Nieuws

Kabinet: schuldenaren moeten eerder onder intensief toezicht van gemeente komen

22 februari 2019

Kabinet: schuldenaren moeten eerder onder intensief toezicht van gemeente komen

Woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven moeten betalingsproblemen van hun klanten voortaan snel bij de gemeente melden. Als minstens twee organisaties problemen signaleren, komt die in actie. Als de schuldenaar instemt met schuldhulpverlening, kan de gemeente vervolgens al diens gegevens inzien.

Dit is de kern van een conceptwetsvoorstel dat staatssecretaris Tamara van Ark  van Sociale Zaken woensdag heeft gepubliceerd. Het is de bedoeling dat gemeenten met de nieuwe, vergaande bevoegdheden kunnen voorkomen dat burgers wegzakken in een schuldenmoeras. Nu moet de burger zelf het initiatief nemen en bij de gemeente aankloppen voor schuldhulpverlening. Vaak zijn de problemen dan al erg groot. Van Ark hoopt dat het wetsvoorstel in de loop van 2020 van kracht wordt. De Autoriteit Persoonsgegevens wordt nog om advies gevraagd.

Het is de bedoeling dat woningcorporaties het de gemeente melden als een huurder twee maanden huurachterstand heeft, of uiterlijk op het moment dat de deurwaarder wordt ingeschakeld. Het doel is huisuitzettingen te voorkomen. ‘Dit draagt bij aan de verwezenlijking van het belangrijke grondrecht bescherming van huis en familieleven’, schrijft Van Ark.

Betalingsherinnering

Het drinkwaterbedrijf en het energiebedrijf moeten het bij de gemeente melden als er drie maanden betalingsachterstand is. De zorgverzekeraar moet dat na vier maanden doen. Voorafgaand aan de melding moet de schuldeiser zelf actie ondernemen door bijvoorbeeld een betalingsherinnering te sturen. Het is de bedoeling dat de gemeente in actie komt als twee organisaties betalingsproblemen melden.

Van Ark wil de schuldhulpverlening die de gemeente biedt, hiermee verbeteren en versnellen. Nu moet de burger die schuldhulp wil, zelf informatie leveren, waarna de gemeente een plan maakt. Het leveren van informatie blijkt voor ‘minder-redzame’ burgers lastig. Als de gemeente de burger wil helpen door informatie op te vragen bij andere instanties, dan moet de burger nu steeds per instantie toestemming geven.

Dat verandert. Wie hulp wil, geeft tegelijk alle denkbare gegevens vrij die de overheid over burgers heeft. Zo hebben de Belastingdienst en uitkeringsinstanties gegevens over salaris, onderneming, woning en andere inkomsten en bezittingen. ‘Daarnaast gaat het om het verzamelen van informatie over schulden door achterstallige betalingen, boetes en beslagen bij bijvoorbeeld zorgverzekeraars, CJIB, deurwaarders, enz.’, schrijft Van Ark. Ook het Kadaster, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, UWV, SVB, de dienst voor het wegverkeer RDW en het Bureau Kredietregistratie kunnen geraadpleegd worden.

Overheidsknooppunt

Op termijn moet er één punt komen waar gemeenten alle gegevens over burgers kunnen opvragen. ‘Bij voorkeur’, zo stelt Van Ark voor, ‘is er één overheidsknooppunt van waaruit persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor schuldhulpverlening van en naar gemeenten gaan.’

Naar schatting 540 duizend huishoudens hebben problematische schulden. Daarvan melden zich ongeveer 90 duizend huishoudens per jaar aan voor schuldhulpverlening. Ongeveer 193.000 huishoudens zijn bekend of geregistreerd bij gemeentelijke schuldhulpverlening of wettelijke schuldsanering. Van mensen die gemeentelijke schuldhulpverlening krijgen, is bekend dat zij gemiddeld ongeveer 15 schuldeisers hebben en gemiddeld 40 duizend euro schuld. ‘Vroegsignalering beoogt beide omlaag te brengen’, verantwoordt Van Ark haar voorstellen. In 2017 werden 3.700 woningen door corporaties ontruimd, terwijl bij 10 duizend woningen gas en licht werden afgesloten. Bij 3.600 woningen werd het drinkwater afgesloten.

Roeland van Geuns, lector armoede interventies in Amsterdam, vindt het een mooi initiatief. ‘Maar krijgt de gemeente ook extra geld om dit extra werk uit te voeren?’ Lees meer…

 

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback