Nieuws

Kamer wil einde aan stapeling boetes mensen met schulden

11 juni 2018

Kamer wil einde aan stapeling boetes mensen met schulden

Er moet een einde komen aan het stapelen van boetes door de overheid, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer.

Als je bijvoorbeeld een verkeersboete niet betaalt ben je bij de tweede aanmaning al het driedubbele kwijt. Door boete op boete raken mensen die toch al worstelen met schulden door toedoen van de overheid steeds verder in de ellende.

‘We willen opkomen voor mensen die niet kunnen betalen’

“Je kunt niet oneindig doorgaan met verhogen van boetes als iemand hem niet kan betalen”, zegt CDA-kamerlid René Peters. Rens Raemakers (D66): “Wij hebben geen medelijden met mensen die niet willen betalen, maar we willen wel opkomen voor mensen die niet kunnen betalen.”

Ook GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus willen dat het kabinet deze mensen tegemoet komt. “Die stapeling van boetes moet stoppen”, zegt SP-kamerlid Jasper van Dijk. “Niet alleen bij verkeersboetes, maar ook bij niet betalen van de zorgpremie.”

Betalingsregeling voor wie geld niet heeft

In het regeerakkoord was afgesproken een einde te maken aan stapeling van boetes. Maar het kabinet vindt dat bij nader inzien niet nodig. Wie het geld niet heeft om een boete te voldoen kan een betalingsregeling treffen.

De mogelijkheden daarvoor worden ook uitgebreid: vanaf volgend jaar kun je bij een boete van 75 euro al een betalingsregeling treffen. Maar volgens Raemakers (D66) heb je daar niks aan als als je al tot over je oren in de schulden zit. “Dan moet je een boete niet oneindig blijven verhogen”, vindt Peters (CDA).

Zelfs onverzekerde brommer kan flink in papieren lopen
Een voorbeeld dat ze vaak tegenkomen in de schuldenpraktijk: de boete voor onverzekerd rondrijden. Als de premie voor je autoverzekering een paar maanden op rij niet kan worden afgeschreven omdat je rood staat, word je geroyeerd door je verzekeraar.

Omdat systemen zijn gekoppeld volgt daarna automatisch een boete van 400 euro voor onverzekerd rijden. Bij de eerste aanmaning komt daar al vijftig procent bovenop. Bij de tweede aanmaning betaal je het driedubbele: 1200 euro. Zelfs een brommer die onverzekerd in de schuur staat kan zo al flink in de papieren lopen. Lees meer…

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback