelf indirect ook slachtoffer van de toeslagenaffaire. De vervuiler betaalt. Dus ook de afschrijving van de onbetaalde rekeningen van private ondernemingen.

Syncasso – en alle andere deurwaarders – weten helaas op dit moment (nog) niet wie de gedupeerden zijn. We hebben onze (overheids)opdrachtgevers gevraagd om ons daarover te informeren en zijn in afwachting van hun reactie. Privacywetgeving speelt hierbij een vertragende rol. Op dit moment kunnen we niets anders dan debiteurklanten, die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire, vragen om zelf contact met ons op te nemen. Dan bespreken we met zowel de debiteurklant als onze (overheids)opdrachtgever hoe we in elke individuele situatie de beste oplossing kunnen vinden. Actuele informatie hierover plaatsen we op www.syncasso.nl/toeslagenaffaire

Debiteurklanten kunnen ook rechtstreeks met hun vragen terecht bij de schuldhulpverlening in hun woonplaats. Hier is door de overheid de regierol neergelegd voor mogelijke oplossingen en de inventarisatie van gedupeerden.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback