Nieuws

Laaggeletterdheid treft niet alleen burgers met een migratieachtergrond

24 april 2018

Laaggeletterdheid treft niet alleen burgers met een migratieachtergrond

Columnist Özcan Akyol herkent in zijn column in het AD het probleem van laaggeletterdheid, maar pleit voor meer dan symptoom-bestrijding. Voorkomen is ook een realistische optie. Lees hieronder de column van Özcan Akyol.

Een aantal onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) deed onderzoek naar mensen met problematische schulden, en daar kwam uit dat de helft slecht kan lezen. Om die reden reageert men niet op ambtelijke brieven, die vaak wollig en abstract geschreven zijn, terwijl er vaak wel een schikking valt te treffen met schuldeisers.

Het probleem van laaggeletterdheid treft niet alleen burgers met een migratieachtergrond: in de sociale onderklasse van onze samenleving kampen meer mensen met dit tijdloze verschijnsel, dat men vaak door schaamte niet openlijk durft te bespreken.

In de buurt waar ik opgroeide, een arbeiderswijk in Deventer, hielpen de bewoners elkaar met brieven en documenten, waardoor er ook een vorm van onverschilligheid ontstond om alsnog, door middel van onderwijs en cursussen, de taal eigen te maken.

Maar in een maatschappij die almaar verder individualiseert, wordt het ook lastiger om stelselmatig steun bij anderen te zoeken. Dat verklaart misschien ook waarom zo veel burgers eindeloos in de schulden blijven hangen, terwijl er genoeg instanties zijn die willen helpen.

De RUG heeft, in samenwerking met een incassobureau, bedacht dat deurwaardersbrieven eenvoudiger opgesteld moeten worden, zodat de geadresseerden zich niet door ambtenaarsproza hoeven te worstelen. Er is geëxperimenteerd met deze aanpak en die leverde ‘30 procent minder beslagen op’. Kortom: een klein succesje.

Ik ben, ondanks de goede bedoelingen van de initiatiefnemers, niet direct heel enthousiast, omdat het uiteindelijk symptoombestrijding is. Ze signaleren een probleem, erkennen dat en gaan direct over tot tijdelijk genezen, terwijl voorkomen ook een realistische optie is.

Beschaafd land

Maar om dat laatste te doen, moet veel eerder de aandacht gevestigd worden op mensen uit risicogroepen, die niet direct toegang hebben tot het beste onderwijs en voor wie de ontlezing een groot probleem is. Kinderen van laaggeletterde ouders hebben bijvoorbeeld drie keer zo veel kans om ook laaggeletterd te worden Lees meer…

Gerelateerde nieuwsberichten

16 maart 2023

Syncasso Care Facts – Care Coaches

Syncasso werkt met Care- en Incassocoaches op de werkvloer. Zij begeleiden onze medewerkers om debiteurklanten te helpen hun betalingsachterstanden op te lossen. De Care Coaches richten zich specifiek op de contacten met kwetsbare debiteurklanten en ondernemers in zwaar weer.

Lees meer
Read more about Syncasso Care Facts – Care Coaches
10 maart 2023

Syncasso Care Facts – Incassowaarden verbeteren

Communicatie- en data-analyse zijn continue processen om zowel de cash als de care van incassowaarde te verbeteren. Onze communicatiestrategie voor debiteurklanten is erop gericht om zo snel mogelijk in het minnelijke proces tot een oplossing te komen voor de betalingsachterstand. Daarmee voorkomen we kosten en stress.

Lees meer
Read more about Syncasso Care Facts – Incassowaarden verbeteren
08 maart 2023

Tijdelijk Noodfonds Energie

Sinds 7 februari jl. kunnen mensen met hoge energielasten een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit Noodfonds helpt de energierekeningen met terugwerkende kracht over de maanden oktober 2022 tot en met maart 2023 te betalen.

Lees meer
Read more about Tijdelijk Noodfonds Energie
02 maart 2023

Syncasso Care Facts – Social Responsibility Officer

Samenwerking in de schulddienstverlening is volgens Syncasso noodzakelijk om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Onze Social Responsibility Officer zoekt daarom actief naar samenwerkingskansen met ketenpartners voor onderzoek, kennisoverdracht en informatie-uitwisseling.

Lees meer
Read more about Syncasso Care Facts – Social Responsibility Officer
28 februari 2023

Interview Sabine van den Boogaard over onderzoek Duurzaam Betaalgedrag

Syncasso doet wetenschappelijk onderzoek met de Rijksuniversiteit Groningen en het Lectoraat schulden en incasso van de Hogeschool Utrecht naar Duurzaam Betaalgedrag. Lees meer waarom Syncasso dit onderzoek doet.

Lees meer
Read more about Interview Sabine van den Boogaard over onderzoek Duurzaam Betaalgedrag
23 februari 2023

Verslag Groeisessie Geregistreerde Schuldregeling/ Regeling meedelen in beslag

Op donderdag 9 februari jl. presenteerde Michaël Brouwer, Mark Getkate en Paul Otter het door Syncasso en externe partner ontwikkelde conceptwetsvoorstel over de Geregistreerde Schuldregeling/Regeling meedelen in beslag.

Lees meer
Read more about Verslag Groeisessie Geregistreerde Schuldregeling/ Regeling meedelen in beslag
20 februari 2023

Syncasso Care Facts – Multidisciplinaire klantteams

Onze dienstverlening is georganiseerd in klantteams. Zo kunnen we de specialistische kennis en ervaring die nodig is voor de optimale behandeling van de debiteurklanten met alle collega’s van het team delen.

Lees meer
Read more about Syncasso Care Facts – Multidisciplinaire klantteams
08 februari 2023

Klantgerichte incassocommunicatie deel VI – segmenteren

Je segmenteert een debiteurklantenbestand om beter en effectiever met je klanten te communiceren. Bijvoorbeeld door anders of vaker met een segment contact te zoeken.

Lees meer
Read more about Klantgerichte incassocommunicatie deel VI – segmenteren
01 februari 2023

Werkveldconferentie Ambtshalve Toetsing

De ambtshalve toetsing van de informatieplichten houdt veel partijen bezig. Er was dan ook grote belangstelling voor de werkveldconferentie die door Flanderijn, GGN, Janssen & Janssen en Syncasso georganiseerd werd.

Lees meer
Read more about Werkveldconferentie Ambtshalve Toetsing
Feedback