Nieuws

Kom in actie bij geldzorgen

16 februari 2021

Kom in actie bij geldzorgen: de eerste stap helpt je verder

De coronacrisis raakt een groot aantal mensen in hun portemonnee, zoals jongeren en flexwerkers die hun (bij)baan zijn kwijtgeraakt. Of ondernemers en zzp’ers die inkomsten missen en noodgedwongen hun financiële reserves uitputten. Ondanks deze dreigende geldzorgen wachten mensen vaak lang met het zoeken naar hulp. Uit schaamte, maar ook omdat zij de weg naar hulp niet goed weten te vinden. Met de campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bewerkstelligen dat particulieren en ondernemers snel aan de bel trekken als ze geldzorgen hebben en weten waar zij welke ondersteuning kunnen krijgen.

Minister Koolmees spreekt vandaag met schuldhulpverleners van de gemeente Amsterdam over de ondersteuning aan ondernemers in nood. Minister Koolmees: “Het kabinet doet er alles aan om met steunmaatregelen bedrijven overeind te houden en werknemers van inkomen te voorzien. Ook hebben we extra geld uitgetrokken voor om- en bijscholing en begeleiding naar werk. Maar we kunnen helaas niet voorkomen dat mensen in de problemen raken als gevolg van de crisis. Het is dan goed te weten dat er hulp is, dat je er niet alleen voor staat bij geldzorgen. Zet dus die eerste belangrijke stap om problematische schulden voor te zijn.

Geldfit.nl

Om de drempel naar hulp te verlagen, kunnen mensen op de website Geldfit.nl aan de hand van een korte online test te weten komen hoe hun financiële situatie is en welke ondersteuning er voorhanden is. Dat kan een gerichte verwijzing zijn naar een website, maar ook een buddy, een budgetcoach van een vrijwilligersorganisatie of schuldhulpverlening van de gemeente. Ook is het mogelijk om via het gratis telefoonnummer 0800-8115 anoniem advies op maat te krijgen. Bij Geldfit.nl zijn een groot aantal partijen betrokken, waaronder gemeenten, banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en grote werkgevers. Zij verwijzen klanten en medewerkers actief door naar de online test en zetten zich in voor een sociaal incassobeleid. Op deze manier hebben inmiddels 450.000 mensen Geldfit.nl bezocht.

Sinds enkele maanden worden ook ondernemers doorgeleid naar gepaste hulp via de website. Minister Koolmees juicht deze uitbreiding toe: ‘Veel ondernemers hebben het ontzettend zwaar tijdens deze crisis. Ze zijn gewend hun eigen boontjes te doppen, ook als het tegenzit. En zijn daardoor mogelijk niet goed op de hoogte van de ondersteuning die er is. Door een online test te doen, krijgen ook zij snel een beeld van hun situatie en van de hulp die voorhanden is.’

Amsterdam

De campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ richt zich dit voorjaar met name op ondernemers, zzp’ers en flexwerkers met geldzorgen. De gemeente Amsterdam heeft de laatste jaren veel ervaring opgebouwd met het signaleren van beginnende schulden. Aan het begin van de coronacrisis deden bovendien zo’n 40.000 Amsterdamse zelfstandig ondernemers een beroep op een Tozo-uitkering. De gemeente heeft contact gehouden met hen en heeft afgelopen najaar besloten de schuldhulpverlening aan ondernemers uit te breiden. Ook biedt Amsterdam nu coaching aan voor zelfstandigen die zich willen oriënteren op een nieuwe toekomst. Reden voor minister Koolmees om digitaal in gesprek te gaan over de ondersteuning die Amsterdam biedt in coronatijd. Vanaf dit voorjaar wordt deze hulp uitgebreid. Dan kunnen gemeenten ook mensen ondersteunen die te maken hebben met een terugval in hun inkomsten door corona, geen of onvoldoende steun ontvangen via de steunregelingen en hierdoor hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. Deze Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is onder meer bedoeld voor zelfstandigen die veel van hun opdrachten zagen verdwijnen.

Brede schuldenaanpak

Het kabinet heeft de afgelopen kabinetsperiode een breed pakket aan maatregelen genomen, gericht op preventie, snelle en effectieve schuldhulpverlening en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso. Het werkt in deze Brede Schuldenaanpak samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke organisaties en private partijen. Daaruit is onder meer de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) ontstaan, een publiek-private samenwerking die Geldfit.nl heeft opgezet. Gezien de effecten van de coronacrisis is het juist nu van belang dat mensen met geldzorgen of problematische schulden goed worden geholpen. Het kabinet heeft daarom afgelopen najaar 146 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor het versnellen en intensiveren van de aanpak van schulden en armoede.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback