Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

De maatschappelijke waarde van creditmanagement en het voorkomen van (problematische) schulden

De maatschappelijke waarde van creditmanagement en het voorkomen van (problematische) schulden

In Nederland zijn mensen met schulden en de daaruit voortvloeiende betalingsproblemen de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. In de media wordt vaak een negatieve relatie gelegd naar de incassosector, maar feitelijk is de schuldenproblematiek veel breder en complexer van aard. Schulden en betalingsachterstanden ontstaan immers niet zomaar, maar beginnen in de basis altijd met een levering van een product of dienst, die op rekening of factuur geleverd wordt. Pas als een factuur niet op tijd of helemaal niet betaald wordt kunnen er problemen ontstaan., zeker als er gelijktijdig bij meerdere leveranciers betalingsachterstanden zijn.

In de praktijk zien we vooral dat multiproblematiek tot een verhoogde kans op moeilijk of niet-beheersbare schulden kan leiden. Dan kunnen we denken aan situatie’s waarbij er sprake is van een laag inkomen in combinatie met laagtaligheid of laaggeletterdheid en/of psychische stoornissen. Maar ook ‘life changing events’, zoals een scheiding, een sterfgeval of werkloosheid, kunnen van grote invloed zijn op de financiële positie van het individu. De persoonlijke omstandigheden waar de klantdebiteur zich in bevindt, vragen vaak om maatwerk oplossingen, die tegenwoordig dankzij intelligente softwaretoepassingen en communicatietechnieken steeds beter op een efficiënte en effectieve wijze kunnen worden aangeboden en gecontroleerd.

Bedrijven en organisaties zijn zich in toenemende mate bewust van het belang om escalatie van schulden en betalingsachterstanden te voorkomen, zowel in zakelijke markten als voor consumenten of burgers. Vroegsignalering, schuldpreventie, educatie, communicatie (een klantgerichte en menselijke aanpak) en automatisering spelen daarin een essentiële rol. Creditmanagement is een vakgebied dat bij uitstek in de beginfase van het schuldenproces van grote maatschappelijke waarde kan zijn.

In dit artikel zullen we de maatschappelijke rol van creditmanagement, waaronder ook incasso, via zes vertegenwoordigers van diverse brancheverenigingen in de schuldhulpverlening, handelsinformatie en de creditmanagementsector bespreken.

Wat is creditmanagement?

Creditmanagement heeft betrekking op het sturen en optimaliseren van wat in vaktermen ook wel het order to cash proces genoemd wordt. Dit proces strekt zich uit van klantacceptatie tot en met juridische Incasso en ziet er schematisch als volgt uit. Lees meer…